การลงทุน

20 Checklist การเลือกหุ้นคุณภาพดีของลงทุนศาสตร์

ปรกติเวลาผมลงทุนผมมักจะมองหาธุรกิจที่มีคุณภาพดี และที่สำคัญควรจะดีกว่าตลาดด้วย หลังจากลงทุนมาระยะเวลาหนึ่งก็พบว่าลักษณะธุรกิจที่ชอบและสนใจมักจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกัน จนพอจะมาจุดร่วมมาคิดเป็นหลักคิด เพื่อความรวดเร็วในการหาหุ้นครั้งต่อไปได้

.

หลักที่ว่ามีดังนี้

.

1 บริษัทเติบโตไปกับ mega trend ได้แก่ urbanization, aging society และ tourism hub

.

2 บริษัทมีแบรนด์คือลูกค้ารับรู้ได้ถึงความแตกต่างในการใช้สินค้าและบริการของบริษัทเทียบกับบริษัทอื่น ถ้านำชื่อแบรนด์ออก ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะไม่ใช้สินค้าอีกต่อไป

.

3 บริษัทไม่ใช่โภคภัณฑ์

.

4 บริษัทตั้งราคาสินค้าได้โดยอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าโลก นโยบายรัฐบาล หรือสนามการแข่งขันที่รุนแรง

.

5 บริษัทขายบริการเป็นหลัก ผลประกอบการอิงอยู่กับต้นทุนสินค้าน้อย อัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างคงที่

.

6 บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่แข่งขันไม่รุนแรง หรือถ้าแข่งขันจะไม่เน้นแข่งขันด้านราคา แต่พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการมากกว่า

.

7 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งหรือสองแต่มีแนวโน้มจะเป็นหนึ่ง ในกรณีที่ตลาดมี segmentation มาก บริษัทต้องเป็นอันดับหนึ่งในตลาด niche ของตนเอง

.

8 ลูกค้ามีความภักดีต่อบริษัทปานกลางถึงสูง ลูกค้าต้องรู้สึกตะขิดตะขวงใจที่จะย้ายไปใช้สินค้าหรือบริการของบริษัทอื่น

.

9 สินค้าหรือบริการที่ขายต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 3 ปี

.

10 บริษัทขายสินค้าหรือบริการที่ลูกค้ามีความเต็มใจที่จะจ่าย หรือไม่มีความรู้สึกผิดที่จะจ่าย หาสินค้าทดแทนได้ยาก

.

11 บริษัทมีอำนาจเหนือซัพพลายเออร์อย่างชัดเจน หากไม่ใช่ความสามารถด้านการต่อรองราคาก็เป็นความเกรงใจในการทำธุรกิจ

.

12 คู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาทำได้ยาก หรือทำได้ไม่ยากแต่จะขยายขนาดให้เท่ากับบริษัทได้ยาก

.

13 สินค้าหรือบริการที่ขายมีแนวโน้มที่จะต้องใช้ต่อไปอย่างต่อเนื่องถึงแม้เศรษฐกิจจะซบเซา

.

14 บริษัทมีแนวโน้มยอดขายที่แข็งแรง ผันผวนต่ำ หากสร้างรายได้แล้ว ยากที่จะลดลงในระยะยาว

.

15 สินค้าและบริการช่วยชดเชยหรือสร้างมูลค่าในสิ่งที่ตีราคาเป็นเงินได้ยากจนผู้บริโภคไม่สามารถตัดสินได้ชัดเจนว่าสินค้าและบริการนั้นถูกหรือแพง

.

16 ส่วนแบ่งทางการตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่อง หรือรักษาไว้ได้ในระดับสูงแต่คุณภาพการทำกำไรดีขึ้น

.

17 กำไรของธุรกิจเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน

.

18 ตลาดของสินค้าและบริการกว้างและยังไม่มีทีท่าจะอิ่มตัวหรือถดถอย ยิ่งมีแนวโน้มจะขยายฐานไปต่างประเทศได้ยิ่งดี

.

19 บริษัทอยู่ในอุตสากรรมที่เติบโตดีกว่า GDP

.

20 ผู้บริหารมองเห็นผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของร่วมคนหนึ่ง มีศักดิ์และศรีเทียบเท่ากับเจ้าของที่สร้างบริษัทมา ไม่ใช่แค่มองเห็นผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นเพียงแค่แหล่งระดมทุนราคาถูก

.

ผมเองมองหาปัจจัยทั้ง 20 ข้อในการลงทุนเสมอ หากบริษัทไหนมีปัจจัยเหล่านี้มาก มูลค่าหุ้นที่ให้เวลาประเมินมักจะสูงเพราะถือว่ามีคุณภาพดี แต่ถ้าหากบริษัทไหนมีปัจจัยเหล่านี้น้อย มูลค่าที่ประเมินได้ก็จะตรงกันข้ามกัน

.

ถือว่า 20 เรื่องพื้นฐานที่ผมมองจนติดเป็นนิสัยเลยทีเดียว

.

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน