เศรษฐกิจ

หนี้สาธารณะของไทยเป็นเท่าไหร่แล้ว

หนี้สาธารณะของไทยเป็นเท่าไหร่แล้ว

หนี้สาธารณะของไทยเป็นเท่าไหร่แล้ว

 

หนี้สาธารณะ หมายถึงหนี้ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินของกระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน โดยรัฐบาลสามารถเก็บเงินภาษีจากประชาชนเพื่อชำระหนี้สิน เนื่องจากการก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลมีผลต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ [1]

 

สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ GDP

 

ปัจจุบันนี้ หนี้สาธารณะคงค้างของไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563) มีจำนวน 7,433,103.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.76 ของจีดีพี โดยหนี้ดังกล่าวมีที่มาจากหนี้รัฐบาล 6,357,204.79 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 755,508.16 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 312,531.62 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 7,858.47 ล้านบาท [2]

 

ผลกระทบทั่วโลก

 

ข้อมูลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะรวมอยู่ที่ 6,953,936.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  41.19 ของจีดีพี [3] แต่ในปีพ.ศ. 2563 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงัก  IMF คาดการณ์ว่าหนี้สาธารณะต่อจีดีพีของทั้งโลกในปีนี้จะพุ่งสูงขึ้นยิ่งกว่าช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องจากรัฐบาลแต่ละประเทศจำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจ [4]

 

เมื่อ COVID – 19 ทำพิษ

 

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การเงิน 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาทเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ [5] เงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.ดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งของหนี้รัฐบาล และอาจส่งผลให้หนี้สาธารณะของไทยพุ่งสูงไปถึงร้อยละ 57.96 ของจีดีพีภายในเดือนกันยายน ปีพ.ศ. 2563 [6]

 

ไทยกู้เงินไปทำอะไร?

 

หนี้สาธารณะของไทยมีองค์ประกอบหลักมาจากหนี้รัฐบาล ประกอบด้วย 1) เงินกู้ภายใต้พ.ร.ก. การเงินเพื่อรับมือการระบาดของไวรัสฯ 2) เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 3) เงินกู้ในประเทศเพื่อให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อสำหรับลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การเบิกจ่ายเงินกู้ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในภูมิภาคและรถไฟความเร็วสูง และการเบิกจ่ายเงินกู้ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อดำเนินโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สายสีเขียว สายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน) 4) เงินกู้สกุลต่างประเทศ และ 5) หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ [2]

 

แนวโน้มหนี้รัฐวิสาหกิจดีขึ้น

 

หนี้รัฐบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน หนี้สาธารณะซึ่งมีที่มาจากหนี้รัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกันกลับลดลง (ข้อมูลของเดือนมิถุนายน เทียบกับเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. 2563) เนื่องจากได้รับการชำระหนี้คืน เช่น การชำระคืนหนี้สกุลเงินเยนของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย จำนวน 412.25 ล้านบาท เช่นเดียวกับหนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ที่ลดลงหลังจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ไถ่ถอนพันธบัตร จำนวน 1,000 ล้านบาท และธนาคารอาคารสงเคราะห์ชำระหนี้คืน 576 ล้านบาท รวมถึงหนี้หน่วยงานของรัฐที่ลดลง เนื่องด้วยหนี้ของสำนักงานธนานุเคราะห์ลดลงสุทธิ จำนวน 62.50 ล้านบาท [2]

 

อาจจะสูงขึ้นได้อีก

 

ในปีพ.ศ. 2563 ที่ทั่วโลกเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ หนี้สาธารณะของไทยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้ในปัจจุบัน สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีอยู่ที่ร้อยละ 44.76 แต่ข้อมูลดังกล่าวยังใช้ตัวเลขจีดีพีเดิมในการคิดคำนวณ หากจีดีพีมีความเปลี่ยนแปลงโดยหดตัวจากปีก่อนร้อยละ 9 สัดส่วนหนี้สาธารณะของไทยต่อจีดีพีอาจพุ่งสูงขึ้นไปถึงร้อยละ 48 [4] และอาจพุ่งสูงไปจนเกือบแตะร้อยละ 60 เช่นเดียวกับช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งที่สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีอยู่ที่ร้อยละ 59.9 [6]

 

ต้องมองหาที่ไป

 

ดังนั้น การสร้างหนี้สาธารณะต่อไปนับจากนี้ รัฐบาลควรคำนึงว่าเงินที่กู้ยืมมานั้นได้ถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศมากน้อยเพียงไร เงินได้ถูกนำไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือไม่ [4] ทั้งนี้ เพื่อให้เงินภาษีที่ประชาชนต้องจ่ายเพื่อใช้หนี้สาธารณะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง และเพื่อให้เศรษฐกิจของไทยมีทางกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

รายการอ้างอิง

[1] สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ. (ม.ป.ป.). ข้อมูลหนี้สาธารณะ. สืบค้นจาก www.pdmo.go.th/th/faq-debt

[2] สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักนโยบายและแผนส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ. (31 กรกฎาคม 2563). สรุปสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563. สืบค้นจาก www.pdmo.go.th/pdmomedia/documents/

2020/Jul/3.%20สรุปสถานะหนี้สาธารณะ%20สิ้นเดือน%20มิ.ย.%202563.pdf

[3] สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักนโยบายและแผนส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ. (31 ธันวาคม 2562). สรุปสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562. สืบค้นจาก www.pdmo.go.th/pdmomedia/documents/2020/ Jan/สรุปรายงานสถานะหนี้สาธารณะ%20สิ้นเดือนธันวาคม%202562.pdf

[4] พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย. (27 กรกฎาคม 2563). Covid-19 กับปัญหา ‘หนี้สาธารณะ’ ของไทย. สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891087

[5] บีบีซี นิวส์. (31 พฤษภาคม 2563). โควิด-19 : เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทฉลุย สภามีมติอนุมัติ พ.ร.ก.การเงิน 3 ฉบับ. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-52866271

[6] กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. (27 พฤษภาคม 2563). ไขข้อข้องใจ ‘พ.ร.ก.กู้เงิน’ 1 ล้านล้าน กู้แล้วไปไหน ประชาชนต้องรับหนี้ด้วยไหม?. สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882530

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน