การลงทุน

10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหุ้น CPALL

CPALL

1 รายได้หลักของ CPALL มาจาก 2 ส่วนเป็นหลัก คือ รายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื้อแบรนด์ 7-Eleven โดยมีสัดส่วนรายได้ประมาณ 60% และรายได้จากธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองแบรนด์ MAKRO ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณ 40% นอกจากนี้ยังมีรายได้อื่น เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ของ CPRAM ธุรกิจเป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการของ CS และธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีกของ CPR

 

2 ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในประเทศไทยมีจำนวน 10,268 สาขา ณ สิ้นปีพ.ศ. 2560 จากจำนวนร้านสะดวกซื้อ Chain Store รวมทั้งประเทศที่ 15,883 สาขา นับรวมเป็นส่วนแบ่งตลาดเทียบจากจำนวนสาขาที่ประมาณร้อยละ 65 รองลงมาคือ เทสโก้ โลตัสเอ็กซ์เพลส และแฟมิลี่มาร์ท สัดส่วนร้อยละ 10 และร้อยละ 8 ตามลำดับ

 

3 ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในประเทศไทยแบ่งระบบบริหารออกเป็นสาขาบริษัท 4,530 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 44) ส่วนที่เหลือเป็นร้านแฟรนไชส์ 5,017 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 48) และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต 721 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 8) โดยร้านที่บริษัททำสัญญาอนุญาตให้สิทธิช่วงแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นในการเปิดร้าน 7-Eleven เฉพาะในอาณาเขตที่กำหนด ปัจจุบันมี 4 ราย ได้แก่ ภูเก็ต ยะลา เชียงใหม่ และอุบลราชธานี

 

4 รูปแบบร้านของแฟรนไชส์ 7-Eleven กับบุคคลทั่วไปจะมี 2 ลักษณะ เรียกว่าแฟรนไชส์ b กับ c (แต่ก่อนมี a แต่ยกเลิกไปแล้ว) โดยจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันคือ รูปแบบหนึ่งจะมีลักษณะเหมือนการรับจ้างบริหาร คือจะได้รับเงินคงที่จนถึงเป้าหมายที่สาขาตั้งไว้ ในกรณีที่ยอดขายเกินจะได้รายได้เพิ่มในรูปแบบของส่วนแบ่งของกำไรขั้นต้นตามที่ตกลงไว้

 

5 ในขณะที่อีกรูปแบบหนึ่งจะมีลักษณะเหมือนเปิดร้านของตัวเองมากกว่า คือได้รับรายได้ในรูปแบบส่วนแบ่งกำไรขั้นต้นตลอดช่วงกำไร ถ้ายอดขายมากได้รายได้มาก ถ้ายอดขายน้อยได้รายได้น้อย โดยผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ไม่สามารถสลับรูปแบบแฟรนไชส์ได้ ต้องเลือกว่าจะทำแบบ b หรือ c และคงรูปแบบนั้นไปตลอดทุกครั้งที่ต่อสัญญา

 

6 จำนวนลูกค้าที่เข้าร้าน 7-Eleven มีจำนวนประมาณ 11.8 ล้านคนต่อวัน

 

7 MAKRO มีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยประเทศที่กำลังมุ่งเน้นการทำการตลาด คือ กัมพูชา และอินเดีย

 

8 CPALL มีวงจรกระแสเงินสดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 40 วัน นอกจากนี้ ผู้ที่จะมาทำแฟรนไชส์กับ 7-Eleven ยังจำเป็นต้องวางเงินเป็นหลักประกันประมาณ 1,000,000 ด้วย (ขึ้นกับรูปแบบแฟรนไชส์) โดยผู้วางหลักประกันจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินที่เท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคาร

 

9 สัญญาแฟรนไชส์ระหว่าง CPALL กับ 7-Eleven เป็นสัญญาแบบไม่กำหนดอายุสัญญา แต่สามารถบอกยกเลิกในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำผิดสัญญา

 

10 อัตราส่วนทางการเงินในด้านความสามารถในการทำกำไรและประสิทธิภาพการทำกำไร เช่น อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิ อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังจากช่วงแรกลดลงจากการควบรวมกิจการ MAKRO ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดต่ำลง

 

10 เรื่องน่ารู้ต่อไปจะเป็นของหุ้นไหน อย่าลืมติดตาม!

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน