หมวดหมู่ : การเงิน

การเงิน

Time Value of Money คืออะไร?

มูลค่าเงินตามเวลา หรือ time value of money ถือเป็นบทเรียนบทแรกที่นักเรียนการเงินทุกคนต้องเจอ...