การลงทุน

ข้อดีของกองทุนรวมแบบไม่ปันผล

ข้อดีของกองทุนรวมแบบไม่ปันผล

กองทุนรวมแบบปันผล หรือ กองทุนรวมแบบไม่ปันผล กองทุนรวมแบบไหนดีกว่ากัน คำถามนี้ถือเป็นคำถามคลาสสิกสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวม ในความเห็นผม ข้อดีของกองทุนรวมแบบไม่ปันผล คือ เราจะไม่เสียภาษี ซื้อ และ ขาย ในกรณีที่เราจะเวียนเงินมาลงทุนต่อ แต่ถ้าเราอยากได้กระแสเงินสดหละ กองทุนรวมแบบไหนดีกว่ากัน

 

ก่อนที่ผมจะให้คำตอบ ผมขออธิบายด้วยภาพตัวอย่างง่าย ๆ แบบนี้

 

สมมติ เรานำเงินลงทุนไปลงทุนกับกองทุนรวมหนึ่งเป็นเงิน 100 บาท กองทุนรวมนั้นนำเงินของเราไปซื้อหุ้น 90 บาท ถือเงินสดไว้ 10 บาท รวมทรัพย์สินเป็น 100 บาทเท่าตอนเราซื้อ

 

ต่อมาราคาหุ้นขึ้น มูลค่าหุ้นขึ้นจาก 90 บาทเป็น 110 บาท รวมกับเงินสดที่ถืออยู่อีก 10 บาท ทำให้ทรัพย์สินรวมของเราเท่ากับ 120 บาท

 

ต่อมากองทุนรวมตัดสินใจจะจ่ายปันผล โดยขายหุ้นที่ถือนำเงินสดออกมา 20 บาทและปันผลให้เรา โดยตามกฏหมาย การปันผลต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% เมื่อปันผลออกมา 20 บาท เราจะได้รับเงินเพียง 18 บาทเท่านั้น

 

แต่ในกรณีที่เราเลือกกองทุนแบบไม่ปันผล ในเวลาเดียวกันที่เราเห็นว่ามูลค่ากองทุนเพิ่มไปถึง 120 บาท เราจึงตัดสินใจขายกองทุนรวมออกไปเป็นเงินจำนวน 20 บาท (เหมือนปันผลแบบตัดสินใจเอง) เราจะได้เงิน 20 บาทเต็ม เพราะเงินได้จากการขายกองทุนรวมไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่เราอาจจะเสียค่าธรรมเนียมการขายกองทุนบ้าง ตีไว้ประมาณ 1.5% กะประมาณที่เห็นได้บ่อย สุดท้าย เราจะได้เงินจริงกลับมา 19.70 บาท

 

สรุป กองทุนแบบไม่ปันผล โดยทั่วไปจะให้ผลตอบแทนดีกว่าแบบปันผล (นับเฉพาะในส่วนที่มีการปันผลออกมา) ประมาณ 8 – 10% เพราะไม่ต้องเสียภาษี โดยเราสามารถกำหนดการปันผล ด้วยการทยอยขายหน่อยลงทุนได้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นการสร้างกระแสเงินสดอิสระได้เช่นกัน ในปัจจุบันมีกองทุนรวมแบบนี้ด้วย เรียกว่า กองทุนรวมที่กำหนดให้ขายเงินลงทุนคืนอัตโนมัติ (Auto – redemption Funds)

 

แต่การทยอยขายกองทุนรวมเพื่อสร้างกระแสเงินสด ควรเลือกให้ถูกช่วงด้วย โดยไม่ควรขายในช่วงที่ตลาดหุ้นตกต่ำอย่างหนัก เพราะจะทำให้ขาดทุนโดยใช่เหตุ (โดยปรกติกองทุนรวมแบบปันผล ก็มักจะไม่ประกาศปันผลในช่วงตลาดตกต่ำอย่างหนักเช่นกัน)

 

ด้วยเหตุผลนี้ โดยส่วนตัว เวลาใครมาปรึกษา ผมจะแนะนำกองทุนรวมแบบไม่ปันผล เสมอ ๆ เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสการนำเงินไปลงทุนซ้ำ เกิดดอกเบี้ยทบต้นในระยะยาวอีกด้วย

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน