หมวดหมู่ : ธุรกิจ

ธุรกิจ

MUJI ไทย รายได้ 1,000 ล้าน

หากพูดถึงแบรนด์ที่เน้นขายความเรียบง่าย MUJI น่าจะเป็นชื่อที่คนไทยคิดขึ้นมาเป็นอันดับแรก ๆ...

ธุรกิจ

PACE หนี้ท่วม D/E สูง 80 เท่า

PACE หรือ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือเป็นอีกหนึ่งหุ้นสีสันในตลาดหุ้นไทย...