ทัศนคติ

เรายังมีความสุขอยู่ไหมในการลงทุน ?

เรายังมีความสุขอยู่ไหมในการลงทุน ?

เรายังมีความสุขอยู่ไหมในการลงทุน ?

 

ชีวิตในโลกของการลงทุนมีขึ้นมีลงมีสมหวังและผิดหวัง ไม่ต่างอะไรกับชีวิตที่เราใช้ ในช่วงเวลาของตลาดขาลง บางคนอาจจะกำลังรู้สึกทุกข์ใจ การทำสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เพียงเหตุผลอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการเป็นเชื้อเพลิงให้เราเดินทางไกลได้ในระยะยาว ความสุขที่จะทำก็ยังคงเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับเราแล้วความสุขในการลงทุนของเราคืออะไร เรายังมีความสุขกับการลงทุนอยู่ไหม ?

 

ความสุขสามระดับ

 

Daniel Nettle นักพฤติกรรมสามระดับ

าลงทุนทุนอยู่ใช่นของเราคืออะไร เรายังมีความสุขกับการลงทุนอยู่ใช่ไหม ศาสตร์ชาวอังกฤษ อธิบายไว้ถึงความสุข ว่ามี 3 ระดับ คือ ความสุขในชั่วขณะ ความสุขที่เกิดจากการตัดสิน และความสุขจากการมีชีวิตที่มีคุณภาพ ชีวิตการลงทุนของเรากำลังให้ความสุขในระดับไหนอยู่บ้างในเวลานี้

 

ระดับที่ 1 ความสุขในชั่วขณะ (momentary feelings)

 

ความสุขในชั่วขณะ (momentary feelings) คือ ความสุขที่เกิดจากการได้สัมผัสกับอารมณ์ทางบวกในระยะสั้น เช่น การเปิดพอร์ตออกมาดูแล้วเห็นตัวเขียว ผลประกอบการของบริษัทที่เราร่วมเป็นเจ้าของกิจการเติบโตได้ดี การที่เราวิเคราะห์บริษัทอ่านงบแล้วเจอหุ้นที่ดีที่น่าลงทุน การที่เราสามารถซื้อหุ้นที่เล็งไว้ได้ในราคาที่ต่ำกว่าที่เราประเมินไว้ เราอาจจะยิ้มกว้างออกมา กระโดดโลดเต้นสักระยะและความรู้สึกแบบนั้นก็ผ่านไป เรามีความสุขแบบนี้อยู่บ้างไหม ?

 

ระดับที่ 2 ความสุขจากการตัดสิน (Judgement about feelings)

 

ความสุขจากการตัดสิน (Judgement about feelings) คือ ความสุขที่เราใช้ความคิดพิจารณาและประเมิน เช่น เมื่อใครสักคนถามว่าเรากำลังมีความสุขกับชีวิตไหม แล้วเราก็คิดพิจารณาตัวเองแล้วให้คำตอบไปว่า รวม ๆ แล้วก็มีความสุข

 

ความสุขในระดับนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรานับ รับรู้ และประเมินความสุขอย่างไร เช่น จากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น จากคำชื่นชมหรือรางวัลจากใครสักคน จากการที่ตัวเราประเมินตัวเองในอดีตกับปัจจุบันแล้วบอกได้ว่าพัฒนาขึ้น

 

อารมณ์ทางบวกที่เกิดขึ้นในระดับนี้จะเริ่มมีความซับซ้อน เพราะมีบริบทของสังคมเข้ามาประกอบ ความสุขในระดับนี้เป็นความสุขที่สัมพัทธ์ (relative) กับสิ่งที่เราใช้เปรียบเทียบ (reference point) เป็นความสุขที่ตัวเราเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดคนอื่นก็ไม่อาจประเมินให้เราได้ (subjective happiness)

 

ดังนั้น การที่เราจะตอบได้ว่ามีความสุขในการลงทุนไหมในระดับที่ 2 นี้ มันคือการเลือกว่าเราจะประเมินตัวเองอย่างไร และเรากำลังเปรียบเทียบกับอะไรอยู่บ้าง เช่น เปรียบเทียบกับดัชนี เปรียบเทียบกับคนที่รู้จัก เปรียบเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจ เปรียบเทียบกับความรู้และวิธีคิดที่ใช้ในการตัดสินใจระหว่างตัวเราในอดีตกับตัวเราในปัจจุบัน

 

ระดับที่ 3 ความสุขจากการมีชีวิตที่มีคุณภาพ (Quality of life)

 

ความสุขจากการมีชีวิตที่มีคุณภาพ (Quality of life) คือ ความสุขจากการที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ เราได้เป็นตัวของตัวเองที่สุด ไม่ต้องทำอะไรในสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำ เรากำลังได้ใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าความหมายที่เราตั้งไว้และกฎเกณฑ์ในใจว่า สิ่งไหนสำคัญ สิ่งไหนดี สิ่งไหนถูกต้อง

เรามีความสุขกับการลงทุนอยู่ไหมในระดับที่ 3 นี้ อาจจะต้องถอยออกมาถามตัวเองว่า เราลงทุนไปเพื่ออะไร ? บางคนต้องการให้เงินเติบโตเพื่อการอดออม บางคนต้องการเข้ามาเพื่อร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจ บางคนเข้ามาเพื่อแสวงหาผลกำไรเพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในด้านอื่นของชีวิตสร้างอิสระภาพทางการเงิน หรือ บางคนอาจจะมาเพื่อต้องการเรียนรู้และทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจของตัวเองในโลกการเงิน เศรษฐกิจและสังคม เรากำลังได้เดินอยู่บนเส้นทางของความหมายเหล่านั้นอยู่ไหม หรือ เรากำลังต้องทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการจะทำอยู่บ้างหรือเปล่า

 

คำแนะนำเล็ก ๆ เพื่อ เพิ่มความสุขจากการลงทุน

 

  1. นับ ใส่ใจ และให้เวลากับความสุขที่เกิดขึ้นชั่วขณะบ้าง

 

ชีวิตที่เราใช้อยู่ในโลกของการลงทุนมันคงมีบางโมเมนต์ที่เรารู้สึกดีใจและมีความสุข แต่หลายครั้งเรามักลืมที่จะอยู่กับความสุขในช่วงเวลาขณะนั้นไป เมื่อช่วงเวลานั้นปรากฏ อย่าลืมที่จะคิดและเพลิดเพลินกับมันบ้าง

 

  1. มองในภาพใหญ่ ใส่ใจกับภาพรวมของตัวเอง

 

ชีวิตการลงทุนเป็นการประกอบกันของชิ้นส่วนของหลายครั้ง หลายวัน หลายเหตุการณ์ ผ่านหลายวงรอบเศรษฐกิจ มีทั้งขึ้นและลง ดังนั้นถ้าบางวันจะผิดพลาด ไม่สามารถเป็นได้ดังใจ ก็ให้นับเพียงแค่มันเป็นระยะเวลาหนึ่งที่เป็นแบบนี้ เรายังพอแก้ไขได้ในภาพรวม ยังทำอะไรต่ออีกไปได้ในระยะยาว ๆ และหมั่นคิดพิจารณาโดยมองที่การพัฒนาของตัวเองและเปรียบเทียบกับคนอื่นน้อยลง

 

  1. เปลี่ยนเป้าหมายเป็นความหมาย

 

จากเดิมที่เราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเราบรรลุเป้าหมาย เช่น เราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อกำไรเติบโตไปถึง 20% เราจะรู้สึกดีใจที่สุดเมื่อได้รับเสนอหุ้น IPO หรือหุ้นเด้ง 3 เท่า ให้เปลี่ยนเป็นการมีความสุขได้เมื่อเรากำลังทำในสิ่งที่มีความหมาย เช่น การได้รับผลตอบแทนมาเก็บออม การมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจมากขึ้น การได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของบริษัทที่เราร่วมเป็นเจ้าของเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจและผลลัพธ์ทางสังคม

 

ไม่มีใครจะสามารถให้คำตอบเราได้ชัดเจนว่าความสุขในการลงทุนในเวลานี้ของเราเป็นอย่างไร ตัวเราเองเท่านั้นที่จะเป็นคนที่ตอบได้ ซึ่งความสุขเหล่านั้นเกิดจากการที่เราเลือกปรับทัศนคติและวิธีการลงมือของตัวเรา

 

การเข้มงวดในบางเรื่องหรือการมองบางอย่างในมุมที่แคบไปอาจไม่เป็นผลดีต่อการลงทุน นักลงทุนที่รู้จักตัวเอง เข้าใจในความพอดี และสามารถหาจุดพอใจได้ในแบบที่ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร ย่อมมีจิตใจที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมดาของชีวิตการลงทุนและชีวิตจริงได้ดี

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน