วิทยาศาสตร์

เรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

ความสำคัญของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

เราทุกคนเคยถูกสอนกันมาตั้งแต่เด็กว่าเราควรจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกำลังกายทุกครั้ง เพื่อลดอาการบาดเจ็บที่จะเกิดจากการออกกำลังกาย แน่นอนว่าหลายคนคงเคยสงสัยว่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อจะมีประโยชน์ช่วยลดป้องกันอาการบาดเจ็บได้อย่างไร การยืดเหยียดไม่ใช่ชุดเกราะสักหน่อยถึงป้องกันอาการบาดเจ็บได้ แต่ความจริงเรื่องนี้มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังกาย หรือ warm up มีประโยชน์ในการช่วยทำให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อมีอุณหภูมิที่สูงมากขึ้น พร้อมกับการทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้ของเหลวที่ช่วยหล่อลื่นในระบบกล้ามเนื้อและกระดูกที่ความเหลวมากขึ้น ช่วยทำให้เส้นใยกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นและลดความบาดเจ็บที่เกิดจากการที่กล้ามเนื้อฉีกขาดจากการที่เส้นใยในกล้ามเนื้อแข็งเกร็งเกินไปไม่มีความยืดหยุ่น

ในขณะที่กลไกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย หรือ cool down นั้นแตกต่างออกไป การยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายนอกจะช่วยลดอุณหภูมิของกล้ามเนื้อที่ผ่านการทำงานมาอย่างหนักแล้ว ยังช่วยกระตุ้นการเก็บสารที่ก่อให้เกิดอาการเมื่อยล้า (lactic acid) ไปคืนสภาพที่ตับ (เรียกกลไลนี้ว่า Cori Cycle) ดังนั้น การ cool down อย่างเพียงพอจะช่วยให้อาการเมื่อยล้าที่เกิดหลังออกกำลังกาย (Delayed onset muscle soreness: DOMS) ลดลง ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากการเมื่อยล้าที่อยู่ในภาวะที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถออกกำลังกายครั้งต่อไปได้อย่างเต็มที่และสม่ำเสมอ

การยืดเหยียดก่อนออกกำลังกายแนะนำอยู่ในช่วง 5 – 10 นาที และการยืดเหยียดหลังออกกำลังกายแนะนำอยู่ในช่วง 10 – 15 นาที

แต่ในกรณีที่ผู้ออกกำลังกายมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคปอด หรืออายุมาก หรือน้ำหนักมาก หรือมีอาการบาดเจ็บอื่นควรเพิ่มเวลาในการยืดเหยียดให้มากขึ้นประมาณช่วงละ 10 นาที

การยืดเหยียดถือว่ามีความสำคัญต่อการออกกำลังกายมาก ทั้งในแง่ลดอาการบาดเจ็บ เพิ่มสมรรถนภาพการออกกำลังกาย และช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอในการออกกำลังกาย แต่ผู้ออกกำลังกายส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจประโยชน์ของการยืดเหยียดอย่างแท้จริง ถ้าผู้ออกกำลังกายเข้าใจและยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ผู้ปฏิบัติจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการออกกำลังกายอย่างแน่นอน

ยืด

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน