การลงทุน

ทำไม ตลาดหุ้นเวียดนาม ถึงน่าสนใจ?

ตลาดหุ้นเวียดนาม

ตลาดหุ้นเวียดนาม ถือเป็นตลาดหุ้นที่ได้รับความสนใจหมู่นักลงทุนไทยอย่างมาก เรียกได้ว่าอาจจะเป็นอันดับสองรองมาจากตลาดหุ้นไทยเองเลยทีเดียว วันนี้เราจึงจะพาทุกท่านไปรู้จักกับตลาดหุ้นเวียดนามระดับเบื้องต้นว่าเหตุใด ตลาดหุ้นเวียดนามถึงกลายเป็นที่สนใจ และมีนักลงทุนไทยไปลงทุนกันอย่างมากมาย

 

วิเคราะห์ ตลาดหุ้นเวียดนาม

 

การเมือง

 

เวียดนาม หรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามใช้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ แต่อย่างไรก็ตาม เวียดนามมีแนวทางการปกครองประเทศเอนเอียงไปทางจีนมากกว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์อย่างเต็มใบ ระบอบการปกครองของเวียดนามถือเป็นระบอบเผด็จการที่มุ่งเน้นอำนาจไปทางการเมืองและการทหารเป็นหลักเท่านั้น แต่ยังมีพื้นฐานให้ความเป็นทุนนิยมเจริญงอกงามอยู่ได้ ไม่ใช่ระบอบคอมมิวนิสต์แบบเบ็ดเสร็จที่ควบคุมทุกอย่างในสังคม

 

ระบอบการปกครองแบบนี้ส่งเสริมให้บริษัทในเวียดนามเองมีจุดแข็ง เนื่องจากรัฐบาลมักจะเลือกสนับสนุนกับบริษัทเวียดนามเองมากกว่าบริษัทข้ามชาติ โดยเวียดนามเองก็มีข้ออ้างเรื่องความไม่เป็นธรรมทางการค้าหรือผูกขาดการค้าจากบริษัทข้ามชาติ เวียดนามจึงมักสนับสนุนบริษัทใหญ่ในเวียดนามเพื่อให้บริษัทเล็กในเวียดนามได้อยู่รอดในสงครามการค้าที่รุนแรง บริษัทจำนวนมากในตลาดหุ้นเวียดนามยังมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างมาก บริษัทภายในเวียดนามเองจึงได้รับประโยชน์ในแง่การสนับสนุนสูงกว่าบริษัทข้ามชาติโดยทั่วไป

 

เศรษฐกิจ

 

เวียดนามถือเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสูงติดอันดับโลก โดยการเติบโตของเศรษฐกิจหรือ Real GDP ของเวียดนามย้อนหลัง 12 ปีเฉลี่ยแล้วสูงถึง 6.18% ซึ่งเมื่อเทียบกับการเติบโตของประเทศไทยที่ 3.41 ที่ช่วงเวลาเดียวกันแล้ว ถือว่าเวียดนามมีความน่าสนใจสูงกว่าในเชิงการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ประเด็นนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนกันที่เวียดนามมาก เนื่องจากหากประเทศมีเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตดีแล้ว รายได้ต่อหัวของประชากร สภาพความเป็นอยู่ ค่าครองชีพก็จะสูงขึ้นตาม บริษัทจดทะเบียนที่ธุรกิจอยู่ในประเทศก็จะเติบโตตามไปด้วย การเติบโตของ GDP ที่ระดับ 6% กว่านี้หาได้ยากมากสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ถึงแม้อย่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาก็มี GDP เติบโตในระดับไม่เกิน 3% เท่านั้น ประเทศที่ยังดูมีแนวโน้มการโตที่ดีมากก็คงเหลือแต่จีน เวียดนาม และฟิลิปปินส์ โดยงานวิจัยของ PwC คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2050 ประเทศเวียดนามจะขึ้นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 20 ของโลก แซงหน้าไทยที่ลำดับ 25 ไป

 

สังคม

 

ประเทศเวียดนามถือว่าเป็นประเทศที่มีโครงสร้างประชากรที่เหมาะสมกับการเติบโตของเศรษฐกิจมาก เพราะประชากรในช่วงวัยทำงาน 25 – 54 ปีมีจำนวนสูงถึง 45.56% ของประชากรประเทศ ประชากรอายุเกิน 55 ปีขึ้นไปรวมอยู่ที่ 14.67% ของประชากรรวม ในขณะที่อัตราการเกิดก็ค่อนข้างสูงอยู่ที่ 1.55

 

เมื่อเทียบกับประเทศไทย พบว่าประเทศไทยมีประชากรในวัยทำงาน 25 – 54 ปีสูงกว่าที่ 46.32% แต่กลับมีประชากรอายุเกิน 55 ปีอยู่ที่ 22.58 ซึ่งถือว่าสูงมากและประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุในไม่ช้า อัตราการเกิดของประชากรไทยก็อยู่ราว 1.1 หรือเด็กเกิดใหม่ 11 คนต่อประชากร 1,000 คนเท่านั้น

 

โครงสร้างประชากรเป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งผลให้ประเทศเจริญเติบโตได้ดี เพราะยิ่งมีเด็กเกิดมาก มีคนวัยทำงานมาก ก็จะยิ่งมีคนที่สร้างรายได้ได้มาก และนำมาซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจเท่านั้น โครงสร้างประชากรของประชากรจึงถึงว่าเป็นเรื่องที่ส่งเสริมการเติบโตของประเทศและความสามารถในการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนโดยตรง

 

ประเทศเวียดนามจึงถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่สูงมากในมุมมองของเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยง และการลงทุนในประเทศเวียดนามก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน ดังนั้น หากสนใจลงทุนในเวียดนามก็อย่าลืมพิจารณาการข้อมูลตัดสินใจให้รอบคอบก่อนเริ่มลงมือ

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน