ธุรกิจ

กำไร 2 ก้อนใหญ่ของ SEAFCO

SEAFCO

SEAFCO หรือ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ งานฐานรากและงานโยธาทั่วไป โดยรับงานทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน บริษัทสามารถรับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการหรือรับงานช่วงต่อ (Sub-contract) จากผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก (Main Contractor)

 

ภาพรวมของบริการของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) งานเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) 2) งานกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall) 3) งานปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil Improvement) 4) งานก่อสร้างโยธา ซึ่งรวมถึงงานฐานรากต่างๆ และงานก่อสร้างอาคาร 5) งานบริการทดสอบต่างๆ

 

ซีฟโก้เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างต้นน้ำที่มีนักลงทุนไทยค่อนข้างนิยม

 

ด้วยความที่ซีฟโก้รับงานโครงสร้างฐานรากเป็นหลัก และงานฐานรากเป็นงานส่วนแรกๆ ในโครงการรับเหมาก่อสร้าง ทำให้ซีฟโก้ถือเป็นบริษัทที่มีความน่าสนใจหากเทียบกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างด้วยกัน เนื่องจากตามปรกติแล้ว โครงการรับเหมาก่อสร้างมักจะไปมีปัญหาในช่วงท้ายๆ เช่น งบหมด งานช้า ถูกเบี้ยวค่าแรง ซีฟโก้ที่เป็นต้นน้ำในกระบวนการจึงมักได้รับผลกระทบตรงส่วนนั้นน้อยกว่าหุ้นรับเหมาก่อสร้างอื่น จึงหุ้น SEAFCO และหุ้น PYLON ที่เป็นหุ้นโครงสร้างฐานรากค่อนข้างเป็นที่นิยมสำหรับนักลงทุนที่ชอบหุ้นรับเหมาก่อสร้าง

 

แต่ซีฟโก้มีจุดเด่นหนึ่งที่นักลงทุนห้ามละเลยเด็ดขาด คือ กำไรขั้นต้นของซีฟโก้ แบ่งเป็น 2 ก้อนใหญ่

 

เนื่องจากซีฟโก้มักมีการรับงานแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ (1) งานที่รับรู้รายได้ทั้งค่าแรงและวัสดุ กับ (2) งานที่รับรู้รายได้เฉพาะค่าแรง ทำให้กำไรขั้นต้นของบริษัทที่มาจากรายได้ทั้ง 2 ก้อนแตกต่างกันอย่างมาก

 

งานที่รับรู้รายได้ทั้งค่าแรงและวัสดุ รายได้มักจะมีก้อนใหญ่ และอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ
งานที่รับรู้รายได้เฉพาะค่าแรง รายได้มักจะมีก้อนไม่ใหญ่ (เพราะไม่มีค่าวัสดุ) แต่อัตรากำไรขั้นต้นสูง

 

หากติดตามบริษัทจะค้นพบว่ากำไรขั้นต้นของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนการรับงาน ช่วงไหนรับงานเฉพาะค่าแรงมาก อัตรากำไรขั้นต้นจะสูง แต่ถ้าช่วงไหนรับงานเฉพาะค่าแรงน้อย อัตรากำไรขั้นต้นจะต่ำ

 

ดังนั้น ทุกครั้งที่ติดตามข่าวบริษัท หรือ ทำการวิเคราะห์หุ้นซีฟโก้ นักลงทุนจำเป็นต้องแยกข้อมูลเสมอว่า งานเฉพาะค่าแรงเท่าไหร่ งานค่าแรงรวมวัสดุเท่าไหร่ เพราะกำไรขั้นต้นสองส่วนนี้แตกต่างกันมาก และถ้าไม่แยกข้อมูลออกจากกัน จะทำให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้ผิดพลาดไปอย่างมีนัยสำคัญทีเดียว

 

ความจริงหลักการแยกรายได้เพื่อคำนวณกำไรขั้นต้นตามส่วนงานนั้น ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับการวิเคราะห์หุ้นที่เราควรจะแยกรายได้ออกตามประเภทต้นทุนและอัตราการทำกำไร เพียงแต่ซีฟโก้ดูจะพิเศษอยู่เสียหน่อยตรงที่รายได้เป็นรับเหมาเหมือนกัน เวลาวิเคราะห์ หลายคนอาจผิดพลาด ซึ่งถ้าใครตามหุ้นนี้ก็อย่าลืมประเด็นนี้เด็ดขาด

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน