การลงทุน

TOP10 หุ้นผลตอบแทนยอดเยี่ยมประจำปี 2019

TOP10 หุ้นผลตอบแทนยอดเยี่ยมประจำปี 2019

TOP10 หุ้นผลตอบแทนยอดเยี่ยมประจำปี 2019

 

ตลาดหุ้นในปี 2019 ถือว่าเป็นปีที่อาจจะเรียกได้ว่า ไม่สดใสนัก นักลงทุนที่ขาดทุนดูจะไม่ใช่เรื่องแปลก ส่วนใครยังทำกำไรได้ ถือว่าเก่งใช้ได้เลย จากดัชนี SET index ปิดปี 2018 ที่ 1,563.88 จุด เคลื่อนไหวมาปิดปี 2019 ที่ 1,579.84 จุด เพิ่มขึ้นเพียง 15.96 จุด หรือคิดเป็นผลตอบแทนเพียง 1.02% ต่อปี ในขณะที่ภาพหุ้นรายตัวค่อนข้างจะผิดออกไป หุ้นขนาดเล็ก หุ้นขนาดกลาง ราคาลดลงค่อนข้างมาก ลงทุนศาสตร์จึงชวนทุกคนมาดูรายการหุ้น TOP10 ผลตอบแทนยอดเยี่ยมประจำปี 2019 กัน

 

TOP10 หุ้นผลตอบแทนยอดเยี่ยมประจำปี 2019

 

1 CBG

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ ผลิต ทำการตลาด จำหน่าย และบริหารจัดการการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่น ๆ อย่างครบวงจร

 

ราคาหุ้น ณ สิ้นปี 2018 : 30.75 บาท
ราคาหุ้น ณ สิ้นปี 2019 : 84.00 บาท
ผลตอบแทนรวมของปี 2019 : 173.17 %

 

2 GULF

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด (GVTP) เป็นบริษัทแกน

 

ราคาหุ้น ณ สิ้นปี 2018 : 81.50 บาท
ราคาหุ้น ณ สิ้นปี 2019 : 166.00 บาท
ผลตอบแทนรวมของปี 2019 : 103.68 %

 

3 BGRIM

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

ราคาหุ้น ณ สิ้นปี 2018 : 26.50 บาท
ราคาหุ้น ณ สิ้นปี 2019 : 52.50 บาท
ผลตอบแทนรวมของปี 2019 : 98.11 %

 

4 PTG

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : แบ่งเป็น 6 กลุ่มหลัก ดังนี้ 1) ธุรกิจค้าน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้สถานีบริการน้ำมัน PT ซึ่งแบ่งเป็นสถานีที่บริษัทเป็นเจ้าของเองและตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทเป็นเจ้าของ 2) ธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันรายอื่นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 3) ธุรกิจค้าปลีกแก๊ส LPG ผ่านสถานีที่บริษัทเป็นเจ้าของเอง 4) ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 5) ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ Max Mart และธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทย และร้านคอฟฟี่ เวิลด์ ทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมัน PT 6) ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและการให้บริการอื่น เช่น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เครื่องหมายการค้า PT Maxnitron การให้บริการรับฝากน้ำมันให้กับผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และการให้เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมันที่บริษัทเป็นเจ้าของ

 

ราคาหุ้น ณ สิ้นปี 2018 : 8.60 บาท
ราคาหุ้น ณ สิ้นปี 2019 : 16.10 บาท
ผลตอบแทนรวมของปี 2019 : 87.21 %

 

5 COM7

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมสินค้าแบรนด์ Apple.

 

ราคาหุ้น ณ สิ้นปี 2018 : 15.50 บาท
ราคาหุ้น ณ สิ้นปี 2019 : 26.50 บาท
ผลตอบแทนรวมของปี 2019 : 70.97 %

 

6 ICHI

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม อิชิตัน กรีนที, เครื่องดื่มสมุนไพร เย็นเย็น โดยอิชิตัน และเครื่องดื่มน้ำผลไม้ไม่อัดลม ไบเล่ ในปี 2557 บริษัทได้เข้าทำสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท พีที อาทรี่ แปซิฟิค (AP) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย และมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม แบรนด์ อิชิตัน ในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทและ AP เข้าลงทุนในกิจการร่วมค้าในอัตราส่วนที่เท่ากัน (อัตราร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของกิจการร่วมค้า)

 

ราคาหุ้น ณ สิ้นปี 2018 : 2.98 บาท
ราคาหุ้น ณ สิ้นปี 2019 : 5.05 บาท
ผลตอบแทนรวมของปี 2019 : 69.46 %

 

7 SAWAD

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย ภายใต้เครื่องหมายบริการ “ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ” ซึ่งประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันประเภท ทะเบียนรถเก่าทุกประเภท บ้านและโฉนดที่ดิน 2) สินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกันภายใต้การกำกับ 3) บริหารสินทรัพย์ 4) รับจ้างติดตามหนี้ 5) บริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจสินเชื่อ

 

ราคาหุ้น ณ สิ้นปี 2018 : 40.91 บาท
ราคาหุ้น ณ สิ้นปี 2019 : 68.50 บาท
ผลตอบแทนรวมของปี 2019 : 67.44 %

 

8 STPI

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจงานแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ระบบท่อ (Piping) โรงงานสำเร็จรูป (Module) และ ผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ (Other Steelwork) ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคาร รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย

 

ราคาหุ้น ณ สิ้นปี 2018 : 4.06 บาท
ราคาหุ้น ณ สิ้นปี 2019 : 6.75 บาท
ผลตอบแทนรวมของปี 2019 : 66.26 %

 

9 GPSC

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้า เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของกลุ่ม ปตท. (PTT Groups Power Flagship) และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงการแสวงหาโอกาสการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อก้าวเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล

 

ราคาหุ้น ณ สิ้นปี 2018 : 52.12 บาท
ราคาหุ้น ณ สิ้นปี 2019 : 85.75 บาท
ผลตอบแทนรวมของปี 2019 : 64.53 %

 

10 TASCO

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ ปี 2522 ปัจจุบันบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และ บริษัทร่วม (กลุ่มบริษัทฯ) เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยสำหรับนำไปใช้ในการก่อสร้างถนน และซ่อมบำรุงผิวการจราจร ทางยกระดับ ผิวทางวิ่งขึ้นลง ของสนามบิน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังผู้นำเข้าและผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนในทวีปแอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ

 

ราคาหุ้น ณ สิ้นปี 2018 : 14.50 บาท
ราคาหุ้น ณ สิ้นปี 2019 : 21.20 บาท
ผลตอบแทนรวมของปี 2019 : 46.21 %

 

หมายเหตุ : ไม่นับรวมหุ้นที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างปี 2019

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน