หมวดหมู่ : ทัศนคติ

ทัศนคติ

ทฤษฎีปิงปอง 3 ลูก

ทฤษฎีปิงปอง 3 ลูก   ทุกครั้งที่วันอันเป็นหมุดหมายสำคัญในรอบปีมาถึง เช่น วันปีใหม่ วันเกิด...