ทัศนคติ

ทิศทางสำคัญกว่าความเร็ว – Direction is more important than speed.

ทิศทางสำคัญกว่าความเร็ว

ทิศทางสำคัญกว่าความเร็ว หรือ Direction is more important than speed. เป็นเรื่องที่ผมยึดถือมาตลอด ทั้งในเรื่องของมุมมองด้านอื่นของชีวิต และเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการเดินทางในเส้นทางการลงทุน

 

มีงานวิจัยเกี่ยวกับการลงทุนชิ้นหนึ่งได้ตั้งคำถามไว้อย่างน่าสนใจว่า “คนที่ลงทุนมานานจะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าคนที่ลงทุนมาไม่นานจริงหรือไม่”

 

โดยนักวิจัยได้ค้นหาคำตอบโดยการนำผลตอบแทนในปีเดียวกันของนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในตลาดหุ้นที่แตกต่างกัน เช่น ผลตอบแทนของตลาดหุ้นปี 2015 ของนักลงทุนที่มีประสบการณ์ 1 ปี กับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ 10 ปี โดยใช้ข้อมูลจำนวนมากมาคำนวณด้วยวิธีทางสถิติ

 

ผลที่ได้คือ “ไม่มีนัยสำคัญ” หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ “ประสบการณ์ยาวนานไม่ได้หมายถึงผลตอบแทนที่มาก” หรือ “ความเร็วในการมาถึงตลาดหุ้นก่อนนั้นไม่มีนัยยะต่อผลตอบแทน”

 

ความเร็วอาจสำคัญ แต่ไม่เท่าทิศทาง

 

การลงทุนให้อยู่รอดและมีกำไรได้ในระยะยาวนั้น หมายถึงการมองการลงทุนเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง ดังนั้น การศึกษาหาความรู้ย่อมไม่ต่างไปจากอาชีพอื่นเลย การกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเดินบนเส้นทางนั้นอย่างต่อเนื่องนั้นสำคัญอย่างมาก

 

เปรียบเทียบง่ายๆ คือ การเอาคนๆ หนึ่งไปนั่งอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลาสิบปี ดูหมอทำการรักษาคนไข้รวมไปถึงเปิดโอกาสให้รักษาเองด้วย กับการเอาคนๆ เดียวกันนั้นไปเรียนหมอในมหาวิทยาลัยสักหกปี ทางเลือกไหนน่าจะทำให้คนๆ นั้นเป็นหมอได้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบมากกว่า

 

สองเงื่อนไขทางเลือกนี้มีข้อแตกต่างสำคัญคือ “ทิศทาง” ทางเลือกหนึ่งมีลำดับขั้นตอนในการเรียนรู้ชัดเจน ส่วนอีกทางหนึ่งกลับเหมือนมวยวัดเป็นครูพักลักจำไปเรื่อย

 

การลงทุนนั้นก็ไม่แตกต่างกัน

 

สิ่งสำคัญคือนักลงทุนต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า “เราคือใคร” และ “เป้าหมายเราคืออะไร” และ “วิธีจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นทำได้อย่างไร”

 

ยกตัวอย่างเช่น นักลงทุนหลายคนอยากเป็นนักลงทุนแนววีไอ และอ่านงบการเงิน แต่ก็ไม่สามารถอ่านได้โดยละเอียด เพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจทางบัญชีนัก รู้เพียงพื้นฐาน และอ่านงบแบบย่อไปเรื่อยๆ อาจจะอ่านมากเป็นร้อยฉบับ

 

แบบนี้คือเน้น “ความเร็ว”

 

ถ้ามองในมุมการวางแผน เราอาจต้องคิดก่อนว่าการจะอ่านงบให้เข้าใจถ่องแท้นั้นต้องใช้ความรู้ทางด้านการบัญชี จึงซื้อหนังสือเกี่ยวกับการบัญชีมาอ่านจนเข้าใจ เรียงลำดับจากง่ายไปหายาก เข้าใจงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เข้าใจที่มา เข้าใจที่ไป อธิบายได้ รู้หลักการ

 

อย่างนี้ อ่านงบแค่สิบบริษัทอย่างเข้าใจยังดีเสียกว่าอ่านงบร้อยบริษัทแบบไม่เข้าใจเสียอีก

 

แบบนี้คือเน้น “ทิศทาง”

 

สิ่งสำคัญของการเน้น “ทิศทาง” คือการเข้าใจว่าจะไปทางไหน และการไปทางนั้นต้องใช้อะไรในการไปให้ถึงบ้าง วางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบ เตรียมความรู้เป็นเสบียงเพื่อเดินทางระยะยาว ไม่ใช่เดาสุ่มไปก่อน เดินไปก่อน วันไหนมันจะถึงก็ถึงเอง

 

ความพยายามต้องอยู่ถูกที่เท่านั้นจึงเห็นผล

 

เหมือนอยากจับนกเพนกวินแต่นั่งเรือไปจับที่ขั้วโลกเหนือนั่นแหละ บางทีมันก็คล้ายจะใช่ แต่บางทีมันก็อาจจะไม่ใช่เลย

 

ให้ความสำคัญกับ “ทิศทาง” แล้ว “ความเร็ว” ของนักลงทุนจะทวีคุณค่า

 

และ “ความรู้” คือทิศทางที่สำคัญที่สุดของการลงทุน

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน