หมวดหมู่ : การเงิน

การเงิน

เราหาเงินไปทำไม ?

ทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสไปบรรยายให้กับบัณฑิตจบใหม่จากคณะต่าง ๆ เรื่องการวางแผนการเงิน และการลงทุน ใน...