เศรษฐกิจ

รถไฟฟ้าช้า 1 นาทีมี มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ เท่าไหร่?

มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ

ปัญหาการล่าช้าของรถไฟฟ้า BTS ถือเป็นปัญหาใหญ่ของชีวิตคนเมือง ถึงแม้ว่าสถิติของ BTS จะทำไว้ได้สูงระดับไหน แต่สำหรับคนที่ขึ้นทุกวันแล้ว ความล้าช้าแค่ 1% ก็อาจจะหมายถึงปัญหาที่ต้องเจอทุกเดือนก็เป็นได้ มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ ย่อมเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตกหล่นหายไปเหล่านี้

 

ปัญหาดังกล่าวกลายมาเป็นกระแสโซเชียลที่ค่อนข้างใหญ่โตและถูกพูดถึงเป็นวงกว้าง ทั้ง #ยกเลิกสัมปทานBTS #บีทีเอสขัดข้อง #BTS_skytrain และ #รถไฟฟ้าบีทีเอส

 

แน่นอนว่าความผิดพลาดในการบริหารงานถือเป็นเรื่องปรกติ

 

แต่ถ้าวันนี้ เราอยากประเมินมูลค่าความเสียหายจากการที่รถไฟฟ้าล่าช้า เหมือนกันการประเมินมูลค่าความเสียหายจากรถติด ความเสียหายจากเหตุการณ์อุบัติเหตุ หรือความเสียหายจากเหตุการณ์อย่างอื่นบ้าง เราจะใช้แนวคิดอย่างไรในการคิด

 

มูลค่าความเสียหาย = จำนวนคนที่เจอปัญหา x ค่าเสียโอกาสในการสร้างรายได้ของแต่ละคน

 

เรามาลองคำนวณ มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ จากการล่าช้าของรถไฟฟ้า 1 นาที

 

จากข้อมูลของ BTS หรือบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) พบว่า บริษัทให้บริการผู้โดยสารเฉลี่ย 684,492 เที่ยวคนต่อวัน (รวมส่วนต่อขยายแล้ว)

 

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า รายได้ของคนกรุงเทพเฉลี่ยอยู่ที่ 26,601 บาทต่อเดือน หรือตกเฉลี่ยวันละ 886.7 บาท

 

มูลค่าความเสียหายต่อ 1 วัน = จำนวนคนที่เจอปัญหา x ค่าเสียโอกาสในการสร้างรายได้ของแต่ละคน

มูลค่าความเสียหายต่อ 1 วัน = 684,492 x 886.7 บาทต่อวัน

มูลค่าความเสียหายต่อ 1 วัน = 606,939,056.4 บาทต่อวัน

 

มูลค่าความเสียหายต่อ 1 ชั่วโมง = มูลค่าความเสียหายต่อ 1 วัน / 24

มูลค่าความเสียหายต่อ 1 ชั่วโมง = 606,939,056.4 บาทต่อวัน / 24

มูลค่าความเสียหายต่อ 1 ชั่วโมง = 25,289,127.35 บาทต่อชั่วโมง

 

มูลค่าความเสียหายต่อ 1 นาที = มูลค่าความเสียหายต่อ 1 ชั่วโมง / 60

มูลค่าความเสียหายต่อ 1 นาที = 25,289,127.35 บาทต่อชั่วโมง / 60

มูลค่าความเสียหายต่อ 1 นาที = 421,485.5 บาทต่อนาที

 

สรุป : รถไฟฟ้าล่าช้า 1 นาทีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 421,485.5 บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสีร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)

 

การคำนวณนี้ใช้สมมติฐานอ้างอิงจากจำนวนเที่ยวคนต่อวัน รายได้ต่อหัวประชากรกรุงเทพ และการเฉลี่ยรายได้ต่อวันเป็นต่อนาที ข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง 100% (เช่น มูลค่าเวลาตอน 09.00 น. น่าจะแพงกว่ามูลค่าเวลาตอน 24.00 น.) แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าก็น่าจะใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจระดับเบื้องต้นได้

 

เอาใจช่วย BTS ให้หายขัดข้องไวไว

 

เพราะบางเส้นทางการเดินทางก็ไม่มีอะไรสะดวกกว่า BTS จริงๆ

 

ขอบคุณรูปภาพสวยสวยจากเพจวันนี้บีทีเอสเป็นอะไร

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน