หมวดหมู่ : ทัศนคติ

ทัศนคติ

สติ is KING

ในช่วงที่สถานการณ์ตลาดผันผวน โดยเฉพาะ ช่วงที่ตลาดตกต่ำลงอย่างหนัก ความเชื่อมั่นลดลงมาก...