ทัศนคติ

แบ่งเวลาอย่างไรเมื่อบ้านกลายเป็นที่ทำงาน เคล็ดลับ 6 ประการสำหรับการ Work from Home

แบ่งเวลาอย่างไรเมื่อบ้านกลายเป็นที่ทำงาน เคล็ดลับ 6 ประการสำหรับการ Work from Home

แบ่งเวลาอย่างไรเมื่อบ้านกลายเป็นที่ทำงาน เคล็ดลับ 6 ประการสำหรับการ Work from Home

 

คำว่า “work from home” กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนคุ้นชินตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ปัจจุบันนี้ ที่ทำงานหลายแห่งเริ่มปรับการทำงานเป็นแบบลูกผสม (hybrid) คือทั้งเข้าทำงานในที่ทำงาน และแบ่งเวลาให้มีช่วงการทำงานจากที่บ้าน [1] อย่างไรก็ตาม การทำงานจากที่บ้าน ไม่ว่ารูปแบบใดก็ย่อมส่งผลต่อการปรับตัวและการใช้ชีวิตของคนทำงาน ผลสำรวจของ Skynova [2] ที่เก็บข้อมูลจากผู้ทำงานจากที่บ้านร่วม 1,005 รายชี้ให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 48 ทำงานล่วงเลยถึงเที่ยงคืน ร้อยละ 28 มีอาการนอนไม่หลับ และร้อยละ 25 รายงานว่าต้องรับมือกับการวิดีโอคอลและการประชุมมากมายตลอดทั้งวัน

 

การทำงานที่บ้านอาจส่งผลกระทบต่อผู้ทำงานได้ หากว่าการทำงานนั้นกัดกินสุขภาพทั้งกายและใจ ในที่นี้ ลงทุนศาสตร์ขอนำเสนอเคล็ดลับ 6 ประการเกี่ยวกับการปรับตัวกับการทำงานแบบ work from home [3] ดังนี้

 

ข้อแรก กำหนดขอบเขตพื้นที่ทำงานให้ชัดเจน การทำงานที่บ้านนั้นทำให้ผู้ทำงานแยกแยะระหว่างบ้านอันเป็นที่พักผ่อนและการทำงานได้ยาก โดยเฉพาะหากผู้ทำงานอยู่อาศัยร่วมกับสมาชิกคนอื่นในบ้าน ก็ย่อมเลี่ยงการปฏิสัมพันธ์และใช้เวลาร่วมกันได้ยาก การกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนจะช่วยให้มีสมาธิในการทำงานตามเวลาอันสมควรได้ดียิ่งขึ้น

 

ข้อสอง แบ่งเวลาทำงาน และทำตามแผนการนั้น พยายามรักษาวินัยในการทำงานโดยการกำหนดช่วงเวลาทำงานให้ชัดเจนไม่ต่างกับตอนที่ทำงานในออฟฟิศ อย่าทำงานในตอนกลางคืนชดเชยเวลาที่เสียไปในตอนกลางวัน หากมีงานบ้านที่ต้องทำ ก็ขอให้ทำหลังจากที่งานเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น หรือหากต้องติดต่อประสานงานกับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศและมีช่วงเวลาทำงานที่ต่างกัน ก็ควรกำหนดเวลาที่สะดวกสำหรับติดต่อให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เสียสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนไป

 

ข้อสาม ให้ความสำคัญกับเวลาพักรับประทานอาหาร เมื่อทำงานอยู่ที่บ้าน การงานที่คั่งค้างอาจทำให้หลงลืมเรื่องสำคัญอย่างการรับประทานอาหาร และเลือกหยุดพักเมื่อทำงานเสร็จแล้วเท่านั้น การทำเช่นนี้ทำให้ร่างกายรวนจากการทานอาหารที่ไม่ตรงต่อเวลา และอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ ในทางกลับกัน การไม่รักษาเวลาในการรับประทานอาหารก็อาจทำให้ตารางเวลาในการทำงานเสียไปด้วย

 

ข้อสี่ กำหนดพื้นที่สำหรับปลดปล่อยความเครียด พยายามหาพื้นที่ในบ้านที่กำหนดไว้สำหรับเป็นเขตปลอดการงานด้วย เพราะการนำงานมาทำที่บ้านอาจทำให้พื้นที่พักผ่อนกลายเป็นพื้นที่ของความเคร่งเครียด และนำมาซึ่งปัญหาการนอนไม่หลับ การรู้สึกไม่ได้พักผ่อนแม้จะอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองโดยไม่รู้ตัว ทั้งนี้ หากบ้านที่อยู่อาศัยมีปัญหาเรื่องเสียงรบกวน ไม่ว่าจะจากเพื่อนบ้านหรือสมาชิกในครอบครัว ควรจัดหาหูฟังหรืออุปกรณ์กันเสียงไว้เพื่อให้ตัวเองได้ผ่อนคลายด้วย

 

ข้อห้า แบ่งเวลาสานสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย การนำงานมาทำที่บ้านทำให้ต้องแบ่งตารางเวลาทำงานที่ชัดเจน ที่อาจทำให้เสียการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น อย่างไรก็ตาม เมื่องานเสร็จสิ้นแล้ว อย่าลืมใช้เวลาพูดคุยกับคนที่บ้าน หรือหาเวลาติดต่อพูดคุยกับเพื่อนหรือคนสำคัญด้วย อย่าให้การทำงานดึงเอาทั้งพื้นที่และเวลาส่วนตัวไปเสียหมด เพราะสิ่งที่สำคัญในชีวิตไม่ได้มีเพียงแค่งานเท่านั้น

 

ข้อสุดท้าย อย่าละเลยการออกกำลังกายเล็ก ๆ น้อย ๆ ร่างกายมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้นั่งติดโต๊ะตลอดเวลา พยายามลุกออกจากโต๊ะและออกกำลังกายในช่วงสั้น ๆ เช่นการลุกเดิน 5 นาที ยืดเหยียดร่างกาย แกว่งแขน เดินขึ้นลงบันได เพื่อไม่ให้ร่างกายเหนื่อยล้าสะสม หรือหากเลิกงานแล้ว อาจจัดสรรเวลาวิ่งอย่างน้อย 30 นาทีหรือออกกำลังกายด้วยวิธีอื่น เพื่อให้ร่างกายไม่เสียสมดุลจากการทำงานเป็นเวลานาน

 

ไม่ว่างานที่ทำอยู่จะมีความสำคัญเพียงไหน สุขภาพกายและใจก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ต่างกัน ลงทุนศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ทำงานทุกท่าน ทั้งที่ work from home, hybrid หรือทำงานในที่ทำงาน จะสามารถรักษาสมดุลระหว่างการพักผ่อนและการทำงาน แบ่งเวลาระหว่างงานและชีวิตได้อย่างเหมาะสม

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Selfeey Infotech Pvt. Ltd. (May 13, 2023). The Future of Remote Work: Trends and Predictions for 2023. Retrieved from https://www.linkedin.com/pulse/future-remote-work-trends-predictions-2023-selfeey-infotech-pvt-ltd
[2] Skynova. (n.d.). Burning the Midnight Oil During COVID-19. Retrieved from https://www.skynova.com/blog/burning-the-midnight-oil-during-covid19
[3] Bryan Robinson. (February 4, 2023). 10 Ways Remote Workers Can Find Work-Life Balance In 2023. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/bryanrobinson/2023/02/04/10-ways-remote-workers-can-find-work-life-balance-in-2023/?sh=64cd0f073026

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน