ธุรกิจ

ความ sexy ของธุรกิจบริการ

ความ sexy ของธุรกิจบริการ

ถ้าใครอ่านบทความของลงทุนศาสตร์บ่อย ๆ จะพอจำได้ว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างชอบธุรกิจบริการมาก ผมมักพูดเสมอว่า ความ sexy ของธุรกิจบริการ เป็นเรื่องเฉพาะตัว เป็นเรื่องที่ธุรกิจเน้นตัวสินค้าสามารถทำได้ยาก และโมเดลธุรกิจบริการมักมั่นคงกว่าในมุมมองของผม

 

ธุรกิจบริการ คือ ธุรกิจที่ไม่ได้เน้นขายสินค้าเป็นหลัก แต่จะเน้นขายการบริการในรูปแบบต่างๆ เช่น ค้าปลีกขายการเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนสินค้า โรงพยาบาลขายการรักษาพยาบาล สื่อขายการจัดการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

 

แล้วทำไมธุรกิจบริการถึง sexy? ลงทุนศาสตร์ขออธิบายง่ายๆ แบบนี้

 

1 ธุรกิจค่อนข้างมีอัตราการทำกำไรที่คงที่

 

ธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่ขายแรงงานเป็นหลัก ไม่ได้ขายสินค้าเหมือนกลุ่มธุรกิจการเกษตรหรือธุรกิจอุตสาหกรรม ทำให้ราคาต้นทุนมักคงที่มากกว่าและไม่ผันแปรไปตามภาวะราคาโภคภัณฑ์โลก เช่น ต้นทุนหลักของโรงแรมมาจากแรงงานและค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ซึ่งมักจะนิ่งกว่าต้นทุนหลักของธุรกิจปิโตรเคมีที่มีต้นทุนของสินค้าขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันซึ่งผันแปรไปตามราคาน้ำมันโลกเป็นหลัก

 

2 แบรนด์มีค่าเสมอ

 

อย่างที่บอกว่าธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่ให้บริการมากกว่าขายตัวสินค้า ดังนั้น ตราสินค้ามักมีผลต่อธุรกิจมากกว่าสินค้าที่จับต้องได้ สินค้าที่จับต้องได้อาจจะมีคุณสมบัติของสินค้าให้เปรียบเทียบ แต่การบริการนั้นมักจะเป็นความรู้สึกล้วนๆ ซึ่งผู้บริโภคมักให้ราคากับความรู้สึกที่จับต้องไม่ได้นี้ค่อนข้างมาก เช่น ผู้บริโภคอาจจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างการซื้อกระดาษ A4 ยี่ห้อ A และยี่ห้อ B เท่าไหร่นัก แต่ผู้บริโภคจะเห็นคุณค่าจากการได้รับการพยาบาลจากโรงพยาบาลในเครือ BDMS มากกว่าโรงพยาบาลอื่นที่มีชื่อเสียงด้อยกว่า ถึงแม้ว่าหมอที่รักษาจะเป็นคนเดียวกันก็ตาม ซึ่งความรู้สึกที่มาจากตราสินค้าเหล่านั้น มักจะสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

 

3 ตอบรับ new economy

 

ตามที่ผมเคยเขียนบทความเรื่อง new economy ไปแล้ว ว่าประเทศส่วนใหญ่ที่กำลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วจะค่อยๆ เคลื่อนย้ายแรงงานและภาคธุรกิจไปยังธุรกิจบริการ เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวตอบโจทย์ของแรงงานมากกว่า ยั่งยืน และเติบโตอิงไปกับการใช้จ่ายภายในประเทศ สังเกตได้ง่ายๆ ว่าในอดีต GDP ของไทยพึ่งพิงภาคการส่งออกอยู่มาก แต่ในปัจจุบัน GDP หลักของไทยกลับมาอยู่ที่ภาคการบริโภคภายในประเทศเสียแล้ว ซึ่งนั่นก็ตรงกับประเทศที่กำลังพัฒนาและพัฒนาแล้วหลายประเทศทั่วโลก

 

ผมชอบธุรกิจบริการเสมอ

 

แต่ผมแนะนำว่าอย่าติดกับดักของคำว่า service มากนัก นักลงทุนเองต้องมองให้ออกว่า business model แบบไหนที่เป็นธุรกิจบริการอย่างแท้จริง บางธุรกิจอยู่ในภาค service ตามการจัดของตลาดหลักทรัพย์ แต่มีความเป็นธุรกิจบริการน้อยมาก ในขณะที่บางธุรกิจอยู่ในภาคกสิกรรมและอุตสาหกรรมแต่กลับเป็นธุรกิจบริการที่สุดยอด

 

ลองไปศึกษากันต่อดู ไม่แน่ คุณอาจจะตกหลุมรักธุรกิจบริการเหมือนผมก็ได้นะ

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน