การลงทุน

ความเป็นโภคภัณฑ์และธุรกิจผลิต

ความเป็นโภคภัณฑ์และธุรกิจผลิต

ความเป็นโภคภัณฑ์และธุรกิจผลิต

 

ธุรกิจผลิต มีลักษณะโดดเด่นหนึ่งที่ต่างกับธุรกิจบริการ คือ โดยทั่วไป ธุรกิจผลิตมักควบคุมราคาวัตถุดิบได้ยาก เพราะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตสินค้าอะไร ต้นทุนวัตถุดิบบางอย่าง มักมีสินค้าที่มีลักษณะเป็นโภคภัณฑ์ประกอบอยู่ด้วยเสมอ ต่างกับธุรกิจบริการที่มักจะควบคุมอัตราการทำกำไรได้ง่ายกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจที่พึ่งพิงต้นทุนแรงงานและค่าเสื่อมราคาเป็นหลัก

 

ใด ๆ ในโลกล้วนโภคภัณฑ์

 

ในความเป็นจริง สินค้าทุกประเภทก็มีการเคลื่อนไหวไปตามความต้องการซื้อและความต้องการขายทั้งสิ้น ดังนั้น ธุรกิจผลิตส่วนใหญ่จึงมักจะต้องแบกรับต้นทุนที่มีความเป็นโภคภัณฑ์ หรือกึ่งโภคภัณฑ์อยู่ขาหนึ่งเสมอ เช่น TKN แบกความเสี่ยงต้นทุนด้านราคาสาหร่าย TASCO แบกความเสี่ยงต้นทุนราคาน้ำมัน SAUCE แบกความเสี่ยงต้นทุนด้านราคาสินค้าเกษรตรกรรม

 

แม้แต่เล็กน้อยก็มีผล

 

ธุรกิจผลิตแบกความเสี่ยงด้านนี้ไว้เสมอ แต่จะมากจะน้อยก็แล้วแต่ลักษณะกิจการ อย่าลืมว่าถึงแม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบจะมีสัดส่วนไม่มากต่อราคาสินค้า แต่การเคลื่อนไหวของราคาก็มีผลต่ออัตราการทำกำไรเสมอ ยิ่งธุรกิจที่มีอัตรากำไรสุทธิบางมาก การเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบเพียงเล็กน้อยอาจะส่งผลต่อกำไรได้มาก ดังนั้นตรงจุดนี้ต้องเป็นเรื่องที่นักลงทุนต้องให้ความสำคัญ

 

อะไรบ้างที่ควรรู้

 

ก่อนจะลงทุนในหุ้นการผลิตใด ๆ ควรรู้เบื้องต้นก่อนว่าหุ้นที่เราสนใจได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าอะไรบ้าง ได้รับผลมากขนาดไหน การเปลี่ยนแปลงของราคาส่งผลต่ออัตราการทำกำไรอย่างไร และบริษัทมีแนวทางจำกัดความเสี่ยงไว้อย่างไรบ้าง

 

ระลึกอยู่เสมอว่า การมองไม่เห็นความเสี่ยง ไม่ใช่ว่าความเสี่ยงจะไม่มี

 

นักลงทุนส่วนใหญ่มักจะละเลยปัจจัยเรื่องราคาวัตถุดิบเหล่านี้ เพราะในเวลาปรกติ บริษัทมักจะควบคุมอัตราการทำกำไรได้ดีจนดูเหมือนว่าไม่มีผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจมากนัก แต่เราก็จำเป็นต้องย้ำเตือนตัวเองเสมอว่า ความเสี่ยงยังมีอยู่ และหากเป็นไปได้ เราก็ควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบอยู่เสมอ ๆ เพราะหากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อธุรกิจมาก เราจะได้ตัดสินใจได้ทัน

 

อย่าแบกความเสี่ยงไว้ในก้อนเดียวกัน

 

นักลงทุนหลายคนชอบบางอุตสาหกรรมมากเป็นพิเศษ ความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดิบบางอย่างจึงผูกพันและเคลื่อนไหวในทิศทางใกล้เคียงกันมาก ตรงนี้ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นให้กับพอร์ต เพราะหากเกิดการเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลให้พอร์ตได้รับผลกระทบมาก และลดโอกาสในการเปลี่ยนตัวเข้าออกเพื่อหาโอกาสในการทำกำไร เราอาจจะลองนั่งไล่ต้นทุนวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องและกระจาย ๆ ความเสี่ยงกันไป เพื่อไม่ให้แบกรับความเสี่ยงก้อนใดก้อนหนึ่งไว้มากจนเกินไป

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน