การลงทุน

4 ความเสี่ยงสำคัญของกองทุนรวม

4 ความเสี่ยงสำคัญของกองทุนรวม

ใครว่าการลงทุนในกองทุนรวมไม่มีความเสี่ยง ไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่เลย การลงทุนในกองทุนรวมก็มีความเสี่ยงเหมือนการลงทุนในสินทรัพย์อื่น วันนี้ ลงทุนศาสตร์จะพาทุกคนไปรู้จักกับ 4 ความเสี่ยงสำคัญของกองทุนรวม

 

1 Invested Asset Risk – ความเสี่ยงจากทรัพย์สินที่กองทุนนำไปลงทุนต่อ

 

อย่างที่ทราบกันดีว่ากองทุนรวมคือคนกลางในการนำเงินของผู้ลงทุนไปลงทุนต่อในสินทรัพย์อื่น ดังนั้น ความเสี่ยงหลักของกองทุนรวมก็จะแปรผันไปตามสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นนำเงินไปลงทุน เช่น หากเป็นกองทุนหุ้น กองทุนก็จะมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุน หากเป็นกองทุนตราสารหนี้ กองทุนก็จะมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ หากเป็นกองทุนน้ำมัน กองทุนก็จะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันโลก

 

2 Operating Risk – ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของกองทุน

 

ผลดำเนินงานของกองทุนนอกจากขึ้นกับสินทรัพย์ในกองทุนแล้ว ยังขึ้นอยู่กับผู้จัดการกองทุนด้วย เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน แต่ผลตอบแทนก็อาจจะต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยก็ได้ ทั้งนี้ เพราะผลกำไรขาดทุนย่อมขึ้นอยู่กับกลยุทธ์หรือวิธีการลงทุนของผู้จัดการกองทุนด้วย ยกเว้นในกรณีของกองทุนรวมแบบ passive fund หรือเน้นการลงทุนอ้างอิงดัชนี แบบนี้ผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับผู้จัดการกองทุนน้อย และลดความเสี่ยงตรงจุดนี้ไปได้

 

3 Liquidity Risk – ความเสี่ยงจากภาวะสภาพคล่อง

 

สภาพคล่องเป็นอีกหนึ่งปัญหาในการลงทุนกองทุนรวม เนื่องจากกองทุนรวมส่วนใหญ่ต้องใช้เวลามากกว่า 1 วันทำการในการขายกองทุนรวม ทำให้เกิดช่วงเวลาที่ได้รับเงินช้าไปจากการสั่งขาย เช่น กองทุนรวมต่างประเทศบางกองอาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการในการได้รับเงิน ยิ่งถ้าติดวันหยุดก็จะยิ่งใช้เวลานานขึ้นไปอีก หรือกองทุนรวมบางอย่างก็มีสภาพคล่องในการซื้อขายน้อย เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์บางกอง ซึ่งหากนักลงทุนถืออยู่เป็นจำนวนมากก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยเรื่องการซื้อขายด้วย

 

4 Exchange Rate Risk – ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

 

ความเสี่ยงนี้เป็นความเสี่ยงที่สำคัญมากที่ต้องพิจารณาเมื่อนักลงทุนลงทุนในกองทุนรวมที่ไปลงทุนต่อในต่างประเทศ เพราะผลกำไรของกองทุนรวมขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างมาก เช่น กองทุนรวมหุ้นสหรัฐ นักลงทุนอาจได้กำไรจากส่วนต่างราคาหุ้น 5% แต่กลับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 10% แบบนี้ผลตอบแทนจากการลงทุนก็ติดลบได้ นักลงทุนจึงจำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลการจัดการความเสี่ยงเรื่องค่าเงินของกองทุนเสมอ เพื่อวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่จะได้รับ

 

ความเสี่ยงทั้ง 4 นี้ไม่ใช่ความเสี่ยงทั้งหมดของกองทุนรวม แต่เป็นความเสี่ยงหลักที่พบเสมอที่นักลงทุนกองทุนรวมต้องให้ความสนใจอยู่ตลอดเวลา วิธีการรับมือที่ดีที่สุดคือการทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงแต่ละประเภทและนำมาพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสม แต่ในกรณีที่ป้องกันไม่ได้ อาจหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านั้นไปเลย

 

การลงทุนที่ดีที่สุด ไม่ใช่การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่มากที่สุด แต่เป็นการลงทุนที่สร้างผลกำไรได้มากในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ดังนั้น ก่อนการลงทุน นักลงทุนควรมองถึงความเสี่ยงก่อนผลตอบแทนเสมอ

 

เงินทองนั้นหามายาก ก่อนจะคิดวิธีทำให้มันงอกเงย ควรคิดก่อนว่าทำอย่างไรมันจะไม่หายไปมากกว่า

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน