เศรษฐกิจ

Free Visa กระตุ้นการท่องเที่ยวได้มากระดับไหน

Free Visa กระตุ้นการท่องเที่ยวได้มากระดับไหน

Free Visa กระตุ้นการท่องเที่ยวได้มากระดับไหน

 

ปัจจุบันนี้ หลายประเทศเริ่มออกนโยบายฟรีวีซ่าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่น ศรีลังกา [1] ญี่ปุ่น [2] รวมถึงไทยที่มีการพิจารณานโยบายฟรีวีซ่าสำหรับจีนและอินเดีย [3] ผลการวิจัยต่างชี้ให้เห็นว่า ฟรีวีซ่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมาก นโยบายการออกวีซ่าที่ยืดหยุ่นมีส่วนกระตุ้นให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าเมืองเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด [4] อย่างไรก็ตาม การเปิดฟรีวีซ่ายังคงมีประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา ทั้งความปลอดภัยของประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า และความไม่รัดกุมของนโยบายที่อาจส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับประโยชน์จากฟรีวีซ่าอย่างแท้จริง [5]

 

การท่องเที่ยวระหว่างประเทศมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในหลายมิติ ทั้งในด้านการกระจายรายได้สู่ชุมชน การสร้างอาชีพ และการได้รับเงินภาษีจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ [6] แต่ในขณะเดียวกัน การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินำมาซึ่งความเสี่ยงในด้านการก่อการร้าย ผู้อพยพผิดกฎหมาย ดังนั้น การทำวีซ่าจึงเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่ช่วยคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมในการจัดทำวีซ่ายังนับเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง [7] แต่ในทางกลับกัน การขอวีซ่ากลายเป็นภาระที่นักท่องเที่ยวต้องแบกรับ และกลายเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ [4] ดังนั้น การเสนอฟรีวีซ่านับเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกพิจารณาเดินทางเข้ามาภายในประเทศมากขึ้น

 

Hu (2013) [8] ศึกษาผลกระทบของโปรแกรมการสละสิทธิ์วีซ่า (Visa Waiver Program) ในสหรัฐอเมริกาต่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวในปีค.ศ. 2010 โดยเปรียบเทียบจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่ได้รับการเสนอฟรีวีซ่าในโปรแกรมการสละสิทธิวีซ่า 2 ประเทศ ได้แก่ มอลตา และเกาหลีใต้ และประเทศที่ยังไม่ได้รับเสนอฟรีวีซ่า ได้แก่ ไซปรัส และไต้หวัน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่ได้รับเสนอฟรีวีซ่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น คิดเป็นอัตรา 3-4.5 ต่อจำนวนประชากร 1,000 คน หากนำอัตราดังกล่าวนี้ไปคำนวณกับประเทศที่ได้รับเสนอฟรีวีซ่าในโปรแกรมดังกล่าวทั้ง 36 ประเทศ จำนวนรวมประชากร 600 ล้านคน เท่ากับว่าสหรัฐอเมริกามีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากถึง 1.8-2.7 ล้านคน มีเงินหมุนเวียนจากนักท่องเที่ยวราว 6.9 – 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังประหยัดงบที่จะใช้คัดกรองวีซ่าไปได้มากถึง 1.9 – 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

การเสนอฟรีวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาตินับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้ หากรัฐบาลวางนโยบายไม่รัดกุม การเสนอฟรีวีซ่าอาจไม่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักท่องเที่ยว และไม่สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น  ประเทศไทยมีการเว้นค่าธรรมเนียมวีโอเอ (Visa on Arrival) สำหรับจีนและอินเดีย แต่ยอดนักท่องเที่ยวจากจีนยังคงไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทนำเที่ยวจากจีนยังคงเก็บค่าดำเนินการในส่วนนี้จากนักท่องเที่ยวแม้จะได้รับการยกเว้นจากไทยแล้ว ข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561 และเดือนพฤศจิกายน 2561- มีนาคม 2562 แสดงให้เห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าประเทศไทยลดลงร้อยละ 3.7 ในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวจากอินเดียเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.1 [5]

 

ฟรีวีซ่าสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างมากจากการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศ รายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีส่วนช่วยกระตุ้นจีดีพีในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ร้านของฝากที่ระลึก บริษัทนำเที่ยว กิจกรรมท้องถิ่น [6] แต่ทั้งนี้ รัฐบาลยังต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ให้รอบด้าน ทั้งการออกนโยบายเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงความปลอดภัยภายในประเทศ เพื่อให้การเสนอฟรีวีซ่าสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กับการรักษาความปลอดภัยให้กับประเทศ

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

รายการอ้างอิง

[1] Reuters. (July 30, 2019). Sri Lanka to offer free visas on arrival to boost tourism. Retrieved from www.reuters.com/article/us-sri-lanka-economy-tourism/sri-lanka-to-offer-free-visas-on-

arrival-to-boost-tourism-idUSKCN1UP1OB

[2] องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น. (2020). หนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าญี่ปุ่น. สืบค้นจาก https://www.jnto.or.th/information/visa/

[3] Worrachaddejchai, D. and Kasemsuk, N. (August 14, 2019). Visa exemptions for Chinese, Indians to be submitted to cabinet. Retrieved from www.bangkokpost.com/business/1730207/

visa-exemptions-for-chinese-indians-to-be-submitted-to-cabinet

[4] Simpson, D. (February 1, 2013).  The economic benefits of visa-free travel. Retrieved from www.cabi.org/leisuretourism/news/22796

[5] วรรัตน์ ตานิกูจิ. (23 เมษายน 2562). วิเทศวิถี : ‘ฟรีวีซ่า’ ช่วยชาติจริงหรือ?. สืบค้นจาก  https://www.matichon.co.th/foreign/news_1462748

[6] Stynes, D. J. (1997). Economic impacts of tourism. Illinois Bureau of Tourism, Department of Commerce and Community Affairs.

[7] World Tourism Organization and World Travel & Tourism Council (2012), The Impact of Visa Facilitation on Job Creation in the G20 Economies, UNWTO, Madrid, https://doi.org/10.18111/

9789284414727

[8] Hu, X. (2013). Economic benefits associated with the visa waiver program–A difference-in-difference approach. Global Journal of Business Research7(1), 81-89.

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน