เศรษฐกิจ

ญี่ปุ่นรับมือกับสังคมผู้สูงอายุอย่างไร

ญี่ปุ่นรับมือกับสังคมผู้สูงอายุอย่างไร

ญี่ปุ่นรับมือกับสังคมผู้สูงอายุอย่างไร

 

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) ต่อจำนวนประชากรอายุระหว่าง 20-64 ปีมากถึงร้อยละ 51 ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนผู้สูงอายุต่อจำนวนประชากรที่มากที่สุดในโลก [1] จำนวนผู้สูงอายุที่มากกว่าคนวัยทำงานส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในโลกทุนนิยมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโลกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้แรงงานคน เมื่อประชากรกลายเป็นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น การจ้างงานจะลดต่ำลง เช่นเดียวกับผลผลิตที่ลดต่ำลง นอกจากนี้ รัฐยังต้องจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น [2]

 

ผลสำรวจจากเมืองและหมู่บ้าน 10,956 แห่งในญี่ปุ่นเมื่อปีค.ศ.2018 ชี้ให้เห็นว่า ญี่ปุ่นมีจำนวนผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 77.1 ในขณะที่ประชากรผู้หญิงมีอยู่เพียงร้อยละ 10 และมีชุมชนมากถึง 305 แห่งที่ไม่มีประชากรผู้หญิงอยู่เลย รัฐบาลต้องจ่ายสวัสดิการให้แก่คนในหมู่บ้านต่าง ๆ เฉลี่ยเดือนละ 214,533 เยน ในขณะที่คนในหมู่บ้านสร้างรายได้ได้น้อย เช่น ชาวบ้านในเกาะ Mikurajima ในโตเกียว มีรายได้ต่อเดือนเพียง 100,000 เยน [3]

 

จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุสวนทางกับความเป็นไปได้ของอัตราการเกิดใหม่ของประชากร ปัจจุบันนี้ ญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่แล้ว (super-aged society) [4] และเป็นที่คาดการณ์ว่าในปีค.ศ. 2025 ญี่ปุ่นจะมีประชากรผู้สูงอายุ 1 คนต่อประชากรวัยแรงงาน 2 คน [2] การรับมือกับสังคมผู้สูงอายุจึงมีความท้าทายอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นได้รับมือกับสังคมผู้สูงอายุด้วยการส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงอายุ [4] และการเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาส [5]

 

ในด้านการส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงอายุ บริษัทมากถึงร้อยละ 70 แห่งในญี่ปุ่นเลื่อนอายุการเกษียณเพื่อให้ผู้สูงอายุยังสามารถทำงานต่อไปได้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุในวัย 60-69 ปีร้อยละ 70 ยังคงมีงานทำ และผู้สูงอายุวัย 70 ปีขึ้นไปร้อยละ 50 ยังคงทำงานในบริษัท หรือเป็นอาสาสมัครในโครงการสาธารณะ นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังผลักดันให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมยามว่างที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงคนในครอบครัว เช่น การจัดดอกไม้ การเย็บปักถักร้อย หรือการออกกำลังกาย เช่น การว่ายน้ำ การเต้น ปัจจุบันนี้มีผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่โด่งดังและมีผู้ติดตามอยู่ในโลกโซเชี่ยลอยู่มากมาย การมีงานทำช่วยให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าในตัวเองและมีสุขภาพทั้งกายและใจที่แข็งแรงขึ้น [4]

 

ในด้านการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ญี่ปุ่นได้ใช้โอกาสที่จำนวนผู้สูงอายุในประเทศเพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการเก็บข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการวางแผนดูแลผู้สูงอายุในประเทศต่าง ๆ ญี่ปุ่นเริ่มพัฒนา AI รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ จากข้อมูลของผู้สูงอายุจำนวนมหาศาล เช่น Panasonic  ได้ผลิตเครื่องช่วยเดินอัจฉริยะจาก AI ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุเดินได้โดยไม่ต้องมีคนคอยช่วย หรือ ALSOK ได้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กเท่านิ้วโป้งเพื่อใช้ในการติดตามผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ส่งผลให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศแรก ๆ ที่สามารถผลิตเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ และดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก [5]

 

ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรก ๆ ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ท่ามกลางความหวั่นวิตกว่าประเทศจะขาดแคลนแรงงาน รัฐบาลจะต้องสูญเสียเงินค่าสวัสดิการในการดูแลผู้สูงอายุ แต่ญี่ปุ่นกลับสามารถรับมือได้อย่างชาญฉลาดด้วยการไม่มองข้ามความสามารถของผู้สูงอายุ ผลักดันให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตัวเองและยังคงทำงานต่อไป รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการแพทย์ของผู้สูงอายุที่มีอยู่จำนวนมหาศาลด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถเป็นต้นแบบในการช่วยเหลือผู้สูงอายุทั่วโลก นับได้ว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศต้นแบบที่ประเทศต่าง ๆ ควรถอดบทเรียนเพื่อเรียนรู้การรับมือสังคมผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

รายการอ้างอิง

[1] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2019). World Population Ageing 2019 Highlights. Retrieved from www.un.org/en/development/desa/

population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Highlights.pdf

[2] Mühleisen, M., & Faruqee, H. (2001). “Population Aging in Japan”. In Population Aging in Japan : Demographic Shock and Fiscal Sustainability. USA: INTERNATIONAL MONETARY FUND. doi: https://doi.org/10.5089/9781451845976.001

[3] the japan times. (Mar 1, 2019). 77% of Japanese town and village assembly members are elderly, and only 10% are female. Retrieved https://www.japantimes.co.jp/news/2019/03/01/

national/politics-diplomacy/77-japanese-town-village-assembly-members-elderly/

[4] Airth, J. (March 30, 2020). What the Japanese can teach us about super-ageing gracefully. Retrieved from https://www.bbc.com/future/article/20200327-what-the-japanese-can-teach-about-super-ageing-gracefully

[5] Forbes. (November 12, 2018). Why Japan’s Aging Population Is An Investment Opportunity. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/japan/2018/11/12/why-japans-aging-population-is-an-investment-opportunity/?sh=40192ff8288d

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน