เศรษฐกิจ

ใน COVID ก็ยังมีสินค้าส่งออกบางอย่างเติบโต

ใน COVID ก็ยังมีสินค้าส่งออกบางอย่างเติบโต

ใน COVID ก็ยังมีสินค้าส่งออกบางอย่างเติบโต

 

การส่งออกและการท่องเที่ยวส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยมากถึงร้อยละ 70 ของจีดีพี [1] แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การส่งออกและการท่องเที่ยวทั่วโลกหดตัวอย่างต่อเนื่อง องค์การการค้าโลกคาดการณ์ว่าการค้าสินค้าของโลกจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -13 ถึงร้อยละ -32 สอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่ระบุว่า เศรษฐกิจไทยในปีนี้ตกต่ำยิ่งกว่าช่วงวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในปีพ.ศ. 2541 โดยขยายตัวร้อยละ -8.5 มูลค่าการส่งออกชะลอตัวร้อยละ -11 [2] อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทสินค้าส่งออกของไทยจะเห็นได้ว่า สินค้าส่งออกบางกลุ่มยังสามารถขยายตัวดีได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สินค้าส่งออกบางกลุ่มหดตัวอย่างสูง [3]

 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานข้อมูลการส่งออกสินค้าของไทยในไตรมาสที่ 1 ปีพ.ศ. 2563 โดยข้อมูลระบุว่า สินค้าส่งออก 10 อันดับแรกของไทย ได้แก่ 1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) เครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ 3) ทองคำ 4) ผลิตภัณฑ์ยาง 5) เม็ดพลาสติก 6) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 7) น้ำมันสำเร็จรูป 8) เคมีภัณฑ์ 9) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และ 10) แผงวงจรไฟฟ้า ทั้งนี้ การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัว ได้แก่ ทองคำ (+215.2/+220.9) เครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ (+17.6/+8.8) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (+8.1/+13.8) ในขณะเดียวกัน การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่หดตัว ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (-28.7/-13.7) สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน (-17.4/-12.0) และแผงวงจรไฟฟ้า (-4.3/-6.3) [4]

 

สินค้าส่งออก 10 อันดับแรกของไทยมีทั้งสินค้าที่ขยายตัวและหดตัว เช่นเดียวกับการส่งออกสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยสินค้าที่มีการขยายตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ น้ำตาลทราย (+17.5/+9.5) ผัก ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง กระป๋อง และแปรรูป (+10.9/-7.2) ไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูป (+7.5/+7.2) และอาหารสัตว์เลี้ยง (+11.5/+10.3) สินค้าที่หดตัวได้แก่ ยางพารา (-24.7/-2.7) ข้าว (-13.2/-25.0) ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (-13.1/-13.5) และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (-6.0/-6.1) [4]

 

ปัจจัยที่ส่งผลอย่างมากต่อการส่งออกสินค้าของไทย ได้แก่ สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์จะเห็นได้ว่า การระบาดของไวรัสเป็นทั้งวิกฤติและโอกาส ในด้านวิกฤติ การระบาดของไวรัสส่งผลให้เกิดมาตรการล็อกดาวน์ เกิดความกังวลด้านเศรษฐกิจ ทำให้ลดการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย ราคาน้ำมันปรับตัวลง การส่งออกลดลงในตลาดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น แต่เมื่อพิจารณาในด้านโอกาส การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป และเพิ่มความต้องการสินค้าบางชนิด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เพื่อรองรับการเรียนออนไลน์ หรือราคาทองคำที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสวิตเซอร์แลนด์ระงับการผลิตทองคำชั่วคราว [4]

 

การส่งออกสินค้าของไทยในเดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. 2563 ยังคงหดตัวร้อยละ 24.6 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว สินค้าที่มีการส่งออกหดตัวในระดับสูง ได้แก่ หมวดยานยนต์และชิ้นส่วน หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ และหมวดสินค้าที่มูลค่าเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันดิบ [5] จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ประเทศไทยอาจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งออกสินค้า เช่น การส่งออกสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น [2] หรือเน้นส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้เร็ว ได้แก่ ประเทศที่มีการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้ดี เช่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง และเกาหลีใต้ รวมถึงการเน้นส่งออกสินค้าที่สามารถรักษาระดับการเติบโตได้ เช่น สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องกักตัวและทำงานอยู่ในบ้าน [1] สินค้าส่งออก 10 อันดับของไทยอาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

รายการอ้างอิง

[1] กษมา ประชาชาติ. (8 สิงหาคม 2563). ลุยตลาดที่ยังมีหวัง ก่อนเครื่องยนต์ส่งออกดับ. สืบค้นจาก  https://www.prachachat.net/columns/news-502710

[2] ไทยโพสต์. (10 สิงหาคม 2563). ปรับวิถีส่งเสริมการค้าหนุนออนไลน์ ใช้ประโยชน์อีอีซีอัพเกรดอุตสาหกรรมไทย. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/73988

[3] Suwatcharee Pormbunmee. (3 สิงหาคม 2563). ส่งออกติดลบฟื้นยาก สินค้าเกษตร-อาหาร ความต้องการพุ่ง. สืบค้นจาก http://gotomanager.com/content/ส่งออกติดลบฟื้นยาก-สินค้าเกษตร-อาหาร-ความต้องการพุ่ง/

[4] สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ . (21 เมษายน 2563). การแถลงข่าวการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือนมีนาคม 2563 และไตรมาส 1 ปี 2563. สืบค้นจาก www.ditp.go.th/contents_attach/605514/

605514.pdf

[5] ธนาคารแห่งประเทศไทย. (31 กรกฎาคม 2563). ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 46/2563 เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ปี 2563. สืบค้นจากwww.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020/

Pages/n4663.aspx

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน