ธุรกิจ

ใช้เอไอให้เป็นก็เห็นเงิน ตัวอย่างการใช้เอไอในการสร้างรายได้ง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอน

ใช้เอไอให้เป็นก็เห็นเงิน ตัวอย่างการใช้เอไอในการสร้างรายได้ง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอน

ใช้เอไอให้เป็นก็เห็นเงิน ตัวอย่างการใช้เอไอในการสร้างรายได้ง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอน

 

การมาถึงของเอไอเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของโลกไปอีกขั้น เมื่อเอไอในยุคสมัยนี้สามารถทำงานหลายอย่างทดแทนแรงงานมนุษย์ แม้ว่าอาจมีความเสี่ยงที่เอไอจะแย่งงานมนุษย์ แต่ในทางกลับกัน หากเราพิจารณาดึงเอไอเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงาน เอไอก็ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ทั้งช่วยประหยัดเวลาทำงาน และเพิ่มทางเลือกใหม่ ๆ ในการหารายได้มากยิ่งขึ้น ผู้คนมากมายเริ่มเรียนรู้ศึกษาการใช้เอไอเพื่อให้เป็นประโยชน์กับการทำงาน รวมถึงการสร้างรายได้เพิ่มเติม ในครั้งนี้ ลงทุนศาสตร์ขอนำเสนอตัวอย่างการใช้เอไอสร้างรายได้ง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอน ดังนี้ [1, 2, 3]

 

ก่อนที่จะใช้เอไอหาเงิน ขั้นตอนแรกที่ควรทำ คือการมองหาสิ่งที่ต้องการจะลงมือทำ และกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน โดยควรเริ่มต้นจากการสำรวจความต้องการของตลาด มองหาสิ่งที่ผู้คนต้องการและยังขาดแคลน หรือเริ่มจากการสำรวจความต้องการและความเชี่ยวชาญของตนเองก่อน และประยุกต์ความสามารถเดิมของตนเองให้เกิดเป็นงานที่ต้องการใช้ให้เอไอทำ เช่น หากมีความสนใจและความสามารถทางด้านแฟชั่น และต้องการเขียนบล็อกเพื่อนำเสนอเนื้อหาเหล่านั้น ก็อาจเริ่มต้นวางแผนใช้เอไอทำงานจากการกำหนดโจทย์งานไว้ว่า “ใช้เอไอเขียนบล็อกเกี่ยวกับแฟชั่น” และเริ่มต้นค้นหาด้วยตนเองว่าประเด็นด้านแฟชั่นใดที่กำลังเป็นที่สนใจ เพื่อวางแผนเรียบเรียงเขียนหัวข้อที่ผู้คนต้องการต่อไป

 

ขั้นที่สอง เรียนรู้เกี่ยวกับเอไอให้มากที่สุด เมื่อตั้งใจว่าจะใช้เอไอทำสิ่งใดอย่างแน่วแน่แล้ว ขอให้เรียนรู้เกี่ยวกับเอไอให้ถ่องแท้ ทั้งความสามารถและขีดจำกัดของเอไอ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่สามารถใช้ควบคู่กันได้ รวมถึงราคาของแอปพลิเคชันเอไอแต่ละอัน ขอให้ใช้เวลาประเมินและเปรียบเทียบจนเข้าใจลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถเลือกใช้เอไอให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตนเองมากที่สุด และคุ้มค่าที่สุด ข้อมูลเกี่ยวกับเอไอทั้งประเภทการใช้งาน ราคา จุดเด่นของแต่ละแอปพลิเคชันนั้นสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายจากการค้นหาในอินเทอร์เน็ต แต่การเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละงานนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ต้องตัดสินใจเลือกเอง

 

ขั้นที่สาม สร้างโลโก้และเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สิ่งที่ต้องการทำ ในยุคสมัยเช่นนี้ การโปรโมตผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าจะให้เอไอช่วยทำงานอย่างไร ก็ถึงเวลาที่ต้องใช้เอไอสร้างโลโก้และเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ ในการออกแบบโลโก้ ท่านสามารถใช้โปรแกรมเอไอได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Looka หรือ Midjourney ส่วนการสร้างเว็บไซต์ สามารถใช้โปรแกรม Durable ได้เช่นกัน หรือท่านอาจเลือกใช้โปรแกรมเอไออื่น ๆ เพื่อออกแบบและตกแต่งเว็บไซต์ให้สวยงาม เช่น ใช้ Pictory ในการสร้างวิดีโอจากข้อความ เป็นต้น

 

ขั้นที่สี่ ใช้เอไอทำงานให้เต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการตลาด วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า การเขียนบทความ สร้างโฆษณา รวมถึงการสร้างแอปพลิเคชัน ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียนบล็อกเกี่ยวกับแฟชั่น ท่านสามารถใช้ ChatGPT ตั้งแต่การมองหาประเด็นที่จะนำเสนอ ใช้ Midjourney สร้างโลโก้ ใช้ Durable สร้างเว็บไซต์ ใช้ ChatGPT ในการช่วยเขียนบทความ ใช้ Bard ในการค้นคว้าข้อมูล และใช้ Pictory ในการสร้างวิดีโอจากข้อความ ทั้งหมดนี้อยู่ที่การเลือกใช้เอไอให้ถูกงาน และเลือกใช้เอไอที่ท่านได้ศึกษามาอย่างเชี่ยวชาญจนสามารถใช้มันทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

เอไอยังมีสิ่งที่สามารถทำได้อยู่มากมาย และผู้ที่ค้นพบวิธีประยุกต์ความสามารถของเอไอเหล่านั้นได้ก่อน ก็จะเป็นผู้ที่สร้างรายได้มหาศาลได้ก่อนเช่นกัน ลงทุนศาสตร์หวังว่าท่านผู้อ่านจะสามารถนำเอไอไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก้าวตามการพัฒนาของเทคโนโลยีไปข้างหน้า และหาทางใช้งานได้คุ้มค่าที่สุดได้ไปพร้อม ๆ กัน

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] John Csiszar. (June 9, 2023). 5 Ways To Use AI To Generate Passive Income. Retrieved from https://finance.yahoo.com/news/5-ways-ai-generate-passive-181722675.html
[2] Dawn Allcot. (June 6, 2023). Make Money With AI and ChatGPT: How To Earn $1,000 a Month. Retrieved from https://finance.yahoo.com/news/money-ai-chatgpt-earn-1-143015520.html
[3] Matt Higgins. (June 12, 2023). Self-made millionaire: Here’s how I’d use AI to make thousands of dollars a month in passive income—with less than $100. Retrieved from https://www.cnbc.com/2023/06/12/self-made-millionaire-shares-how-to-use-ai-to-make-thousands-of-dollars-a-month-in-passive-income.html

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน