ธุรกิจ

AOT กับ 4 สนามบินใหม่

AOT

AOT หรือบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นผู้บริหารสนามบินรายหลักในประเทศไทย โดยในปัจจุบันมีสนามบินอยู่ในการบริหารรวม 6 สนามบิน ซึ่งแต่ละสนามบินถือเป็นสนามบินหลักและมีจำนวนผู้โดยสารจำนวนมากทั้งสิ้น ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง โดยยังคงมีอีก 28 ท่าอากาศยานที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมท่าอากาศยาน

 

ล่าสุดท่าอากาศยานไทย (ทอท.) รายงานว่าได้เข้าร่วมพูดคุยกับกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ถึงการใช้ประโยชน์จากสนามบินที่เหลืออีก 28 แห่งเพื่อลดปัญหาความแออัดของสนามบินในปัจจุบัน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้วย โดยผลสรุปมติออกมาระหว่างทอท.และทย. คือ ทย.จะให้ทอท.เข้าบริหารสนามบินอีก 4 สนามบิน ได้แก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานตาก และท่าอากาศยานชุมพร โดยทอท.จะนำมติเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ หากอนุมัติก็จะเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาอนุมัติต่อไป

 

จากข้อมูลของบทวิเคราะห์ของ ASP securities ทอท.ได้ยื่นขอพิจารณาบริหารสนามบินไปกับทางทย.ทั้งหมด 15 สนามบิน และมีเพียง 1 สนามบินที่ได้รับอนุมัติคือท่าอากาศยานอุบลราชธานี ในขณะที่อีก 3 ท่าอากาศยานที่เหลือ ไม่ได้อยู่ในรายการที่ระบุไว้ในตอนต้น

 

จากแผนงานของทอท. หากบริษัทได้รับอนุมัติจากครม.ให้เข้าบริษัททั้ง 4 สนามบินเป็นที่เรียบร้อย บริษัทจะเร่งเข้าพัฒนาสนามบินอุดรธานีและสกลนครก่อนเป็นอันดับแรก โดยมีเงินลงทุนประมาณหนึ่งพันล้านบาทในการปรับปรุงอุปกรณ์ภาคพื้นดิน อาคารผู้โดยสาร รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น โดยมุ่งมั่นที่จะผลักดันสนามบินอุดรธานีให้กลายเป็นฮับของการบินทางด้านอีสาน เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการบินตรงจากอีสานไปยุโรปค่อนข้างมาก หากสนามบินอุดรธานีพร้อมมากขึ้น อาจจะเปิดสายการบินตรงจากอีสานไปกลับยุโรป เพื่อลดความแออัดของสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง

 

ส่วนสนามบินสกลนครจะพัฒนาเป็นสนามบินรองในเขตภาคอีสานเพื่อกระแสผู้โดยสารออกไปลดความแออัด สนามบินตากวางแผนจะใช้พื้นที่ 2 พันไร่เพื่อเน้นเป็นสนามบินเพื่อการขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคเพื่อนบ้านเป็นหลัก แต่จะไม่เน้นการเดินทางเพื่อที่จะไม่แย่งผู้โดยสารมาจากสนามบินแม่สอดของทย. ที่อยู่บริเวณเดียวกัน ส่วนสนามบินชุมพร ทางทอท.จะต้องดูแผนพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกก่อนว่าจะออกมาเป็นอย่างไร เพื่อที่จะทำงานสอดคล้องไปได้อย่างถูกต้อง

 

มุมมองของนักวิเคราะห์จาก ASP คาดว่าสนามบินอีก 4 แห่งดังกล่าวจะส่งผลดีต่อ AOT อย่างจำกัด

 

เนื่องจากมีเพียงสนามบินอุดรธานีเพียงสนามบินเดียวที่มีกำไรแล้ว และกำไรดังกล่าวก็ไม่มากเมื่อเทียบกับฐานกำไรเดิมของบริษัทที่สูงมาก ในขณะที่อีก 3 สนามบินยังมีผลขาดทุนซึ่งอาจจะส่งผลรวมเข้ามาในงบการเงินได้

 

ภาพรวมยังคงต้องดูไปในระยะยาวมากกว่าว่าบริษัทจะสามารถดึงเอาศักยภาพของ 4 สนามบินใหม่ออกมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหน หากบริษัทสามารถเจียระไนเพชรทั้งสี่ได้สำเร็จ อนาคต สนามบินทั้งสี่นี้ก็อาจจะกลายเป็นส่วนขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทก็เป็นได้

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน