สังคมศาสตร์

คนโสดตายเร็วกว่าคนมีคู่จริงเหรอ

คนโสดตายเร็วกว่าคนมีคู่จริงเหรอ

การศึกษาเรื่องสถานภาพทางความรักกับอัตราการตายเป็นเรื่องที่ถูกศึกษากันเป็นจำนวนมาก วันนี้เราจึงชวนทุกคนมาหาคำตอบไปด้วยกันว่า คนโสดตายเร็วกว่าคนมีคู่จริงเหรอ และนอกจากความโสดแล้ว มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราอายุยืน

 

งานวิจัยชิ้นนี้ชื่อว่า Mortality Differential By Marital Status จัดทำขึ้นโดยอาจารย์ Sung Yong Lee ที่ปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่ The National Centre for Peace and Conflict Studies มหาวิทยาลัย University of Otago ประเทศ New Zealand

 

งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดประสงค์หลักในการวิเคราะห์ว่าสถานภาพทางความรัก (โสด หรือ แต่งงาน) มีผลต่ออัตราการตายอย่างไร โดยจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยทั้งหมดมีจำนวน 11,842 คน นอกจากประเด็นเรื่องความโสดแล้ว อาจารย์ Sung Yong Lee ยังได้ศึกษาอัตราการตายกับปัจจัยอื่นอีกด้วย

 

ปัจจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์กับอัตราการตาย

 

1 สถานภาพทางความรัก : โสด หรือ แต่งงาน
2 การศึกษา : เรียนหนังสือน้อยกว่า 8 ปี หรือ เรียนหนังสือ 9 – 12 ปี หรือ เรียนหนังสือมากกว่า 13 ปี
3 รายได้ : น้อย หรือ ปานกลาง หรือ สูง
4 สุขภาพร่างกาย : แข็งแรง หรือ บอบบาง
5 อายุ : งานวิจัยชิ้นนี้ทำการทดลองกับคนในวัยเกษียณอายุ

 

ผลการทดลองชี้ว่า คนโสดมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าคนที่แต่งงานแล้วนิดหน่อย แต่ตัวเลขดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ หรือจะพูดก็ได้ว่า ในเชิงสถิติ การทดลองนี้บ่งชี้ว่า คนโสดกับคนแต่งงานแล้วมีโอกาสการเสียชีวิตไม่ต่างกัน

 

คำถาม คือ อะไรส่งผลต่ออัตราการตายแบบชัดเจนบ้าง?

 

อาจารย์ Sung Yong Lee ลองมุ่งประเด็นไปที่การศึกษา แต่ก็พบว่า ระดับการศึกษาไม่ได้มีนัยสำคัญทางสถิติต่ออัตราการตายเช่นกัน หรือสามารถพูดได้ว่า ผู้มีการศึกษาต่ำหรือสูงก็มีอัตราการตายไม่แตกต่างกันนัก

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการตายอย่างชัดเจนกลับเป็น รายได้

 

ตัวเลขทางสถิติชี้ไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้มีรายได้สูง มีอัตราการตายต่ำกว่า ผู้มีรายได้ต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หรือก็พอจะกล่าวได้ว่า งานวิจัยชิ้นนี้ชี้ว่า ผู้มีรายได้สูงกว่า มักจะมีอายุยืนยาวกว่านั่นเอง

 

หากคิดถึงตรรกะที่จะมารองรับก็พบว่ามีเหตุผลจำนวนมาก ประเด็นสำคัญที่สุดคงมุ่งเน้นไปที่ว่า ผู้มีรายได้สูงกว่า มีโอกาสที่จะเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า การรักษาพยาบาลที่ดีกว่า และนั่นอาจจะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้อัตราการตายต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญเชิงสถิติ

 

ดังนั้น ทำงานเก็บเงินกันดีกว่า แล้วก็อย่าลืมเอาเงินไปลงทุนต่อกันด้วย

 

โสด ไม่โสด ไม่ใช่ประเด็น แต่มีเงินเท่าไหร่ต่างหากที่สำคัญมากกว่า โสดก็สตรองได้ ไม่ต้องไปเป็นล๊อบสเตอร์ ขอแค่เป็นผู้มีรายได้มากก็พอ

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน