การลงทุน

5 หุ้นช้อปหนังสือช่วยชาติ

หุ้นช้อปหนังสือช่วยชาติ

ช้อปช่วยชาติในปี 2018 – 2019 นี้พิเศษกว่าทุกปี เพราะมีการให้การสนับสนุนลดหย่อนภาษีแค่บางกลุ่มสินค้า โดยกลุ่มสินค้าหนึ่งที่โดดเด่นและน่าจะถูกใจนักลงทุนหลายคนมาก คือ หนังสือ คำถามชวนคิดหนึ่งจึงเกิดขึ้นว่า หุ้นช้อปหนังสือช่วยชาติ ที่น่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายนี้มีหุ้นอะไรบ้าง

 

5 หุ้นช้อปหนังสือช่วยชาติ

 

1 COL

 

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานผ่านแค็ตตาล็อก (Catalog) ระบบคอลเซนเตอร์ (Call Center) ระบบสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส์เฉพาะแต่ละองค์กร (e-Procurement) ระบบออนไลน์ (e-Commerce) และระบบขายผ่านหน้าร้าน (Store) และจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ผ่านระบบออนไลน์ (e-Commerce) และระบบขายผ่านหน้าร้าน (Store)

 

หน่วยธุรกิจที่ได้รับประโยชน์ : ร้านหนังสือ B2S

 

2 SE-ED

 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 6 ส่วน คือ 1.ธุรกิจร้านหนังสือ-เป็นผู้ดำเนินงานร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่าย 2.ธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือ-จัดจำหน่ายให้กับหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง และสำนักพิมพ์อื่น เพื่อจำหน่ายให้กับร้านหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องทางการขายอื่นๆ 3.ธุรกิจสำนักพิมพ์-ผลิตหนังสือ วารสารเชิงวิชาการและสาระความรู้ รับจ้างโฆษณาเพื่อจัดพิมพ์ลงในวารสารรายเดือนที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น รับจ้างพิมพ์หนังสือ 4.SE-ED Leaning Center-จัดค่ายเยาวชน SE-ED Kiddy Camp กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชน หลักสูตรการฝึกอบรม และสัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไป 5.โรงเรียนเพลินพัฒนา-สถาบันการศึกษาเอกชน 6.บริษัท เบสแล็บ จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นธุรกิจให้คำปรึกษา การจัดหา จำหน่ายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และให้คำปรึกษา จำหน่ายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

 

หน่วยธุรกิจที่ได้รับประโยชน์ : ร้านหนังสือ SE-ED

 

3 AMARIN

 

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : 5 ธุรกิจ คือ 1) สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ 2) สายงานนิตยสาร 3) สายงานหนังสือเล่ม 4) สายงานนิวมีเดีย 5) สายงานครีเอทีฟ แอนด์ อีเว้นต์

 

หน่วยธุรกิจที่ได้รับประโยชน์ : ร้านหนังสือนายอินทร์

 

4 BJC

 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : 1. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ – ดำเนินกิจการด้านการออกแบบ การผลิต การตลาด การกระจายสินค้า และจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงภาชนะแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม และบรรจุภัณฑ์พลาสติก 2. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค – ดำเนินกิจการด้านการผลิต การตลาด และการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มอาหารและกลุ่มเครื่องใช้ส่วนตัว ทั้งที่เป็นตราสินค้าของบริษัทและรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้สัญญากับบริษัทอื่น 3. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค – ดำเนินกิจการด้านการกระจายสินค้าและบริการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ 4. กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ – ดำเนินกิจการด้านการจัดการบริหารห้างค้าปลีกสมัยใหม่รวมถึงร้านค้าออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการผสานช่องทางทั้งหมดของธุรกิจเข้าด้วยกัน (Omni-Channel Model) รวมถึงธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่ (Dual Retail Property Model) แก่ผู้ที่มีความสนใจเช่าภายในบริเวณห้างค้าปลีกของบริษัท 5.   กลุ่มธุรกิจอื่นๆ – ดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแสวงหาโอกาสในการควบรวมการซื้อกิจการ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ

 

หน่วยธุรกิจที่ได้รับประโยชน์ : ร้านหนังสือ Asia Books

 

5 INTUCH

 

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : การลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company) ปัจจุบันการลงทุนของอินทัช สามารถจำแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจอื่นๆ

 

หน่วยธุรกิจที่ได้รับประโยชน์ : ร้านหนังสือ Ookbee

 

หุ้นช้อปหนังสือช่วยชาติ

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน