การลงทุน

ก่อนซื้อหุ้น 1 ตัวต้องดูอะไรบ้าง

ก่อนซื้อหุ้น 1 ตัวต้องดูอะไรบ้าง

ก่อนซื้อหุ้น 1 ตัวต้องดูอะไรบ้าง เป็นอีก 1 คำถามคลาสสิกที่ถามง่าย แต่ตอบยากมาก เพราะคำถามนั้นช่างยืดยาวเกินกว่าจะตอบให้จบได้ในบรรทัดเดียว อย่างกระนั้นเลย วันนี้ ลงทุนศาสตร์จึงเขียนบทความขึ้นมาตอบให้เสียเลยว่า การจะซื้อหุ้นสักตัวนั้นต้องพิจารณาอะไรบ้าง

 

1 ปัจจัยมหภาค

 

บริษัทได้รับผลกระทบต่อปัจจัยมหภาคอย่างไรบ้าง แนะนำให้พิจารณาจาก PESTEL Model ได้แก่ การเมือง , เศรษฐกิจ , โครงสร้างสังคม , เทคโนโลยี , สิ่งแวดล้อม และ กฎหมาย

 

2 ลักษณะอุตสาหกรรม

 

บริษัทได้อยู่ในอุตสาหกรรมแบบใด และอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันมากแค่ไหน แนะนำให้พิจารณาจาก 5 Forces Model ได้แก่ ปัจจัยจากลูกค้า , ปัจจัยจากคู่ค้า , ปัจจัยจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมเอง , ปัจจัยจากผู้เล่นรายใหม่ และ ปัจจัยจากสินค้าทดแทน

 

3 พื้นฐานบริษัทเชิงคุณภาพ

 

บริษัททำธุรกิจอะไร และมีโครงสร้างกิจการเป็นอย่างไรบ้าง แนะนำให้พิจารณาจาก Business Model Canvas ได้แก่ คุณค่าของบริษัท , ความสัมพันธ์กับลูกค้า , ช่องทางการจำหน่าย , กิจกรรมหลัก , พาร์ทเนอร์หลัก , ทรัพยากรหลัก , โครงสร้างรายได้ และ โครงสร้างต้นทุน รวมไปถึงอีกปัจจัยที่สำคัญมาก คือ ความเสี่ยงของกิจการ

 

4 พื้นฐานบริษัทเชิงปริมาณ

 

บริษัทมีงบการเงินอย่างไร และงบการเงินมีคุณภาพมากแค่ไหน แนะนำให้พิจารณาทุกงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน , งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ , งบกระแสเงินสด , งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมไปถึง ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีด้วย

 

5 ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 

สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ตัวบริษัทเองเลย คือ คนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น ไล่ตั้งแต่ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้ถือหุ้นใหญ่ นักลงทุนควรสืบค้นประวัติการทุจริต หรือโอกาสที่จะทุจริตของแต่ละคนอย่างละเอียด

 

6 โอกาสเติบโต

 

กิจการที่ดีควรมีคุณภาพดีแล้ว กิจการที่ดีก็ควรมีการเติบโตด้วย นักลงทุนการวิเคราะห์โอกาสการเติบโตของรายได้ กำไรสุทธิ และเงินปันผลของบริษัท ผ่านแง่มุมต่างๆ

 

7 มูลค่าพื้นฐานของกิจการ

 

บริษัทควรมีมูลค่าเท่าไหร่ นักลงทุนต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่จะนำมาใช้ในการประเมินมูลค่าอย่างสมเหตุสมผล เลือกวิธีที่ดีและเหมาะสมกับกิจการ

 

8 กลยุทธ์การลงทุน

 

ก่อนจะซื้อขายหุ้นทุกครั้ง นักลงทุนต้องมีแผนในใจเสมอว่าจะมีเป้าการลงทุนอย่างไรบ้าง เมื่อไหร่จะซื้อ เมื่อไหร่จะถือ และเมื่อไหร่จะขาย การวางแผนไว้ล่วงหน้าจะทำให้การลงทุนมีประสิทธิภาพ

 

9 การจัดพอร์ตฟอลิโอ

 

นอกจากจะซื้อหุ้นไหนแล้ว นักลงทุนยังต้องรู้อีกด้วยว่าจะซื้อหุ้นในปริมาณเท่าไหร่ของพอร์ต การจัดสรรความเสี่ยงของพอร์ตฟอลิโอ

 

10 จิตวิทยาการลงทุน

 

ในการลงทุนทุกครั้ง นักลงทุนต้องรู้จักตนเอง และต้องรู้จักผู้อื่นด้วยว่า แต่ละคนกำลังคิดอะไร แต่ละคนกำลังตกอยู่ในสภาวะความรู้สึกแบบไหน อคติหรือความผิดพลาดใดกำลังเกาะกินใจของแต่ละคนอยู่ เราต้องก้าวข้ามอคติในใจเราเอง และเราจะต้องใช้อคติที่อยู่ในใจคนอื่นให้เป็นประโยชน์

 

ทั้งหมดนี่ คือ สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนซื้อหุ้น 1 ตัว

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน