ทัศนคติ

การเรียนต่อเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไหม

การเรียนต่อเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไหม

การเรียนต่อเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไหม

 

จะเรียนต่อดีไหม ? คงเป็นคำถามคาใจที่ใครต่อใครหลายคนคงเคยถามตัวเอง อาจเป็นการถามเพื่อตัดสินใจจะเรียนต่อ หรือ บางคนก็อาจจะถามเพื่อย้อนกลับไปมองว่าเส้นทางที่เดินผ่านมาคุ้มค่าหรือไม่ หากมองการศึกษาต่อผ่านสายตาการลงทุน การเรียนต่อเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไหม?

 

หากเรามองการลงทุนนี้ในรูปของตัวเงิน ก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องประเมินในรูปของมูลค่าจากราคาที่ต้องจ่าย เทียบกับมูลค่าที่จะได้รับกลับมาในอนาคตจากเงินเดือนที่จะปรับขยับสูงขึ้น ตำแหน่งหน้าที่ภาระรับผิดชอบ งานที่จะเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้เราได้ทำที่เป็นผลมาจากองค์ความรู้และคุณวฺฒิที่เราจะได้รับ คำนวณสิ่งเหล่านี้ย้อนกลับมาหามูลค่า ณ ปัจจุบัน เทียบกับราคาที่จ่าย หากจำเป็นจะต้องกู้ยืมเงินก็ต้องนำดอกเบี้ยเงินกู้มาคิดคำนวณรวมทั้งค่าเสียโอกาสในการไม่ได้รับเงินเดือน แต่การคิดเช่นนี้คงเป็นการคิดเพื่อดูความเป็นไปได้ในเบื้องต้น ก่อนพิจารณาละเอียดขึ้น และเป็นการประเมินเวลาว่านานเพียงใดกว่าเงินที่กู้หรือลงทุนจ่ายไปจะได้คืนกลับมา

 

การลงทุนในความรู้และการศึกษา คือ การลงทุนที่จ่ายปันผลต่อเนื่องระยะยาว

 

ในทางเศรษฐศาสตร์ความสุขได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิผลของระดับการศึกษาและการเรียนต่อในมิติของความสุขและความพอใจในชีวิตพบว่าการเรียนต่อหรือระดับการศึกษาไม่ได้มีอิทธิพลโดยตรงต่อระดับความสุข แต่เกี่ยวข้องโดยอ้อมผ่านตัวแปรอื่น เช่น ความสัมพันธ์กับเพื่อนกลุ่มใหม่ ๆ ความรู้สึกของการเลื่อนสถานะทางสังคม การได้มีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างไปจากความคุ้นเคยเดิม

 

ดังนั้นแล้วหากสรุปโดยสั้น การลงทุนใช้จ่ายไปกับการเรียนต่ออาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่วิชาความรู้ที่ได้รับหรือวุฒิการศึกษา แต่ยังคงเกี่ยวข้องกับการได้รู้จักสังคมใหม่ ๆ การได้ไปอยู่ในบรรยากาศที่ยังไม่เคยไป รวมไปถึงการขยับสถานะทางสังคมผ่านประวัติการศึกษาและเรื่องเล่าที่เราใช้บอกกับคนอื่นว่าเราเป็นใคร ทำอะไรมา จบการศึกษาจากที่ใดในระดับใด การเปิดโอกาสให้เราได้ไปทำงานรูปแบบใหม่ ๆ ที่ต่างไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่ผลตอบแทนที่คืนกลับมาเป็นก้อนใหญ่ ไม่เชิงว่าเป็นตัวเงิน แต่เป็นผลตอบแทนแบบปันผลทีละเล็กทีละน้อย ค่อยเป็นค่อยไป สอดแทรกผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต

 

การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

 

หากสิ่งที่กล่าวไปข้างต้นเป็นจริงและถูกต้องเสมอกับทุกคน การจะลงทุนในการศึกษาจึงอาจจะเปรียบเสมือนการจะลงทุนในธุรกิจสักแห่ง คงต้องศึกษาหลักสูตร ชื่อเสียงสถานศึกษา บรรยากาศการเรียนการสอน เสมือนศึกษาพื้นฐานของธุรกิจ การหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสของประเทศกระแสของโลกเกี่ยวกับวิชาความรู้และโอกาสในการประกอบอาชีพ คงเป็นเช่นการวิเคราะห์ปัจจัยของอุตสาหกรรมว่าทิศทางของธุรกิจนี้จะเติบโตไปเป็นอย่างไร การประเมินโอกาสของการได้พบสังคมใหม่ ๆ เปิดโลกทัศน์ด้วยศาสตร์และองค์ความรู้ใหม่ ๆ การจะได้เติบโตไปบนเส้นทางอาชีพก้าวไปในสายงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาความรู้เหล่านั้น สิ่งเหล่านี้สามารถประเมินเป็น “มูลค่า” และ “คุณค่า” สำหรับเราว่ามากหรือน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ตามทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ ดังนั้นแล้วไม่ว่าจะประเมินแล้วคาดว่าจะคุ้มค่าหรือน่าลงทุนอย่างไร ก็ย่อมจะมีความเสี่ยงปรากฏขึ้นเสมอ ขึ้นอยู่กับว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหน และเราเลือกจะเสี่ยงกับมันหรือไม่ ?

 

ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นอาจจะเป็นเครื่องรับประกันว่าเงินเดือนและค่าตอบแทนในอนาคตจะสูงขึ้น แต่ก็ต่างมีค่าเสียโอกาสและสิ่งที่ต้องแลกบนเส้นทางระหว่างการเรียนต่อนั้น และไม่ว่าจะประเมินรอบคอบให้ดีอย่างไร ได้คำตอบว่าคุ้มค่าแค่ไหน ทุกเรื่องก็ต่างมีความเสี่ยงแฝง ไม่มีใครสามารถกำหนดหรือล่วงรู้อนาคตที่แน่นอนได้ สิ่งสำคัญก่อนที่จะตอบว่าการเรียนต่อนั้นจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่ อาจต้องกลับมาตั้งต้นที่การจะคุ้มค่านั้นเราวัดคุณค่าจากอะไร

ในฝั่งของมหาวิทยาลัยเองบางมหาวิทยาลัยก็ใช้คำถามเดียวกันนี้เพื่อประเมินความเสี่ยงของคนที่สมัครเข้ามาเรียนว่าจะเรียนแล้วรุ่งโรจน์หรือจะลาออกกลางคันเช่นกันด้วยคำถามที่ว่า “คุณคิดว่าการลงทุนในการศึกษาต่อเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไหม ?” ดังนั้น หากคำตอบในใจคุณในวันนี้มันยังตอบว่า “ไม่คุ้มค่า” ก็กำเงินของคุณไว้ อย่าเพิ่งลงทุน เพราะคุณอาจจะต้องตัดใจเทขาย หรือ แยกย้ายกับธุรกิจนี้ระหว่างทาง

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน