ทัศนคติ

ความพยายามคือกุญแจสู่ความสำเร็จ (?)

ความพยายามคือกุญแจสู่ความสำเร็จ

ความพยายามคือกุญแจสู่ความสำเร็จ (?)

 

ปัจจัยที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จนั้น ไม่ใช่ไอคิว ไม่ใช่ทักษะในการเข้าสังคม ไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดี แต่คือความพยายาม จากการศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จของคนแต่ละคน ตั้งแต่การดูพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน และศึกษาจิตวิทยาในผู้ใหญ่ ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ความพยายามต่างหาก เป็นสิ่งที่ทำให้ฝันเป็นจริง Angela Lee Duckworth สิ่งที่ค้นพบไว้ใน TED Talk ที่ชื่อ The key to success? Grit หรือ กุญแจสู่ความสำเร็จ? ความเพียร

 

จากการศึกษากลุ่มนักเรียนเกรดเจ็ดในห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ไอคิวนั้นไม่ใช่ตัวชี้วัดของความสำเร็จที่แตกต่างกัน ระหว่างนักเรียนที่ได้คะแนนดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนที่โหล่ของชั้นเรียน เด็กที่มีไอคิวสูงไม่ได้สอบได้คะแนนสูงลิบลับ ในขณะเดียวกันเด็กที่สอบได้คะแนนเป็นอันดับต้น ๆ ของห้องก็ไม่ได้มีไอคิวอัจฉริยะ การเรียนการสอนผ่านไปหลายปีและสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ ยังมีปัจจัยอีกมากมายนอกจากความฉลาด ที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการเรียนรู้ แรงจูงใจ จิตวิทยาการศึกษา และอื่น ๆ

 

ในการศึกษากลุ่มผู้ใหญ่ก็ค้นพบคำตอบในลักษณะเดียวกัน โดยศึกษาตั้งแต่กลุ่มนักเรียนนายร้อย โดยพยายามคาดเดาว่านักเรียนคนใดจะอยู่ฝึกต่อ และคนไหนจะลาออก ศึกษาการแข่งขันสะกดคำแห่งชาติ โดยพยากรณ์ว่าเด็กคนไหนจะไปได้ไกลที่สุดในการแข่งขัน ศึกษาว่าครูในพื้นที่ห่างไกลคนไหนจะอยู่สอนได้นาน จากการศึกษาทั้งหมดนี้ ผลลัพธ์ชี้ให้เห็นว่าคุณสมบัติหนึ่งในตัวคนที่ประสบความสำเร็จนั้นคือ ความพยายาม

 

ความเพียรพยายามนั้นหมายความถึงการมีใจใฝ่เรียนรู้ ทุ่มเท บากบั่น ฝ่าฟัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาว ความเพียรพยายามนั้นคือการตั้งเป้าหมายไว้ข้างหน้า แต่มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายนั้นวันแล้ววันเล่า โดยพยายามอย่างหนักเพื่อให้อนาคตที่ฝันนั้นกลายเป็นจริง เปรียบเทียบชีวิตที่เพียรพยายามได้กับการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่แค่วิ่งระยะสั้น

 

ยิ่งไปกว่านั้น พรสวรรค์กับความพยายามนั้นไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันเสมอไป หลายครั้งที่คนมีพรสวรรค์ไม่ได้ทำเป้าหมายของตนเองให้สำเร็จ และผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ความพยายามนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับพรสวรรค์

 

แล้วทำอย่างไร เราถึงจะมีความพยายาม?คำตอบคือ เราต้องมีความเชื่อ ความเชื่อว่าเราเติบโตได้

 

ความคิดเรื่องการเติบโตพัฒนาขึ้นจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โดย Carol Dweck หลักคิดนี้เชื่อว่าความสามารถในการเรียนรู้เป็นเรื่องไม่ตายตัว และความสามารถนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความพยายาม และความล้มเหลวไม่ใช่สภาวะที่อยู่ตลอดไป

 

เราจำเป็นต้องเปิดใจให้ความล้มเหลว เปิดใจให้ความผิดพลาด เพื่อที่จะเริ่มใหม่ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อเรียนรู้จากบทเรียนแต่ละครั้ง ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยความเพียรพยายาม เพื่อนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จที่ฝันไว้

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน