การลงทุน

BH vs BDMS โรงพยาบาลไหนใหญ่กว่ากัน

BH

ข้อมูลทั่วไปของ BH

 

BH หรือบริษัท บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขนาด 580 เตียง รองรับผู้ป่วยนอก 5,500 คนต่อวัน นอกจากนี้ยังถือหุ้นในโรงพยาบาลต่างประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลอูบานลาตอซองโด มองโกเลีย และบริษัทย่อยในเครืออีกหลายบริษัท

 

กิจกรรมหลักของบริษัทคือการให้บริการทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์คือรายได้หลักกินส่วนแบ่งรายได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ของบริษัท โดยแบ่งเป็นการให้บริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในอัตราส่วนใกล้เคียงกันที่ 48 : 52 เปอร์เซ็นต์ โดยกลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็นกลุ่มลูกค้าภายในประเทศประมาณ 36 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยระดับกลางถึงบนและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศประมาณ 64 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งชาวต่างชาติหลักที่เข้ามารับบริการคือ เมียนมาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโอมาน

 

กลยุทธ์หลักของบำรุงราษฎร์นอกจากจะเน้นสร้างความเป็นหนึ่งในการให้บริการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลแล้ว บริษัทยังร่วมลงนามบรรลุข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาลพันธมิตร 51 โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับโรงพยาบาลเครือข่าย

              

ข้อมูลทั่วไปของ BDMS

 

BDMS หรือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือดำเนินกิจการในลักษณะโรงพยาบาลเครือข่าย โดยมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 43 โรง แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาล BNH โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลเปาโล และโรงพยาบาลรอยัล รวมไปถึงธุรกิจสนับสนุนอื่นในเครือ เช่น เครือข่ายร้านขายยาเซฟดรัค โรงงานยาสหแพทย์เภสัช ผู้ผลิตยาปราศจากเชื้อรอยัลฮอสพิทัลโพรดักส์ บริษัทประกันสุขภาพและนายหน้า รวมไปถึงถือหุ้นในบริษัท บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

 

กิจกรรมหลักของบริษัทคือการให้บริการทางการแพทย์ โดยเป็นรายได้หลักกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ของบริษัท นอกจากนี้ ส่วนแบ่งรายได้ของกิจการยังมีการกระจายตัวเป็นอย่างดี โดยไม่มีโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งสร้างรายได้ให้กับบริษัทเกินกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ โดยแบ่งเป็นการให้บริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในอัตราส่วน 55 : 45 เปอร์เซ็นต์ และแบ่งออกเป็นลูกค้าภายในประเทศ 70 เปอร์เซ็นต์และลูกค้าชาวต่างชาติ 30 เปอร์เซ็นต์ และมีจำนวนเตียงพร้อมใช้งานประมาณ 5,800 เตียง

 

กลยุทธ์หลักของกรุงเทพดุสิตเวชการเน้นไปที่การสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลและสร้างความร่วมมือในเครือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยังคงมีการซื้อกิจการและขยายกิจการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลอดระยะช่วงเวลาที่ผ่านมา

 

 

จุดแตกต่างสำคัญที่สุดของ บำรุงราษฎร์ และ กรุงเทพดุสิตเวชการ คือลักษณะกลยุทธ์ที่เน้นความเป็นโรงพยาบาลเดี่ยวและโรงพยาบาลเครือข่ายตามลำดับ การเป็นโรงพยาบาลเดี่ยวทำให้สามารถเลือกกลุ่มลูกค้าและบริหารทรัพย์สินภาพรวมได้ดีกว่า ความสามารถในการทำกำไรเป็นไปอย่างมุ่งเน้น ในขณะที่โรงพาบาลเครือข่ายจะมีจุดเด่นในการกระจายความเสี่ยงที่มีเสถียรภาพ และมุมมองของการเติบโตนี่น่าจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy