การลงทุน

หุ้นทุกตัวที่ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร เคยถือ

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ถือเป็นต้นแบบนักลงทุนแนวเน้นคุณค่า (VI ; Value Investor) ของประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดร.นิเวศน์สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 17 ปีแรกที่สร้างผลตอบแทนสูงถึง 200 เด้ง จากการเปลี่ยนเงิน 10,000,000 บาทให้กลายเป็น 2,000,000,000 บาท

 

คำถามคือ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร เคยซื้อหรือถือหุ้นอะไรบ้าง?

 

เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการลงทุนในอดีต ลงทุนศาสตร์จึงรวบรวมประวัติการถือหุ้นของดร.นิเวศน์มาไว้ในบทความนี้ โดยอ้างอิงเฉพาะรายชื่อหุ้นที่ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นในนามสกุล เหมวชิรวรากร ที่เคยปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

รายชื่อหุ้นและช่วงเวลาการถือครอง

ชื่อหุ้นสีดำ = ไม่พบรายชื่อในการปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด

ชื่อหุ้นสีแดงหรือมีดอกจัน = พบรายชื่อในการปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด

 

AMARIN

07/04/2004 – 30/04/2010

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

AS

31/08/2010 – 30/08/2013

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

BAFS*

25/03/2011 – 07/05/2018

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

BCP*

15/09/2017 – 14/03/2018

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

BCPG*

13/09/2017 – 06/06/2018

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

CENTEL

17/10/2005 – 09/04/2007

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

CHUO

05/04/2006

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

CMO

01/04/2008 – 12/03/2009

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

CPALL*

04/04/2008 – 30/04/2018

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

EASTW*

06/09/2012 – 02/05/2018

 

HMPRO

30/03/2005 – 10/09/2014

 

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

IRC*

08/01/2003 – 08/02/2018

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

IT

12/03/2010 – 23/08/2012

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

JMART

26/08/2010 – 28/08/2013

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

KTC

24/03/2011

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

MATI

11/04/2005

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

MBK

23/04/2010 – 24/10/2014

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

METCO*

14/12/2010 – 08/02/2018

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

PR

05/10/2001 – 07/04/2004

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

QH*

10/09/2015 – 27/04/2018

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

RAM

27/09/2002

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

SE-ED

07/04/2004 – 27/11/2006

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

SSC

09/04/2001 – 04/04/2007

 

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

STANLY

03/05/2002 – 28/05/2004

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

SVOA

20/10/2006 – 14/03/2012

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

TCAP*

17/03/2014 – 03/05/2018

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

TMD

30/09/2003 – 09/04/2007

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

WACOAL

07/04/1999 – 02/04/2002

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

WG

02/04/2004 – 09/04/2007

 

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

หากใครสนใจการลงทุนแนววีไอ (VI) อาจลองศึกษาหุ้นที่ดร.นิเวศน์ถือเทียบกับช่วงเวลาว่าช่วงเวลาตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น และพื้นฐานเปลี่ยนไปอย่างไรดร.นิเวศน์จึงตัดสินใจขายออกมา

 

น่าจะได้มุมมองมากทีเดียว

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน