ธุรกิจ

การเติบโตของ หุ้น BH และความพิเศษของบำรุงราษฎร์

BH

หุ้น BH หรือบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) คือ บริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในประเทศไทยเป็นหลัก โดยมีโรงพยาบาลในเครือ ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ โรงพยาบาลอูลานบาตอร์ซองโด (ประเทศมองโกเลีย) นอกจากนี้ ยังมีศูนย์การแพทย์อยู่ที่ประเทศพม่าอีกด้วย

 

บำรุงราษฎร์ ถือเป็นโรงพยาบาลเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (เทียบตามขนาดมูลค่ากิจการตามราคาตลาดเทียบสัดส่วนเป็นโรงพยาบาลเดี่ยว) โดยสัดส่วนรายได้ของบำรุงราษฎร์มาจากลูกค้าต่างประเทศเป็นหลัก (มากกว่าลูกค้าชาวไทยในประเทศ) ในอดีต โรงพยาบาลเคยจับกลุ่มลูกค้าชาวตะวันออกกลางเป็นหลัก จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำ บริษัทก็หันมากระจายความเสี่ยงโดยการเพิ่มฐานลูกค้าอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศพม่าที่ขึ้นเป็นลูกค้าอันดับหนึ่งในสัดส่วนลูกค้าต่างประเทศแล้ว

 

BH

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 

คำถามคือ หุ้น BH หรือ บำรุงราษฎร์มีแนวโน้มการเติบโตอย่างไร

 

จากบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยให้ข้อมูลความสัมพันธ์เรื่องการเติบโตของรายได้ของบำรุงราษฎร์ไว้หลายแง่มุมมาก โดยความสัมพันธ์หลายอย่างแสดงถึงความน่าสนใจและลักษณะจำเพาะหลายอย่างของบำรุงราษฎร์ที่ต่างจากโรงพยาบาลทั่วไป

 

รายได้เติบโตทาง price มากกว่า quantity

 

จากข้อมูลย้อนหลังของบำรุงราษฎร์พบว่าบริษัทมีแนวโน้มการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยการเติบโตของรายได้มีความสัมพันธ์กับรายได้ต่อผู้ป่วยหนึ่งคนมากกว่าจำนวนผู้ป่วย อธิบายได้เบื้องต้นคือบำรุงราษฎร์สร้างการเติบโตมาจากการปรับราคาค่าบริการมากกว่าเพิ่มของจำนวนผู้ป่วย ภาพรวมของบำรุงราษฎร์ยังคงเติบโตได้ถึงแม้ว่าบางปีจะมีจำนวนผู้ป่วยลดลง สังเกตว่าเทียบข้อมูลย้อนหลังกลับไป บริษัทมีแนวโน้มการสร้างรายได้ต่อผู้ป่วยที่มาใช้บริการหนึ่งคนได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จำนวนผู้ป่วยนั้นกลับมีทั้งช่วงที่เพิ่มขึ้นน้อยและเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้น การวิเคราะห์การเติบโตจึงควรวิเคราะห์ที่ความสามารถในการขึ้นอัตราค่าบริการ (price) มากกว่าจำนวนผู้ป่วย (quantity)

 

BH

รายได้เติบโตทาง price มากกว่า quantity โดย KS Research

 

แนวโน้มรายได้ต่อผู้ป่วยหนึ่งคนมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

หากเทียบบำรุงราษฎร์กับโรงพยาบาลอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น BDMS หรือ เครือกรุงเทพดุสิตเวชการ BCH หรือ เครือบางกอกเชนฮอลปิทอล CHG หรือ เครือโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จะเห็นได้ชัดว่าถึงแม้ทุกบริษัทจะมีการเติบโตของกำไรที่ดี แต่บริษัทโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วไปจะเป็นโรงพยาบาลลักษณะเครือข่าย และเน้นการขยายสาขาหรือควบรวมกิจการโรงพยาบาลอื่นเพิ่ม ในขณะที่บำรุงราษฎร์กลับไม่ได้เน้นการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลแต่เน้นการเพิ่มรายได้ต่อหัวผู้ป่วยให้มากขึ้น เห็นได้จากการเติบโตของรายได้ต่อหัวผู้ป่วยที่เติบโตได้อย่างโดดเด่นกว่าทุกโรงพยาบาล

 

BH

แนวโน้มรายได้ต่อผู้ป่วยหนึ่งคนมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย KS Research

 

จำนวนและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์น้อยต่อบำรุงราษฎร์

 

จากข้อมูลย้อนหลังพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวใช้มีความสัมพันธ์กับรายได้ของบำรุงราษฎร์น้อยมาก จนอาจจะเรียกได้ว่าไม่ควรจะมาใช้ในการสร้างประมาณการณ์หรือประเมินมูลค่า ปัจจัยดังกล่าวค่อนข้างชี้ชัดเจนว่าตลาดการท่องเที่ยวกับตลาดสุขภาพของชาวต่างชาติค่อนข้างแยกออกจากกัน การติดตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจึงไม่มีนัยสำคัญต่อการวิเคราะห์กิจการเท่าไหร่

 

BH

ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันดิบและการเติบโตของผู้ป่วยของบำรุงราษฎร์ โดย KS Research

 

สรุปรวมได้ว่าบำรุงราษฎร์เน้นการโตจากการเพิ่มขึ้นของค่าบริการต่อหัวผู้ป่วยมากกว่าจำนวนผู้ป่วยหรือจำนวนสาขาโรงพยาบาล ซึ่งดีมานด์หรือความต้องการใช้บริการก็มาจากตลาดการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยชาวต่างชาติที่แยกชัดจากดีมานด์ของนักท่องเที่ยว ซึ่งทำให้การวิเคราะห์จำนวนนักท่องเที่ยวหรือค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีนัยสำคัญโดยตรงต่อบำรุงราษฎร์เท่าไหร่นัก

 

หากจะวิเคราะห์บำรุงราษฎร์ เราคงจะต้องสวมหมวกเหมือนเป็นผู้ป่วยคนหนึ่งและเปรียบเทียบกับค่าบริการในการรักษาพยาบาลของบริษัทเทียบกับการรักษาเดียวกันในโรงพยาบาลที่มีตำแหน่งทางการตลาดใกล้เคียงกันก็พอจะให้คำตอบได้ว่า เพดานของรายได้ต่อหัวผู้ป่วยบำรุงราษฎร์นั้นใกล้เต็มหรือยัง ถ้ายังแล้วบริษัทจะโตไปได้ไกลอีกเท่าไหร่

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

 

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน