การเงิน

อยากได้เงินปันผล 100,000 บาทต่อเดือน ต้องมีเงินต้นเท่าไหร่

อยากได้เงินปันผล 100,000 บาทต่อเดือน ต้องมีเงินต้นเท่าไหร่

รายได้เงินปันผล เป็นหลายได้ที่ใครหลายคนคงอยากมี ยิ่งถ้ามีเงินปันผลไหลเข้ามาเรื่อย ๆ โดยที่ไม่ต้องทำงานมากมายเพื่อให้ได้เงินปันผลนั้น ก็คงยิ่งเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม ถ้ามีเงินปันผลมากกว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือน เราก็อาจจะเข้าสู่ภาวะอิสรภาพทางการเงินได้เลย คำถาม คือ อยากได้เงินปันผล 100,000 บาทต่อเดือน ต้องมีเงินต้นเท่าไหร่ เพราะเชื่อมั่นว่าตัวเลข 100,000 บาทนี้ คงจะทำให้ใครหลายคนเกษียณได้แน่นอน

 

ก่อนจะคำนวณ เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า เงินปันผล มาจากการนำเงินต้นก้อนใหญ่ไปลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง โดยให้สินทรัพย์นั้นผลิตกระแสเงินสดออกมา โดยอัตราส่วนระหว่างกระแสเงินสดต่อเงินต้น คิดรวมเรียกว่า เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทน หรือ %yield ซึ่งการลงทุนแต่ละประเภทก็ให้ผลตอบแทน %yield แตกต่างกันออกไป

 

สินทรัพย์ >>> กระแสเงินสด

 

เงินฝากธนาคาร >>> ดอกเบี้ย
ตราสารหนี้ >>> ดอกเบี้ย
หุ้น >>> เงินปันผล
กองทุนรวม >>> เงินปันผล
อสังหาริมทรัพย์ >>> ค่าเช่า

 

%yield = (กระแสเงินสด x 100) / เงินต้น

 

ดังนั้น หากจะหาคำตอบให้ได้ว่า อยากได้เงินปันผล 100,000 บาทต่อเดือน ต้องมีเงินต้นเท่าไหร่ เราต้องทราบก่อนว่า %yield ของทรัพย์ที่เราจะลงทุนนั้นอยู่ในช่วงประมาณเท่าไหร่

 

สินทรัพย์ และ %yield โดยประมาณ

 

เงินฝากธนาคาร >>> 0 – 1.5 %yield
ตราสารหนี้ >>> 1.0 – 5.0 %yield
หุ้น >>> 1.0 – 8.0 % yield
กองทุนรวม >>> 1.0 – 8.0 %yield
อสังหาริมทรัพย์ >>> 5.0 – 8.0 %yield

 

หากเราทราบตัวเลขที่แน่นอนของ %yield เราก็สามารถคิดย้อนกลับหาเงินต้นได้จากสูตร เงินต้น = (กระแสเงินสด x 100) / %yield โดยในกรณีนี้ เราจะลองใช้ตัวเลขตัวอย่าง %yield ที่ 5.0% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สามารถหาได้ไม่ยากจนเกินไปจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

 

เงินปันผล 100,000 บาทต่อเดือน = เงินปันผล 1,200,000 บาทต่อปี

เงินต้น = (กระแสเงินสด x 100) / %yield

เงินต้น = (1,200,000 x 100) / 5.0

เงินต้น = 24,000,000 บาท

 

แน่นอนว่าหากเราสามารถสร้าง %yield ได้สูง เราก็จะสามารถใช้เงินต้นน้อยลงในการสร้างกระแสเงินสดเท่าเดิม เช่น 15,000,000 บาท สำหรับผลตอบแทน 8% หรือ 12,000,000 บาท สำหรับผลตอบแทน 10%

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน