เศรษฐกิจ

การปฏิวัติอุตสาหกรรม การปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนโลก

การปฏิวัติอุตสาหกรรม การปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนโลก

การปฏิวัติอุตสาหกรรม การปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนโลก

 

การปฏิวัติอุตสาหกรรม คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น จากเดิมที่พึ่งพิงแรงงานมนุษย์ในการผลิตสินค้าอย่างประณีตชิ้นต่อชิ้น เปลี่ยนเป็นการใช้เครื่องจักรและนวัตกรรมต่าง ๆ ในโรงงานเพื่อผลิตสินค้าจำนวนมากโดยมนุษย์ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ควบคุมระบบในโรงงานเท่านั้น [1] การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มต้นขึ้นที่บริเตนตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 17 [2] ผลจากการปฏิวัติไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของบริเตนให้เติบโตขึ้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในบริเตน รวมถึงผู้คนทั่วโลกในเวลาต่อมา [3]

 

ผลิตซ้ำเพื่อเปลี่ยนโลก

 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเมื่อมีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยทุ่นแรงการผลิตของมนุษย์ [4] โดยในช่วงศตวรรษที่ 17 บริเตนได้รับสินค้าจากประเทศในอาณานิคม เช่น ผ้าไหม บุหรี่ น้ำตาล ทองคำ และผ้าฝ้าย และส่งออกสินค้าไปยังประเทศใต้อาณานิคม เช่น สิ่งทอ และเครื่องเหล็ก เมื่อประชากรภายในบริเตนและประเทศใต้อาณานิคมมีจำนวนเพิ่มขึ้น บริเตนเริ่มหาทางผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เทคโนโลยีใหม่ ๆ ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสินค้า เช่น เครื่องปั่นด้าย ‘spinning jenny’ เครื่องกรอด้ายที่ใช้พลังงานน้ำ ‘water frame’ หรือเครื่องจักรไอน้ำที่ช่วยให้สินค้ามีคุณภาพและสามารถผลิตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

เริ่มใหม่แล้วไปต่อ

 

เทคโนโลยีเหล่านี้เริ่มถูกนำไปใช้ในประเทศอื่น ๆ เช่น ในปีค.ศ. 1780 สหรัฐอเมริกาเริ่มเรียนรู้เทคโนโลยีสิ่งทอจากบริเตน [2] หรือในปีค.ศ. 1807 ชาวบริเตนได้ช่วยก่อตั้งร้านขายเครื่องยนต์ขึ้นที่เมือง Liège ประเทศเบลเยียม  [1] ความรู้ด้านเทคโนโลยีจากบริเตนเริ่มขยายไปยังประเทศต่าง ๆ ส่งผลให้รูปแบบการทำงานจากอุตสาหกรรมครัวเรือนทั่วโลกถูกเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมโรงงาน [5]

 

จุดเริ่มต้นของอะไรอีกหลายอย่าง

 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ได้แก่ 1) การใช้วัตถุดิบใหม่ ๆ ในการผลิต เช่น เหล็ก (iron) หรือเหล็กกล้า (steel) 2) การใช้แหล่งพลังงานใหม่ ๆ ในการผลิต เช่น ถ่านหิน เครื่องจักรไอน้ำ ไฟฟ้า ปิโตรเลียม และเครื่องยนต์สันดาปภายใน 3) การคิดค้นเครื่องยนต์แบบใหม่ เช่น หูกทอผ้า ‘power loom’ ที่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตและลดการใช้แรงงานมนุษย์ลงไปได้มาก 4) การใช้ระบบโรงงานแบ่งงานให้ลูกจ้างทำตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 5) การพัฒนาการขนส่งและการสื่อสาร เช่น รถจักรไอน้ำ เรือกลไฟ รถยนต์ เครื่องบิน โทรเลข และวิทยุ และ 6) การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับโรงงาน [1]

 

นี่คือจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจที่เติบโต

 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลให้เศรษฐกิจในบริเตนเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รายได้ของประชากรบริเตนเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นจาก 400 ดอลลาร์สหรัฐในปีค.ศ. 1976 กลายเป็น 430 ดอลลาร์สหรัฐในปีค.ศ. 1800 จากนั้น เพิ่มขึ้นเป็น 500 ดอลลาร์สหรัฐในปีค.ศ. 1830 และก้าวกระโดดเป็น 800 ดอลลาร์สหรัฐในปีค.ศ. 1860 [6]  ในปีค.ศ. 1914 บริเตนกลายเป็นผู้นำทางการค้าที่ยิ่งใหญ่ สัดส่วนประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 260 สังคมการเกษตรถูกเปลี่ยนเป็นสังคมโรงงาน ผู้คนย้ายจากอุตสาหกรรมครัวเรือนไปทำงานในโรงงาน [3] อย่างไรก็ตาม การปฏิวัติส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่ต้องปรับตัวกับการทำงานในโรงงานด้วยเช่นกัน [1, 7]

 

มาไกลมากแล้ว

 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกที่บริเตนจากความต้องการเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม การประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์มีส่วนอย่างยิ่งในการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ ปัจจุบัน แต่ละประเทศต่างเชื่อมโยงกันในยุคโลกาภิวัตน์ และหาทางสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมกัน [7] เป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มาถึงจะเปลี่ยนแปลงโลกต่อไปอย่างไร

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

รายการอ้างอิง

[1] The Editors of Encyclopaedia Britannica. (September 4, 2019). Industrial Revolution. Retrieved from www.britannica.com/event/Industrial-Revolution

[2] Farago, A. (October 18, 2017). The Textile Industry During the Industrial Revolution. Retrieved from https://globaledge.msu.edu/blog/post/54483/the-textile-industry-during-the-industrial-revolution

[3] BBC. (n.d.).The Industrial Revolution. Retrieved from https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zvmv4wx/

revision/9

[4] Gordon, J.S. (February 13, 2015). How the Industrial Revolution Began. Retrieved from www.barrons.com/

articles/how-the-industrial-revolution-started-1423887383

[5] History.com Editors. (September 9, 2019). Industrial Revolution. Retrieved from www.history.com/topics/

industrial-revolution/industrial-revolution

[6] Nardinelli, C. (n.d.). Industrial Revolution and the Standard of Living. Retrieved from www.econlib.org/

library/Enc/IndustrialRevolutionandtheStandardofLiving.html

[7] vcleary. (n.d.). IndustrialRevolution. Retrieved from https://webs.bcp.org/sites/vcleary/ModernWorldHistory

Textbook/IndustrialRevolution/Conclusion.html

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน