เศรษฐกิจ

ภาษีอารมณ์ในสังคมไม่เท่าเทียม

ภาษีอารมณ์ในสังคมไม่เท่าเทียม

ภาษีอารมณ์ในสังคมไม่เท่าเทียม

 

เมื่อเราทำกิจกรรมที่ก่อให้รายได้ต่าง ๆ เราจะถูกหักแบ่งเงินจำนวนหนึ่งเป็นภาษีนำไปรวมเป็นรายได้ของรัฐเอาไว้ใช้ในการดูแลสิ่งที่เป็นส่วนรวมที่คนหมู่มากต้องใช้ร่วมกัน แต่ในบางสังคมก็มีภาษีที่บางคนต้องจ่ายหักแบ่งออกไปโดยไม่ได้อะไรกลับคืน ภาษีอารมณ์ในสังคมไม่เท่าเทียม

 

ภาษีอารมณ์คืออะไร

 

ภาษีอารมณ์ (emotional tax) คือ การที่ต้องพบเจอกับประสบการณ์ที่มีคนปฏิบัติกับเราในแบบที่ต่างไปจากคนส่วนใหญ่ ด้วยเหตุผลเรื่องเพศ เชื้อชาติ สีผิว ทำให้คนนั้นต้องรู้สึกกังวลใจอึดอัดใจในทุก ๆ วัน เสียอิสระในการตัดสินใจหรือใช้ชีวิต หรืออาจจะเป็นการทำบางสิ่งบางอย่างด้วยความทุ่มเทตั้งใจ แต่ก็ถูกลดทอนให้ได้รับคุณค่าน้อยลง

 

การจ่ายที่ไม่มีใบเสร็จ

 

ภาษีอารมณ์ไม่ได้ชำระด้วยทรัพย์สินหรือเงิน แต่เป็นการจ่ายในสิ่งที่จับต้องได้ยาก ปรากฏให้เห็นได้ไม่ชัดเจน แต่ซุกซ่อนอำพรางอยู่ในกิจวัตรในแต่ละวัน ภาษีนี้จึงจ่ายด้วยความน้อยใจทีละน้อย เป็นภาระให้อึดอัดใจลำบากใจวันละหน่อย ส่งผลให้ต้องคอยหลบและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะทำให้เราตกเป็นเป้าหรือถูกกระทำ เป็นการจ่ายภาษีที่ยอดรวมกลายเป็นประสิทธิภาพในการทำงาน ความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย การขาดความไว้เนื้อเชื่อใจ และมีผลต่อด้านสุขภาพ เช่น การนอนไม่หลับ วิตกกังวล

 

ต้องทำให้สูง ให้มากกว่า

 

จากการสำรวจขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเกี่ยวกับความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ ในประเทศอเมริกากับลูกจ้างผิวสีจำนวน 649 คน พบว่าลูกจ้างกลุ่มนี้มีต่างก็มีความต้องการที่จะได้รับโอกาสทำงานที่ท้าทาย ได้ทำงานที่กระตุ้นการเรียนรู้ ต้องการการรู้สึกว่าได้อยู่ร่วมภายใต้บริษัทเดียวกัน ได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำ และส่งเสริมให้ดำรงตำแหน่งระดับสูง แต่คนจำนวน 40% บอกว่าหากจะทำให้ได้เช่นนั้น จะต้องพยายามเพิ่มขึ้นสูงกว่าคนอื่น ๆ เนื่องจากการเป็นคนจำนวนน้อยในที่ทำงาน แม้จะทำงานโดดเด่น ทุ่มเทพยายาม และมีความเป็นผู้นำที่ดีอย่างไร ก็จะถูกประเมินต่ำ ให้คุณค่าของงานน้อยกว่าคนอื่น ๆ อยู่เสมอ ไม่ใช่แค่การถูกหักหรือลดคุณค่าลงจากภาษีอารมณ์ แต่รวมถึงการถูกเพ่งเล็งหรือตกเป็นจำเลยเสมอ ๆ

 

จะเรียกร้องให้ยกเลิกภาษี

 

เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักที่จะทำให้ภาษีอารมณ์นี้หายหรือหมดไปได้โดยเร็ว ด้วยใครเพียงคนใดคนหนึ่ง แต่จำเป็นจะต้องเกิดจากการที่เสียงส่วนน้อยได้ถูกสะท้อนออกไปให้คนส่วนใหญ่เข้าใจ เช่น การทำความไม่เป็นธรรมที่เกิดปรากฏเห็นเด่นชัด เนื่องจากบางครั้งความไม่เท่าเทียมเหล่านี้อาจะฝังรากอยู่ในจิตใต้สำนึกที่เจ้าตัวไม่ทันได้รู้ตัว การทวนซ้ำ หรือ แสดงให้เห็นเด่นชัด ก็จะทำให้เจ้าตัวได้เห็นพฤติกรรมหรือการกระทำของตนมากขึ้น รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการสร้างและผลักดันให้วัฒนธรรมของการทำงานที่ยืดหยุ่นมองที่ผลลัพธ์มากกว่าเป็นผลงานของใครการประเมินจากผลงานโดยไม่นำว่าใครเป็นผู้ทำมาพิจารณา จะช่วยให้เกิดความก้าวหน้าและลดราคาของภาษีที่ต้องจ่ายได้สูง

 

สนับสนุนให้ภาษีอารมณ์หมดไปด้วยการลงทุน

 

แม้ภาษีชนิดนี้จะไม่เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรหรือประกาศของกรมสรรพากร แต่การดำเนินธุรกิจของตนเองให้เป็นแบบอย่าง การสร้างให้คนส่วนน้อยได้มีโอกาสปรากฏตัวขึ้นมาสร้างความหลากหลาย จะช่วยสะท้อนให้สังคมหรือองค์กรอื่น ๆ เห็นภาพที่ชัดว่าการมีความหลากหลาย การเคารพกันและกันในการทำงาน โดยมุ่งเน้นเป้าหมายร่วม เป็นสิ่งสำคัญคือสิ่งที่ควรจะเป็นและจะให้ประโยชน์มากกว่าการจะคอยกดทับ ตัด ริบ ลิดรอนภาษีอารมณ์จากคนนั้นคนนี้ทีละเล็กละน้อย ความมั่งคั่งทางธุรกิจและความร่ำรวยทางจริยธรรมก็สมควรจะต้องเฟื่องฟูไปด้วยกัน ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล นักลงทุนที่มีจริยธรรม จะช่วยสร้างตลาดทุนที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

Dnika, J. Travis, Jennifer Thorpe-Moscon, and Courtney McCluney, Emotional Tax: How Black Women and Men Pay More at Work and How Leaders Can Take Action (Catalyst, 2016).

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน