การลงทุน

รัฐบาลออกมาตรการพยุงตลาดตราสารหนี้

รัฐบาลออกมาตรการพยุงตลาดตราสารหนี้

รัฐบาลออกมาตรการพยุงตลาดตราสารหนี้

 

ตลาดตราสารหนี้ ถือเป็นตลาดทุนที่มีความสำคัญต่อประเทศมาก เพราะเป็นแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ มีขนาดใหญ่กว่าตลาดหุ้นประมาณ 10 เท่า และเป็นแหล่งต้นทุนด้านการเงินของรัฐบาลและเอกชนจำนวนมาก หากตลาดตราสารหนี้ล้ม ผลกระทบย่อมส่งมาถึงภาค Real Sector แน่ ธุรกิจบางที่อาจขาดสภาพคล่อง ล้มละลาย หรือเกิดผลกระทบต่อภาคธนาคาร

 

คลัง – ธปท. – ก.ล.ต. ร่วมมือกันประกาศมาตรการพยุงตลาดตราสารหนี้อย่างเร่งด่วน

 

เหตุผลหลักก็มาจาก ตอนนี้สภาพตลาดตราสารหนี้ผิดไปจากปรกติมาก ช่องว่างของ Bid และ Offer ห่างกันเกินปรกติ ตราสารหนี้จำนวนมากถูกเทขาย ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความกังวลเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรง ผลคือ ผู้ที่ถือตราสารหนี้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะตราสารหนี้เป็นตลาดก็กว้างกว่าตลาดหุ้นมาก นักลงทุนจำนวนมากลงทุนเพื่อการเกษียณ เช่น กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ RMF หากตลาดนี้ล้ม จะเกิดปัญหากว้างกว่าตลาดหุ้นมาก

 

มาตรการที่ 1 : กลไกพิเศษเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุนรวมผ่านธนาคารพาณิชย์

 

ธนาคารสามารถเข้าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund : MMF) และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (Daily Fixed Income Fund) โดยธนาคารพาณิชย์สามารถนำสินทรัพย์เหล่านี้ไปวางเป็นหลักประกันเพื่อขอสภาพคล่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้

 

มาตรการที่ 2 : ตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องระดมทุนหุ้นกู้ วงเงิน 1 แสนล้านบาท

 

สมาคมธนาคารไทย ธนาคารออมสิน ธุรกิจประกันภัย และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกันตั้งกองทุนเพื่อซื้อตราสารหนี้ที่กำลังจะ Roll Over และอาจจะหาผู้ซื้อกลุ่มใหม่ได้ยาก เน้นตราสารหนี้เอกชนคุณภาพดีและครบกำหนดเวลา โดยจะ Top Up ให้ หากหาผู้ซื้อในตลาดจนครบไม่ได้ ให้เฉพาะเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วัน

 

มาตรการที่ 3 : เพิ่มความใกล้ชิดในการกำกับตลาดตราสารหนี้ให้เป็นไปตามปรกติ

 

ใครหลาย ๆ คนที่ถือตราสารหนี้ อาจจะสงสัยถึงประเด็นการลดลงของ NAV กองทุนรวมตราสารหนี้ หรือราคาตามตลาดรองในช่วงเวลาที่ผ่านมา สิ่งที่เกิดขึ้นก็มาจากคนเทขายสินทรัพย์เหล่านี้ออกมานั่นเอง ตอนนี้รัฐบาลได้ออกมากำกับดูแลแล้ว

 

หวังว่าภาพรวมของตลาดตราสารหนี้จะดูดีและกลับมาเป็นปรกติโดยไว

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน