หมวดหมู่ : ทัศนคติ

ทัศนคติ

คุณค่าของลมใต้ปีก

นักพัฒนาบุคลิกภาพคนหนึ่ง ที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดมหาเศรษฐีระดับโลกหลายคน เขาถามเศรษฐีหลายคนว่า...