การลงทุน

10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหุ้น EKH

EKH

1 EKH หรือ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลภายใต้ชื่อโรงพยาบาลเอกชัย ซึ่งมีขนาด 100 เตียง โดยมีเตียงใช้งานจริงจำนวน 86 เตียง ห้องตรวจ 38 ห้อง และสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ 716 คนต่อวัน (อ้างอิง capacity ตามแบบ filing IPO)

 

2 กลุ่มลูกค้าของโรงพยาบาลเอกชัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าทั่วไป ซึ่งเน้นคนที่มีรายได้ปานกลางถึงดีรวมไปถึงชาวต่างชาติ (โรงพยาบาลมีศูนย์รับลูกค้าอยู่ตรงถนนสุขุมวิท) และกลุ่มลูกค้าคู่สัญญา ที่เน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่มีสัญญากับบริษัทประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มลูกค้าที่มีสัญญาการดูแลสุขภาพมาจากบริษัทต้นสังกัด และกลุ่มลูกค้าที่มีสัญญาอิงกับรัฐบาล

 

3 โรงพยาบาลมีจุดเด่นเรื่องสาขาแม่และเด็ก เนื่องจากนายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นสูตินรีแพทย์ที่มีประสบการณ์กว่า 35 ปี โดยโรงพยาบาลเอกชัยมีแผนในการขายหุ้น IPO เพื่อไปก่อสร้างศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของโรงพยาบาลเอกชัย

 

4 โรงพยาบาลมีสถิติการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยนอก (OPD) และสถิติการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุดในช่วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งถือเป็น peak season ของกิจการ ในขณะที่ช่วงไตรมาสอื่นจำนวนผู้เข้าใช้บริการ อัตราการครองเตียง รวมไปถึงรายได้จะแปรผันไปตามโรคระบาดในแต่ละช่วงแต่ละปีนั้นๆ

 

5 โครงสร้างรายได้ของโรงพยาบาล 100 เปอร์เซ็นต์ แบ่งออกเป็นรายได้จากลูกค้าทั่วไปผู้ป่วยนอกประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ลูกค้าคู่สัญญาผู้ป่วยนอกประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ลูกค้าทั่วไปผู้ป่วยในประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ และลูกค้าคู่สัญญาผู้ป่วยในประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ สรุปคือบริษัทมีโครงรายได้จากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกโดยเฉลี่ยแบ่งกันที่อย่างละประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์

 

6 บริษัทมีโครงการสร้างอาคารศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่สูง 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 7,200 ตารางเมตร ขนาด 50 เตียง โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 250 ล้านบาท

 

7 โรงพยาบาลเอกชัยไม่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม และไม่มีรายได้จากผู้ป่วยประกันสังคม แต่รับลูกค้าผู้ป่วยโรคฉุกเฉินตามนโยบายของภาครัฐ แต่อัตราการใช้บริการในแต่ละปีไม่มากนัก

 

8 บริษัทมีโครงการขยายส่วนงาน EKH – IVF หรือคลินิกเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยมีบุตรยาก โดยมีแผนจะเปิดคลินิกเฉพาะทางที่พระราม 9 เพื่อให้ผู้ป่วยได้พบแพทย์และให้คำปรึกษา ในขณะที่การทำหัตถกรรมต่างๆ ลูกค้ายังคงต้องมาที่โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาครเช่นเดิม

 

9 ลูกค้าหลักของคลินิก IVF เป็นลูกค้าชาวจีนที่เดินทางมาผ่านการดูแลและจัดหาของเอเจนซี่ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัท (ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทย่อย EKI)

 

10 โรงพยาบาลเอกชัยตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่อัตราการเติบโตของจำนวนการเกิดประชากรสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ และอัตราการเติบโตของจำนวนและเงินทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศด้วยเช่นกัน

 

10 เรื่องน่ารู้ต่อไปจะเป็นของหุ้นไหน อย่าลืมติดตาม!

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน