การลงทุน

กองทุน KFSDIV ถือหุ้นอะไรบ้าง?

KFSDIV

KFSDIV หรือกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล ถือเป็นกองทุนรวมหุ้นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักลงทุน หากทำการสำรวจชื่อกองทุนยอดนิยม กองทุนนี้ต้องติดชื่ออย่างแน่นอน ด้วยระยะเวลาของกองทุนที่เปิดมามากกว่า 10 ปี เรียกว่าอยู่คู่ตลาดหุ้นไทยมายาวนาน

 

KFSDIV คือกองทุนรวมหุ้น หมายความง่ายๆ ว่ากองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นเป็นหลักนั่นเอง โดยจะลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV ส่วนสัดส่วนที่เหลืออาจจะไปลงทุนในสินทรัพย์อย่างอื่นได้

 

กองทุนเป็นกองทุนเชิงรุก (Active Fund) คือมุ่งเน้นการลงทุนให้ชนะตลาด ที่สำคัญคือเน้นการปันผล นโยบายปันผลไม่มากกว่า 12 ครั้งต่อปี ทำให้บางปีปันผลบ่อยมาก (ช่วงตลาดดีๆ) นักลงทุนสายปันผลจะชอบเป็นพิเศษ

 

หุ้นที่กองทุนถือมากที่สุด 5 ตัวได้แก่

 

1 PTT
สัดส่วน 8.36% ของกองทุน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยผ่านธุรกิจที่ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ การสำรวจและผลิต จัดหาและจัดจำหน่าย ขนส่ง และแยกก๊าซธรรมชาติ ดำเนินกิจการค้าระหว่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีในประเทศ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 

2 AOT
สัดส่วน 6.27% ของกองทุน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ทอท.ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ

 

3 SCC
สัดส่วน 4.65% ของกองทุน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :  ธุรกิจการลงทุน (Holding company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (ปูนตราช้าง) ธุรกิจเคมีภัณฑ์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง

 

4 KBANK
สัดส่วน 4.26% ของกองทุน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธนาคารกสิกรไทยประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีเครือข่ายสาขาจำนวน 1,026 สาขา และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทำธุรกรรมด้วยตนเอง 11,891 เครื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารมีเครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศรวม 17 แห่ง ใน 9 ประเทศ มีศูนย์กลางการดำเนินงานและให้บริการที่สำนักงานใหญ่

 

5 INTUCH
สัดส่วน 4.20% ของกองทุน
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company) ปัจจุบันการลงทุนของอินทัช สามารถจำแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจอื่นๆ

 

คุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างไหม

 

เห็นไหมว่ากองทุนรวมที่เราลงทุนอยู่ก็ไปลงทุนอยู่ในธุรกิจรอบตัวเรานี่เอง ครั้งหน้าตอนเลือกซื้อกองทุนรวมก็อย่าลืมเปิดหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญอ่าน จะได้รู้ว่าเงินของเราไปอยู่ที่ธุรกิจไหนบ้างนะ

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน