การลงทุน

สอนมือใหม่ประเมินมูลค่าหุ้น ตอน EV/EBITDA

EV/EBITDA

EV/EBITDA หรือ Enterprise Multiple (Enterprise Value Per EBITDA) เป็นตัวเลขที่แสดงถึงมูลค่าความถูกแพงของกิจการ โดย Enterprise Multiple จัดเป็นการประเมินมูลค่าแบบสัมพัทธ์ (relative valuation) หมายถึงตัวเลขที่ได้เป็นตัวเลขเชิงเปรียบเทียบ อัตราส่วนนี้สามารถใช้เปรียบเทียบคร่าวๆ กับหุ้นตัวอื่นว่าหุ้นตัวใดถูกกว่ากัน

 

สูตรการประเมินมูลค่าหุ้นด้วย Enterprise Multiple

 

Enterprise Multiple = (Market Capitalization + Debt)/(Earning Before Interest and Tax + Depreciation + Amortization)

 

ยกตัวอย่างเช่น หุ้น PUNN มีหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวนทั้งหมด 200,000,000 หุ้น ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ 8 บาท กิจการมีหนี้สินทั้งหมด 20 ล้านบาท กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 50 ล้าน ค่าเสื่อมราคา 70 ล้าน ค่าตัดจำหน่าย 30 ล้านบาท

 

คำนวณประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี Enterprise Multiple

 

คำนวณ Market Capitalization = หุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว x ราคาหุ้น = 200,000,000 x 8 = 1,600,000,000 บาท

 

คำนวณ Enterprise Value = Market Capitalization + Debt = 1,600m + 20m = 1,620 ล้านบาท

 

(สูตรการคำนวณ Enterprise Value มีหลากหลาย ระดับเบื้องต้นใช้สูตรดังแสดงข้างบน)

 

คำนวณ EBITDA = EBIT + Depreciation + Amortization = 50 + 70 + 30 = 150 ล้านบาท

 

Enterprise Multiple = Enterprise Value/EBITDA = 1,620/150 = 10.8 เท่า

 

ตัวเลขของ Enterprise Multiple ที่ได้มาจะนำมาใช้เชิงเปรียบเทียบ เช่น Enterprise Multiple 10 เท่า แพงกว่า Enterprise Multiple 2 เท่า แต่ถูกกว่า Enterprise Multiple 15 เท่า แต่ตัวเลข Enterprise Multiple ที่เหมาะสมจะเป็นเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

 

โดยทั่วไป Enterprise Multiple ควรจะมีค่าใกล้เคียงกว่าอุตสาหกรรม

 

Enterprise Multiple มีลักษณะคล้าย PE แต่มีการปรับปรุงรายการให้ Earning หรือกำไรสุทธิ ไปเป็น EBITDA หรือกำไรจากการดำเนินงานบวกกลับด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Enterprise Multiple ถูกนำมาใช้คือการต้องการประเมินมูลค่าหุ้นที่ยังมีผลขาดทุน แต่ EBITDA เป็นบวก และในอีกกรณีหนึ่งคืออุตสาหกรรมที่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายมีผลต่อกำไรมาก โดยเฉพาะการเปรียบเทียบกับกิจการที่ต่างประเทศซึ่งมักจะมีนโยบายทางบัญชีที่มีการคิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายแตกต่างกัน

 

วิธี Enterprise Multiple เหมาะกับหุ้นที่สัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อกำไรหรือค่าใช้จ่ายรวมค่อนข้างเยอะ ยกตัวอย่างเช่น หุ้นกลุ่มที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจำนวนมาก เช่น หุ้นโทรคมนาคม หุ้นโรงแรม หุ้นโรงพยาบาล หุ้นท่าอากาศยาน เป็นต้น

 

ยกตัวอย่างเช่น หุ้นโทรคมนาคม ADVANC มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อค่าใช้จ่ายรวมสูงถึง 25% หุ้นค้าปลีก CPALL มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในสัดส่วนแค่เพียง 2.5% เท่านั้น ดังนั้น หุ้นอย่าง ADVANC จึงเหมาะกับการประเมินมูลค่าด้วยวิธี Enterprise Multiple มากกว่า CPALL

 

ยกตัวอย่างหุ้น ERW ในปี 2557

 

ข้อมูลพื้นฐาน EBITDA เท่ากับ 940 ล้านบาท และค่าเฉลี่ย EV/EBITDA ของธุรกิจโรงแรมโลกอยู่ที่ 12 เท่า

 

คำนวณมูลค่ากิจการ = Enterprise Multiple เฉลี่ย x EBITDA = 11,280 ล้านบาท

 

ณ สิ้นปี 2557 หุ้น ERW มีมูลค่ากิจการตามราคาตลาดอยู่ที่ 11,501 ล้านบาท ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับมูลค่าพื้นฐานของกิจการที่คำนวณได้จากวิธี Enterprise Multiple

 

***ตัวอย่างข้างต้นนี้เป็นการแสดงตัวอย่างในการคำนวณการประเมินมูลค่าเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการแนะนำการซื้อถือขายได้ การคำนวณดังกล่าวใช้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา และใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วเท่านั้น***

 

EV/EBITDA เป็นวิธีที่อาจจะไม่ใช่วิธีทีแรกที่นักลงทุนนึกถึงเมื่อประเมินมูลค่า เพราะวิธี PE มักจะเป็นที่นิยมมากกว่า แต่วิธีนี้จะมีประโยชน์เมื่อค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเข้ามามีผลต่อกิจการและกำไรค่อนข้างมาก ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากสำหรับการประเมินมูลค่ากิจการที่กำลังอยู่ใกล้ช่วงจุดคุ้มทุนหรือ Breakeven Point

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

รวมบทความชุดสอนมือใหม่ประเมินมูลค่าหุ้น

 

1 Price per Earning ratio

 

2 Price per Booked Value ratio

 

3 Dividend Discount Model 

 

4 Enterprise Value per EBITDA

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน