สังคมศาสตร์

ยิ่งโตเพื่อนยิ่งน้อย : เพื่อนเราจะเริ่มลดลงหลังอายุ 25

ยิ่งโตเพื่อนยิ่งน้อย

ยิ่งโตเพื่อนยิ่งน้อย ดูจะเป็นปัญหาที่ใครหลายคนคิดและติดอยู่ในใจ โดยเฉพาะวัยทำงานที่เริ่มรู้สึกว่าเพื่อนค่อยๆ หายไปทีละคน ทีละคน จนหลายคนนึกว่าเป็นแค่เราคนเดียวหรือเปล่าที่เพื่อนน้อยลง หรือใครคนอื่นเพื่อนก็หายไปด้วย สิ่งที่น่าสนใจ คือ งานวิจัยชี้ว่า การที่ยิ่งโตเพื่อนยิ่งน้อยเป็นเรื่องปรกติที่ใครๆ ก็เจอกัน

 

Kunal Bhattacharya , Asim Ghosh , Daniel Monsivais , Robin Dunbar และ Kimmo Kaski ได้ร่วมกันทำงานวิจัยเรื่อง Sex differences in social focus across the life cycle in humans และค้นพบว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นั้นมีแนวโน้มจำนวนเพื่อนไปในทิศทางเดียวกัน คือ ยิ่งอายุมากขึ้น จำนวนเพื่อนยิ่งน้อยลง

 

จำนวนเพื่อนในที่นี้นับตามจำนวนเพื่อนที่เราได้มีโอกาสออกไป hang out หน่วยเป็นคน ในรอบ 1 เดือน โดยถัวเฉลี่ยตัวเลขตลอดปี

 

ยิ่งโตเพื่อนยิ่งน้อย

 

งานวิจัยชี้ให้เห็นว่า จำนวนเพื่อนของเราจะเพิ่มสูงสุดในช่วงอายุ 25 ปี ก่อนจะค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุขัย โดยช่วงปลายของชีวิตอาจจะมีจำนวนเพื่อนเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อย

 

สถิติโดยภาพรวมของงานวิจัยชี้ว่า ผู้ชายจะมีจำนวนเพื่อนสูงสุด 19 คน ในขณะที่ผู้หญิงจะมีจำนวนเพื่อนสูงสุด 17.5 คน โดยจะสูงสุดตอนอายุ 25 ปี และลดลงอย่างต่อเนื่อง

 

ช่วงอายุ 30 – 40 ปี จำนวนเพื่อนจะลดลงเร็วที่สุด

ช่วงอายุ 45 – 55 ปี จำนวนเพื่อนดูมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่

ช่วงอายุ 60 – 80 ปี จำนวนเพื่อนดูลดลงอย่างช้าๆ แต่ต่อเนื่อง

ช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป จำนวนเพื่อนดูมีแนวโน้มผันผวนและกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงบั้นปลายชีวิต

 

อีกประเด็นที่น่าสนใจ คือ งานวิจัยชี้ว่า จำนวนเพื่อนของผู้ชายจะลดลงในอัตราที่รวดเร็วกว่าจำนวนเพื่อนของผู้หญิง จากผู้ชายที่มีจำนวนเพื่อนโดยเฉลี่ยสูงกว่าผู้หญิงอย่างต่อเนื่อง กลับมามีจำนวนเพื่อนน้อยกว่าผู้หญิงในช่วงอายุมากกว่า 40 ปี โดยประมาณ โดยช่วงอายุสูงกว่า 40 ปี ผู้หญิงมีแนวโน้มมีจำนวนเพื่อนสูงกว่าผู้ชายอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งช่วง 90 ปีขึ้นไปที่จำนวนเพื่อนของผู้หญิงกับผู้ชายดูเข้าใกล้เคียงกัน เหมือนเพศจะไม่มีผลต่อจำนวนเพื่อนในชีวิตอีก

 

จำนวนเพื่อนโดยเฉลี่ยในแต่ละช่วงชีวิต

 

อายุ 20 ปี มีเพื่อน 15 คน
อายุ 25 ปี มีเพื่อน 18.5 คน
อายุ 30 ปี มีเพื่อน 18 คน
อายุ 35 ปี มีเพื่อน 17 คน
อายุ 40 ปี มีเพื่อน 15 คน
อายุ 45 ปี มีเพื่อน 13 คน
อายุ 50 ปี มีเพื่อน 13 คน
อายุ 55 ปี มีเพื่อน 13 คน
อายุ 60 ปี มีเพื่อน 12.5 คน
อายุ 65 ปี มีเพื่อน 11 คน
อายุ 70 ปี มีเพื่อน 10 คน
อายุ 75 ปี มีเพื่อน 9.5 คน
อายุ 80 ปี มีเพื่อน 8 คน
อายุ 85 ปี มีเพื่อน 8 คน
อายุ 90 ปี มีเพื่อน 8 คน
อายุ 95 ปี มีเพื่อน 8.5 คน

 

ดังนั้น ใครที่กำลังแอบคิดในใจว่า เอ๊ะ ทำไมเวลายิ่งผ่านไป เพื่อนเรายิ่งน้อยลงทุกที ก็ให้คิดเสียว่าเป็นเรื่องปรกติของชีวิตที่ใครๆ ก็เจอกัน

 

แต่ถึงเพื่อนจะลดลง แต่ก็ยังมีเพื่อนอยู่นะ อายุ 80 ปี ยังมีเพื่อนโดยเฉลี่ยตั้ง 8 คนแหนะ ถือว่าเยอะมาก รอดูเลยว่าตัวเองตอน 80 กว่า แล้วจะมีเพื่อนถึง 8 คนไหม

 

ส่วนตัวคิดว่าคงไม่ (ฮา)

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน