ธุรกิจ

สายการบินทั่วโลกได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่างไรบ้าง

สายการบินทั่วโลกได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่างไรบ้าง

สายการบินทั่วโลกได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่างไรบ้าง

 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ทั่วโลกออกมาตรการรับมือโรคระบาด เช่น การประกาศปิดประเทศ แต่มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบกับสายการบินต่างๆ ทั่วโลกด้วยอย่างช่วยไม่ได้ สายการบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศต้องหยุดให้บริการไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แม้บางสายการบินจะเริ่มกลับมาให้บริการได้แล้ว แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบิน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสยังไม่ดีขึ้น [1] สายการบินทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างยิ่งจากไวรัสโควิด-19 และอาจต้องรอไปจนถึงปีค.ศ. 2024 กว่าสถานการณ์ของสายการบินทั่วโลกจะกลับคืนสู่สภาวะปกติอีกครั้ง [2]

 

สายการบินทั่วโลกมากกว่า 23 แห่งล้มละลายในปีค.ศ. 2020 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเชื้อโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นสายการบินเก่าแก่อย่างเช่น South Africa Airways ของแอฟริกาใต้ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1934 สายการบิน Virgin Australia ของออสเตรเลียที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ.2020 หรือแม้แต่สายการบินที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นาน เช่น NokScoot ของไทยที่ก่อตั้งมาในช่วงปีค.ศ.2014 [3]

 

บางสายการบินที่ยุบตัวลงประสบปัญหาการเงินมาตั้งแต่ช่วงก่อนการระบาดของไวรัสอยู่แล้ว เช่น สายการบิน Flybe ของอังกฤษ ในขณะที่สายการบินเก่าแก่ที่รอดพ้นจากวิกฤติทางการเงินในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ (great depression) กลับมาล้มละลายในปีนี้ เช่น สายการบิน Avianca Holdings ของอเมริกาใต้ บางสายการบินจำต้องยุติการให้บริการก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น Trans States Airlines ซึ่งเป็นสายการบินภูมิภาคสหรัฐ ยุติการให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน ทั้งที่มีแผนไว้ว่าจะให้บริการไปจนถึงสิ้นปีนี้ [4]

 

สาเหตุหลักที่ทำให้สายการบินทั่วโลกประสบปัญหาทางการเงิน มาจากการที่ยอดผู้โดยสารลดลงอย่างมาก องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) รายงานว่า โดยภาพรวมในปีค.ศ. 2020 นี้ สายการบินทั่วโลกสูญเสียที่นั่งมากถึงร้อยละ 50-52 จำนวนที่นั่งที่สูญเสียไปคิดเป็นจำนวนผู้โดยสารมากกว่า 2,875-2,978 ล้านคน และคิดเป็นจำนวนรายได้ที่สูญเสียไปมากถึง 386-399 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ [5]

 

ทั้งนี้ เมื่อแยกพิจารณาตามประเภทสายการบินแล้ว สายการบินระหว่างประเทศสูญเสียที่นั่งร้อยละ 64-66 จำนวนผู้โดยสารลดลงประมาณ 1,413-1,459 ล้านคน และสูญเสียรายได้ประมาณ 255-263 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนสายการบินภายในประเทศสูญเสียที่นั่งร้อยละ 40-41 จำนวนผู้โดยสารลดลงประมาณ 1,462-1,519 ล้านคน และสูญเสียรายได้ประมาณ 130-136 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นสายการบินภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทุกสายการบินทั่วโลกล้วนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 [5]

 

นอกจากการที่ผู้โดยสารลดลงจะส่งผลให้สายการบินทั่วโลกเผชิญกับปัญหาทางการเงินแล้ว สายการบินต่างๆ ยังต้องเผชิญกับความยากลำบากในการฝึกหัดนักบินในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยปกติแล้ว แต่ละสายการบินต้องมีมาตรการฝึกหัดนักบินตามมาตรฐานสากล เช่น สายการบินแห่งชาติของญี่ปุ่น (JAL) มีกฎให้นักบินต้องฝึกบิน 25 ชั่วโมงต่อเดือน แต่มาตรการปิดประเทศรวมถึงเที่ยวบินในประเทศที่ลดน้อยลงส่งผลให้นักบินมีโอกาสได้ฝึกบินน้อยลง และแม้จะมีการฝึกบินด้วยเครื่องจำลอง แต่ประสิทธิภาพจากการฝึกในลักษณะจำลองย่อมเทียบไม่ได้กับการได้ฝึกใช้เครื่องบินจริง ข้อจำกัดในการฝึกซ้อมเหล่านี้อาจส่งผลให้สายการบินมีปัญหาในด้านนโยบายการรักษาความปลอดภัย [6]

 

แม้ว่าแต่ละประเทศจะเริ่มออกนโยบายให้ผู้โดยสารเดินทางข้ามประเทศได้บ้าง แต่สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปหลังการแพร่ระบาดจะยังคงส่งผลให้พฤติกรรมการเดินทางของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป ICAO คาดการณ์ว่า ในไตรมาสแรกของปีค.ศ. 2021 สายการบินทั่วโลกจะยังสูญเสียที่นั่งไปอีกร้อยละ 31-46 ซึ่งหมายถึงการสูญเสียผู้โดยสารราว 477-674 ล้านคน และรายได้ประมาณ 68-95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ [5]

 

แต่ละสายการบินยังคงต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ของสายการบินจะกลับคืนสู่สภาวะปกติในช่วงก่อนการแพร่ระบาดในปีค.ศ. 2024 ตามที่มีการคาดการณ์ไว้ [1,6] ทั้งนี้ หากท่านสนใจทราบการปรับตัวของสายการบินต่างๆ ในระหว่างช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่านสามารถติดตามข้อมูลได้ที่https://apex.aero/articles/coronavirus/ [7]

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

รายการอ้างอิง

[1] Nunes, A. (July 10, 2020).How Covid-19 will change air travel as we know it. Retrieved from www.bbc.com/future/article/20200709-how-covid-19-will-change-air-travel-as-we-know-it

[2] BBC. (October 5, 2020). Coronavirus: ‘World’s best airport’ warns of prolonged crisis. Retrieved from www.bbc.com/news/business-54414201

[3] Dickinson, G. (July 21, 2020). The 23 airlines that have collapsed since Covid-19. Retrieved from www.telegraph.co.uk/travel/news/airlines-collapsed-bankrupt-covid-pandemic/

[4] Bloom, B.L. (June 27, 2020). You Won’t Believe How Many Airlines Haven’t Survived Coronavirus. How Does It Affect You?. Retrieved from www.forbes.com/sites/laurabegleybloom/2020/06/27/airlines-coronavirus-travel-bankruptcy/#56de06525f69

[5] The International Civil Aviation Organization. (October 1, 2020). Effects of Novel Coronavirus

(COVID-19) on Civil Aviation: Economic Impact Analysis. Retrieved from https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID-19/ICAO_Coronavirus_Econ_Impact.pdf

[6] Obe, M. (September 11, 2020). Asian air safety problems aggravated by COVID-19. Retrieved from  https://asia.nikkei.com/Business/Transportation/Asian-air-safety-problems-aggravated-by-COVID-19

[7] Mulfati, J. (September 16, 2020). Coronavirus News: Regular Updates on COVID-19’s Impact on the Airline Industry. Retrieved from https://apex.aero/articles/coronavirus/

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน