ธุรกิจ

SISB ธุรกิจโรงเรียนเอกชนกำไรดีไหม?

SISB

SISB หรือ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งใช้หลักสูตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร์เป็นหลักสูตรพื้นฐาน โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ปัจจุบันมีโรงเรียนนานาชาติภายในกลุ่มบริษัท 5 โรงเรียน

 

โรงเรียนเอสไอเอสบี มีทั้งหมด 5 แคมปัส ได้แก่ ประชาอุทิศ เชียงใหม่ เอกมัย สุวรรณภูมิ และธนบุรี โดยมีนักเรียนอยู่ในสถาบันรวมมากกว่า 2,000 คน

 

ธุรกิจโรงเรียนเอกชนกำไรดีไหม? เพื่อให้เห็นภาพคำตอบที่ชัดเจน เราจะอ้างอิงจากงบการเงินในปี 2560 เพื่อหาคำตอบไปด้วยกัน

 

รายได้รวม 746,349,879 บาท
ต้นทุนทางการศึกษาและบริการ 491,350,020 บาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 196,627,037 บาท
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 9,877,680 บาท
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 29,859,232 บาท
ภาษีเงินได้ 678,482 บาท
กำไรสุทธิ 17,916,902 บาท

 

หรือสรุปให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยสมมติว่าตีจากค่าเรียน 100 บาท

 

ค่าเรียน 100 บาท
ต้นทุนทางการศึกษา 65.83 บาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 26.35 บาท
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 1.32 บาท
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 4.00 บาท
ภาษีเงินได้ 0.09 บาท
กำไรสุทธิ 2.40 บาท

 

ดังนั้น ถ้าเปรียบเทียบเอสไอเอสบี ในตอนนี้ คงจะพูดได้ว่า ธุรกิจเอกชนกำไรไม่ดีเลย เพราะจากรายได้ 100 บาท เหลือเป็นกำไรสุทธิเพียง 2.40 บาท ซึ่งถือว่าน้อยมาก ถ้าเทียบกับลักษณะธุรกิจบริการแบบนี้

 

แต่คำถามชวนคิด คือ สถานการณ์ของเอสไอเอสบี ตอนนี้ปรกติหรือเปล่า?

 

1 โรงเรียนหลายโรงเรียนในเครือของเอสไอเอสบียังไม่ทำกำไร ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ หรือ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี ที่ยังแสดงผลขาดทุนอยู่

 

2 บริษัทร่วมค้าของบริษัทยังไม่ทำกำไร ได้แก่ บริษัท เอสไอเอสบี สิริ จำกัด ที่บริษัทถือเงินลงทุนอยู่ 50% ยังไม่กำไร และต้องรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนมากว่า 9.8 ล้านบาท ในปี 2560

 

3 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน หรือ ดอกเบี้ยจ่าย อยู่ในสัดส่วนที่สูง หลังจากที่บริษัทระดมทุน IPO มา บริษัทจะสามารถนำเงินก้อนนี้ไปใช้หนี้ ซึ่งจะทำให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลง และส่งผลให้กำไรสุทธิดีขึ้น

 

ภาพรวมของเอสไอเอสบี ตอนนี้จึงยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ เพราะโรงเรียนในเครือที่มีอยู่ก็ยังดูไม่ได้ทำกำไรอย่างเต็มประสิทธิภาพ แถมโครงสร้างทางการเงินของบริษัทก็ยังดูมีแนวโน้มที่จะปรับปรุงได้อีกในอนาคต

 

คำถามที่ว่า โรงเรียนเอกชนกำไรดีไหม จึงอาจจะต้องทดไว้ก่อน รอวันที่หุ้นโรงเรียนเอกชนตัวเดียวในตลาดหุ้นไทยจะดูมีงบการเงินที่ดำเนินงานไปอย่างปรกติมากกว่านี้

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน