การลงทุน

10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหุ้น KBANK

KBANK

1 KBANK หรือธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ไม่ได้มีรายได้จากการเป็นธนาคารพาณิชย์ 100% แต่มีบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น บริษัทจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์วิจัย บริษัทลีสซิ่ง บริษัทบริหารสินทรัพย์ และบริษัทประกัน

 

2 K Plus เป็นแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน์ที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดอันดับหนึ่งใน App Store (ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2560)

 

3 ธนาคารกสิกรไทยมีเงินรับฝากกินส่วนแบ่งตลาดประมาณ 14% มีเงินปล่อยสินเชื่อสุทธิกินส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 13% โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ รองลงมาจากธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ตามลำดับ (ข้อมูลสิ้นปี 2560)

 

4 แนวโน้มจำนวนสาขาธนาคาร จำนวนตู้ ATM จำนวนตู้ CDM จำนวนตู้ PUM จำนวนศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราลดลง ในขณะที่ศูนย์บริการลูกค้า the wisdom เพิ่มขึ้น

 

5 อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM; net interest margin) ของธนาคารกสิกรไทยสูงที่สุดในธนาคารพาณิชย์ที่มีส่วนแบ่งตลาด 4 อันดับแรก ในขณะที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ ไล่ลดลงมาตามลำดับ

 

6 เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยพิจารณาจำนวนเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดาและเงินฝากกระแสรายวันต่อจำนวนเงินฝากรวม (CASA; current and saving account to total deposit) พบว่า ธนาคารกสิกรไทยมี CASA สูงเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ ไล่น้อยลงมาตามลำดับ

 

7 เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ พบว่า ธนาคารกรุงไทยมีสัดส่วนสินเชื่อภาครัฐสูงที่สุด ธนาคารกรุงเทพมีสัดส่วนสินเชื่อบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทต่างประเทศสูงที่สุด ธนาคารพาณิชย์มีสัดส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลสูงที่สุด และธนาคารกสิกรไทยมีสัดส่วนสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) สูงที่สุด

 

8 เมื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) ของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยพิจารณาจากอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (L/D ratio; loan to deposit ratio) พบว่า ธนาคารกรุงเทพมีค่าน้อยที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

 

9 ในปี 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร โดยหนึ่งในนโยบายที่สำคัญ คือ โครงการระบบการชำระเงินแบบนานานาม หรือ any ID โดยให้ประชาชนสามารถโอนหรือรับโอนเงิน โดยใช้เพียงหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันผลจากนโยบายนั้นได้แสดงให้ประชาชนผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์เห็นอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว

 

10 ในปัจจุบัน คุณปั้น หรือเจ้าสัวบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่พูคาน่านฟ้าซึ่งเป็นบ้านพักที่จังหวัดน่าน ประมาณเดือนละหนึ่งสัปดาห์ โดยคุณปั้นได้ย้ายทะเบียนบ้านมาเป็นคนน่านเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากวางมือจากการบริหารงานที่ธนาคารกสิกรไทยก็จะมาลงหลักปักฐานที่นี่ไปตลอดชีวิต

 

10 เรื่องน่ารู้ต่อไปจะเป็นของหุ้นไหน อย่าลืมติดตาม!

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน