ทัศนคติ

เราดึงดูดและถูกดึงดูดด้วยคนแบบใด

เราดึงดูดและถูกดึงดูดด้วยคนแบบใด

เราดึงดูดและถูกดึงดูดด้วยคนแบบใด

 

เวลาที่เรารับปากหรือสัญญาไว้กับใครสักคนหนึ่ง คนกลุ่มไหนที่เราจะรู้สึกเกรงใจหรือให้ความสำคัญมากกว่า ระหว่างคนใกล้ชิดที่สนิทสนมมาก ๆ กับ คนที่เพิ่งรู้จักหรือพอรู้จักกันระยะกลาง ๆ ถ้าเราจะต้องปฏิเสธใครสักคนเราเลือกจะปฏิเสธคนกลุ่มไหนก่อน ทฤษฎีทางสังคมมีคำอธิบายที่น่าสนใจกล่าวไว้ อิทธิพลของคนไม่ใกล้และไม่ไกลตัว

 

แนวคิดและทฤษฎีเครือข่ายทางสังคม (Social network theory) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของคนหรือกลุ่มคนที่มีการติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน โดยในปัจจุบันนอกจากการพบปะเจอหน้ากันแล้ว ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกันบนโลกออนไลน์ก็ถือว่าเป็นเครือข่ายหนึ่งทางสังคมที่นักวิจัยกำลังสนใจและศึกษาอยู่ด้วย

 

เราอาจไม่ได้ชอบคนที่คล้ายกันมาก ๆ

 

ในทฤษฎีเครือข่ายทางสังคมแขนงหนึ่งได้เสนอคำอธิบายว่า คนเราชอบรวมกลุ่มจากความคุ้นเคยและความคล้ายคลึง (homophily) เนื่องจากมนุษย์ต้องการตัวเปรียบเทียบความสามารถ (ability) แนวคิด (idea) กระทั่งความคิดเห็น (opinion) เพื่อให้เรารู้สถานะของตัวเองและนำไปแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ยังคงอยู่รอดได้ แต่งานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กก็ค้นพบบางประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติม

 

เราชอบที่จะเป็นเพื่อนกับคนที่คล้ายคลึง แต่ปฏิสัมพันธ์บ่อยครั้งกับคนที่แตกต่าง

 

จากการวิเคราะห์ของเฟซบุ๊กพบว่าเรามักจะเลือกรับคนเป็นเพื่อนหรือเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับเรา แต่เราจะกดไลก์ หรือ คอมเมนต์ ในจำนวนที่ถี่กว่ากับคนที่แตกต่างจากเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับการเสนอของนักวิจัยกลุ่มหนึ่งที่สนใจเรื่องความแตกต่าง (heterophily)

 

การปฏิสัมพันธ์กับคนที่แตกต่างพาเราไปพบความรู้ใหม่ ๆ

 

ในทางทฤษฎีเครือข่ายสังคม ความสัมพันธ์กันแบบหลวม ๆ (weak tie) จะพาให้กลุ่มได้พบกับองค์ความรู้และการเรียนรู้ใหม่ ๆ โดยเมื่อไรก็ตามที่มีคนแปลกหน้า (stranger) เข้ามาในเครือข่ายที่สัมพันธ์กันอย่างแน่นหนา (strong tie) จะปรากฎว่ามีข้อมูลและทรัพยากรใหม่ ๆ เข้ามาพร้อมกันด้วยเสมอ นอกจากนี้แล้วคนที่สัมพันธ์กับเราแบบหลวม ๆ ช่วยเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มที่เหนียวแน่นให้ประสานกันได้ดีเปรียบเหมือนเป็นสะพานเชื่อมโยง

 

ความเกรงใจในการปฏิเสธ

 

ในทางพฤติกรรมศาสตร์ได้ศึกษาต่อไปอีกว่า การผูกพันยึดมั่นต่อคำสัญญา (commitment) จะเกิดขึ้นมากกว่าในกรณีที่ความสัมพันธ์นั้นเป็นแบบหลวม ๆ โดยคำอธิบายได้ให้ทิศทางว่า คนที่มีความสัมพันธ์แบบหลวม ๆ คือ ใกล้ตัวและสนิทสนมบ้างแต่ไม่มาก คนเหล่านั้นยังไม่ได้รู้จักตัวตนเราที่แท้จริง เราจึงยังคงต้องสื่อสารและส่งสัญญาณว่าเราเป็นอย่างไร ผ่านพฤติกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างกันพอสมควร ในขณะที่คนที่สนิทสนมกันแล้ว เราสบายใจกว่าที่จะปฏิเสธหรือให้คำอธิบายเพราะถือว่ารับรู้และเข้าใจกันอยู่ดีประมาณหนึ่งแล้ว

 

คนที่ไม่ใกล้และไม่ไกล คนเหล่านี้เป็นคนที่น่าสนใจและเป็นคนสำคัญ ทั้งต่อการเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ พาเราออกจากวังวนของเสียงสะท้อนที่ดังก้องในสิ่งที่เราอยากได้ยิน แต่อาจไม่ได้เป็นจริง ดังนั้นจงอย่าลืมที่จะออกไปพบคนใหม่ ๆ คนที่แตกต่าง สร้างความสัมพันธ์แบบหลวม ๆ ในที่ที่ต่างไป สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราได้เรียนรู้ ได้พบกับความจริงในมุมต่าง ๆ และยังได้สร้างคำมั่นสัญญาที่จะพาให้เราได้ทำสิ่งใหม่ๆ ท้าทายเงื่อนไขข้อจำกัดเดิมที่เรามี นักลงทุนที่รู้จักคนกว้างขวาง ขยายเครือข่ายไปได้ไกล จะเป็นผู้เรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่และมีชัยในการลงทุน

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน