ธุรกิจ

VGI บริษัทลูก BTS จะเข้าซื้อหุ้น KERRY ไทย

kerry

KERRY EXPRESS ถือเป็นธุรกิจที่นักลงทุนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะบริษัทเคอรี่ถือเป็นบริษัทด้านโลจิสติกส์ที่เติบโตดีมากในประเทศไทยจนนักลงทุนหลายคนคันไม้มันมืออยากซื้อมาก แต่อย่างไรก็ตาม หุ้น KERRY จดทะเบียนอยู่ในชื่อ Kerry Logistics Network Limited หรือ 0636.HK ซึ่งก็ทำให้นักลงทุนไทยหลายคนถอดใจที่จะถ่อไปซื้อไกลถึงฮ่องกง

 

แต่ล่าสุด VGI หรือบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัทด้านสื่อโฆษณา บริษัทลูกในเครือของ BTS หรือบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้เดินรถไฟฟ้าชื่อดังของประเทศไทยที่ทุกคนรู้จักดี ประกาศจะเข้าซื้อหุ้นบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ซึ่งหากดีลดังกล่าวประสบผลสำเร็จ VGI ก็จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเคอรี่ประเทศไทยโดยสมบูรณ์

 

จากวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา บริษัท VGI ได้ประกาศการลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นที่จะเข้าซื้อหุ้นเคอรี่ประเทศไทย ในอัตราส่วนร้อยละ 23 จากผู้ถือหุ้นเดิมอันได้แก่ บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด Gather Excellence Limited และบริษัท สยาม เจ้าพระยา เอ็กซ์เพรส จำกัด โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นให้กับ VGI นี้ได้ทำข้อตกลงว่าจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ VGI โดยจำนวนหุ้นเพิ่มทุน VGI ที่ออกเสนอขายให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมนี้จะเท่ากับร้อยละ 15 ของราคาซื้อขายหุ้นเคอรี่ประเทศไทย หารด้วยราคาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน VGI ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีหน้าที่ต้องจองซื้อและบริษัทไม่ต้องขายหุ้นเพิ่มทุนหาก ราคาปิดตลาดลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตั้งต้น หรือ ราคาปิดตลาดเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 5.5 ของราคาตั้งต้น (อ่านรายละเอียดฉบับจริงได้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

 

ล่าสุด ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 VGI ได้ประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองมติการเข้าซื้อ Kerry ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

เคอรี่ประเทศไทยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุทั่วประเทศไทย โดยช่วงถือผ่านมาถือว่ามีผลประกอบการที่สวยงามใช้ได้เลยทีเดียว

 

ปี 2014
รายได้ 536,855,281.01 บาท
กำไร 19,458,135.30 บาท

 

ปี 2015
รายได้ 1,515,300,417.02 บาท (เติบโต 182.25% yoy)
กำไร 134,718,958.94 บาท (เติบโต 592.35% yoy)

 

ปี 2016
รายได้ 3,206,073,934.37 บาท (เติบโต 111.58% yoy)
กำไร 307,934,895,06บาท (เติบโต 128.58% yoy)

 

ปี 2017
รายได้ 6,577,757,267.49 บาท (เติบโต 105.17% yoy)
กำไร 732,995,165.53 บาท (เติบโต 138.04% yoy)

 

เรียกว่าผลกำไรเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดตามตลาดค้าปลีกออนไลน์ที่โตไม่หยุดเช่นกัน โดย VGI ตกลงซื้อขายหุ้นเคอรี่ประเทศไทย ดังกล่าวที่ราคา 5,900,611,083 บาท (ร้อยละ 23 ของบริษัท) ซึ่งหากเทียบกับกำไรในปีล่าสุดที่มีข้อมูลคือปี 2560 พบว่า VGI จะซื้อหุ้นอยู่ที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร (PE ratio) = 5,900,611,083/(0.23*732,995,165.53) = 35.00 เท่า ณ กำไรปี 2560 ซึ่งอาจจะดูว่าค่อนข้างสูง แต่หากเทียบกับการเติบโตระดับ 100% อย่างต่อเนื่องแล้ว อาจจะดูไม่สูงเลย (ถ้าบริษัทยังรักษาระดับการเติบโตได้ต่อไป)

 

หาก VGI กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ Kerry TH จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?

 

ผลที่เกิดขึ้นคาดว่า VGI จะแต่งตั้งให้เคอรี่ประเทศไทย เป็นพันธมิตรด้านการขนส่งพัสดุด่วนเพียงเจ้าเดียวของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ BTS ได้รับสิทธิ์ใช้รถไฟฟ้าในการจัดส่งพัสดุ รวมไปถึงได้รับสิทธิ์การตั้งจุดบริการรับส่งพัสดุในสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งก็จะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพของทั้งสองบริษัทให้เติบโตไปตามกระแสค้าปลีกออนไลน์ได้มากขึ้น

 

ส่วนผลกระทบในแง่งบการเงินของ VGI ต่อเงินลงทุนใหม่ในเคอรี่ประเทศไทย

 

ก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าบริษัท VGI จะได้รับสิทธิ์ในการบริหารงานในเคอรี่ประเทศไทยมากน้อยแค่ไหน หากได้รับสิทธิ์ต่ำกว่า 20% ของบอร์ดบริหารก็จะบันทึกบัญชีเป็นเงินลงทุนเพื่อค้าหรือเงินลงทุนเผื่อขาย หากได้รับสิทธิ์อยู่ในช่วง 20 – 50% บริษัทก็จะบันทึกบัญชีเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยจะบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย (equity method) แต่ถ้าบริษัทมีอำนาจในการควบคุมหรือบริหารมากกว่า 50% ก็จะบันทึกบัญชีในรูปแบบงบการเงินรวม แล้วหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนออกในภายหลัง

 

ดังนั้น ก่อนจะประมาณการณ์กำไรที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจบดีลได้ นักลงทุนต้องสอบถามบริษัทให้เข้าใจถึงอำนาจในการบริหารและการบันทึกบัญชีที่ผู้สอบบัญชีตัดสินให้เลือกใช้ เพื่อที่จะนำมาประเมินผลและประเมินมูลค่าหุ้นได้อย่างถูกต้อง

 

อย่างไรก็ตาม ในการเกิดดีลครั้งนี้ สิ่งที่น่าจะสำคัญสุดคงจะเป็นการผนึกแรงเรื่องการทำธุรกิจมากกว่า เราคงต้องติดตามชมว่า ถ้าเสืออย่างเคอรี่ประเทศไทยจะได้ติดปีกด้วย VGI และ BTS จะเกิดผลเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

 

น่าสนใจ!

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน