การลงทุน

กระทรวงการคลัง ถือหุ้นอะไรบ้าง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง คือองค์กรของรัฐที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลในการถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะของรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

กระทรวงการคลัง ถือหุ้นอะไรบ้าง?

 

1 AOT หรือบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ทอท.ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ

 

จำนวนหุ้น 10,000,000,000 หุ้น
สัดส่วนการถือ 70 เปอร์เซนต์ของบริษัท

 

2 BCP หรือบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันขนาด 120,000 บาร์เรลต่อวัน และธุรกิจจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปทั้งค้าปลีก ค้าส่ง

 

จำนวนหุ้น 137,442,767 หุ้น
สัดส่วนการถือ 9.98 เปอร์เซนต์ของบริษัท

 

3 MCOT หรือบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน ได้แก่ กิจการวิทยุโทรทัศน์ (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่องรายการ 9 MCOT HD และช่องรายการ MCOT Family) กิจการวิทยุกระจายเสียง (เครือข่ายสถานีวิทยุฯ อสมท) หน่วยงานที่ให้บริการด้านข่าว (สำนักข่าวไทย) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตรายการ สารคดีโทรทัศน์ และประกอบกิจการด้านบันเทิงทุกประเภท นอกจากนั้นบริษัทยังร่วมดำเนินกิจการกับผู้ประกอบการเอกชนในรูปของสัญญาร่วมดำเนินกิจการ ได้แก่ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ดำเนินกิจการสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 และบริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก

 

จำนวนหุ้น 452,134,022 หุ้น
สัดส่วนการถือ 65.8 เปอร์เซนต์ของบริษัท

 

4 MFC หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักประเภทจัดการกองทุน

 

จำนวนหุ้น 20,000,000 หุ้น
สัดส่วนการถือ 15.92 เปอร์เซนต์ของบริษัท

 

5 NEP หรือบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น

 

จำนวนหุ้น 295,847,860 หุ้น
สัดส่วนการถือ 12.72 เปอร์เซนต์ของบริษัท

 

6 PDI หรือบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจเหมืองแร่และโรงถลุงแร่สังกะสีสำหรับผลิตโลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์และโลหะสังกะสีผสม และอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างสู่ธุรกิจสีเขียวใน 3 กลุ่มหลักได้แก่ 1. พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี ดำเนินธุรกิจจัดหาพลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน 2. พีดีไอ แมททีเรียล ดำเนินธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจาการรีไซเคิล และ 3. พีดีไอ อีโค ดำเนินธุรกิจจัดหาวัตถุดิบจากของเสียและบริหารจัดการของเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

จำนวนหุ้น 31,200,000 หุ้น
สัดส่วนการถือ 13.81 เปอร์เซนต์ของบริษัท

 

7 PTT หรือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยผ่านธุรกิจที่ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ การสำรวจและผลิต จัดหาและจัดจำหน่าย ขนส่ง และแยกก๊าซธรรมชาติ ดำเนินกิจการค้าระหว่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีในประเทศ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 

จำนวนหุ้น 1,459,885,575 หุ้น
สัดส่วนการถือ 51.11 เปอร์เซนต์ของบริษัท

 

8 RPH หรือ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลราชพฤกษ์” โดยให้บริการครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดจีน

 

จำนวนหุ้น 14,700,000 หุ้น
สัดส่วนการถือ 2.69 เปอร์เซนต์ของบริษัท

 

9 THAI หรือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : เป็นสายการบินแห่งชาติที่ดำเนินธุรกิจกิจการการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศโดยแยกการบริหารออกเป็นธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสายการบิน และกลุ่มกิจการสนับสนุนการบินและการขนส่ง

 

จำนวนหุ้น 1,113,931,061 หุ้น
สัดส่วนการถือ 51.03 เปอร์เซนต์ของบริษัท

 

10 TMB หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแก่ลูกค้า 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย โดยมีกลุ่ม ไอเอ็นจี สถาบันการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับกระทรวงการคลัง

 

จำนวนหุ้น 11,364,282,005 หุ้น
สัดส่วนการถือ 25.92 เปอร์เซนต์ของบริษัท

 

โดยพอร์ตการลงทุนของกระทรวงการคลังถือว่าสร้างผลตอบแทนได้ดีเลย อ่านเพิ่มเติมที่ ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนของกระทรวงการคลัง

 

อ่านเรื่องราวของ PTT เพิ่มเติม

1 ใครคือเจ้าของ PTT

2 PTT แตกพาร์แล้วจะเกิดอะไรขึ้น

3 PTT จะได้รับผลขนาดไหน ถ้าคนแบนเลิกเติมน้ำมั้นปั้มปตท

4 โครงสร้างราคาน้ำมัน

5 ทำไมราคาน้ำมันไทยถึงแพงกว่ามาเลเซีย

6 PTTOR ความหวังใหม่ของ PTT

7 PTTEP กับผลกระทบราคาน้ำมัน

8 รัฐบาลอินโดถอนฟ้อง PTTEP

9 โรงไฟฟ้า GPSC และกำไรที่มั่นคงของ PTT

10 ทำไมรัฐต้องนำหุ้น PTT เข้าตลาดหุ้น

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน