ธุรกิจ

CPALL เตรียมเปิดสาขา 7-11 ในลาวและกัมพูชา

CPALL เตรียมเปิดสาขา 7-11 ในลาวและกัมพูชา

CPALL หรือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) คือ ผู้ประกอบธุรกิจร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) โดยได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์จากบริษัท 7-Eleven Inc. ให้เปิดสาขาในประเทศไทย ถือเป็นร้านสะดวกซื้ออันดับ 1 ในประเทศ ณ ปัจจุบัน มีจำนวนสาขามากกว่า 10,000 สาขา ล่าสุด CPALL เตรียมเปิดสาขา 7-11 ในลาวและกัมพูชา เป็นประเทศต่อไป

 

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 บริษัทได้แจ้งข่าวแก่ผู้ถือหุ้นในหลายวาระสำคัญ เช่น การประชุมสามัญประจำปี การจ่ายเงินปันผล การจัดตั้งบริษัทใหม่ และที่น่าสนใจที่สุด คือ การลงทุนจัดตั้งและดำเนินการร้าน 7-Eleven ในประเทศลาวและกัมพูชา ดังนี้…

 

มีมติอนุมัติให้ดําเนินการเจรจาและตกลงเพื่อการเข้าทําสัญญาแฟรนไชส์หลัก (Master Franchise Agreement) ในการลงทุนจัดตั้งและดําเนินการร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ทั้งนี้บริษัทได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น (Indicative Term Sheet) กับ 7-Eleven, Inc. สําหรับการได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการจัดตั้งและดําเนินการร้าน 7-Eleven ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 โดยมีกําหนดระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นฉบับนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการลงนามในสัญญาแฟรนไชส์หลัก ซึ่งคาดหมายว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2/2562 อย่างไรก็ตามสามารถขยายระยะเวลาได้โดยความเห็นชอบของคู่สัญญา การลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องลงนามในสัญญาแฟรนไชส์หลักกับ 7-Eleven, Inc. แต่อย่างใด

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอํานาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย และมีอํานาจมอบหมายช่วงให้ฝ่ายจัดการเพื่อดําเนินการเจรจา ข้อกําหนดเงื่อนไขรายละเอียด การเข้าทําสัญญาแฟรนไชส์หลัก (Master Franchise Agreement) ทั้ง 2 ประเทศรวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการทําสัญญาดังกล่าว

 

สรุป คือ CPALL ได้รับสิทธิ์ในการเปิดสาขา 7-Eleven ในประเทศลาวและกัมพูชานั่นเอง

 

ในฐานะนักลงทุน เราควรมองผลกระทบอะไรบ้างจากประเด็นนี้?

 

1 การขยายตลาดไปประเทศลาวและกัมพูชาจะช่วยสร้างการเติบโตของรายได้

 

การขยายสาขาไปในประเทศใหม่ ย่อมหมายถึงโอกาสของรายได้ที่จะเติบโตได้อีกมาก หากธุรกิจประสบความสำเร็จ นั่นหมายถึง CPALL อาจจะขยายสาขาได้เป็นอีกเท่าตัวก็เป็นได้ เพราะทั้งลาวและกัมพูชาก็ยังมีการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และทั้ง 2 ประเทศก็ยังไม่มีผู้ครองตลาดร้านสะดวกซื้ออย่างชัดเจน

 

2 ในช่วงแรก บริษัทจะต้องลงทุนจำนวนมาก และอาจส่งผลกดดันกำไร

 

ในช่วงแรกของการขยายงาน บริษัทจำเป็นต้องวางรากฐานในการเปิดสาขา ตั้งแต่ศูนย์กระจายสินค้า การฝึกอบรมพนักงาน การเตรียมจัดหาสินค้าเข้าร้านสะดวกซื้อ ทั้งหมดทั้งมวลจะนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่อาจจะทำให้ส่วนงานของประเทศยังไม่สร้างผลกำไร และอาจจะกดดันมาถึงผลกำไรของบริษัทได้

 

3 การดำเนินการในต่างประเทศมีความเสี่ยงกว่าในประเทศมาก

 

ประเทศที่แตกต่างกันไป ย่อมมีรูปแบบลักษณะสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไป การนำธุรกิจเก่าไปเปิดในประเทศใหม่จึงไม่ใช่เครื่องการันตีว่าจะประสบความสำเร็จเสมอ นักลงทุนที่สนใจการขยายงานในครั้งนี้จึงต้องติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น

 

หากสำเร็จก็คงสร้างการเติบโตได้มาก แต่ในช่วงแรกก็คงกดดันกำไรอย่างมีนัยสำคัญเหมือนกัน

 

เพิ่มเติม : ก่อนหน้านี้ CPALL เคยให้ข่าวว่าอยากเปิดในเมียนมาร์ด้วย แต่คาดว่าอาจจะดีลไม่สำเร็จ จึงได้สิทธิ์มาแค่ลาวและกัมพูชา ต้องติดตามต่อไปว่าในอนาคตจะได้สิทธิ์เพิ่มเติมอีกหรือไม่ด้วย

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน