เศรษฐกิจ

ผลประโยชน์ในฝักข้าวโพด เกมการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา

ผลประโยชน์ในฝักข้าวโพด เกมการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา

ผลประโยชน์ในฝักข้าวโพด เกมการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา

 

หากกล่าวถึงข้าวโพดโดยทั่วไป หลาย ๆ ท่านอาจนึกถึงข้าวโพดในฐานะที่เป็นอาหารของมนุษย์ เป็นส่วนประกอบในเมนูของคาวหวาน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ข้าวโพดเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากกว่าการเป็นอาหารของมนุษย์ ข้าวโพดสามารถเป็นได้ทั้งอาหารสำหรับคน อาหารสำหรับการทำปศุสัตว์ เชื้อเพลิงพลังงาน และยังมีประโยชน์ในทางเศรษฐกิจมากมาย สหรัฐอเมริกาที่นับเป็นประเทศที่ผลิตข้าวโพดได้มากที่สุดในโลก ได้ประโยชน์จากการเป็นผู้ส่งออกข้าวโพดไปยังคู่ค้าหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนที่แม้จะผลิตข้าวโพดได้มากเป็นอันดับสองของโลก ก็ยังต้องการข้าวโพดของสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้เติมเต็มการใช้งานข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารในทางปศุสัตว์ [1, 2]

 

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่ตึงเครียดขึ้นทุกวัน ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนที่ผ่านมานี้ ซึ่งเป็นช่วงที่จีนจะทำการสั่งซื้อเพื่อนำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐอเมริกา ยอดการซื้อข้าวโพดของจีนกลับร่วงตกลงอย่างเห็นได้ชัด ข้าวโพดจากสหรัฐอเมริกาจำนวนมากถึง 327,000 เมตริกตันถูกยกเลิก [3] โดยจีนหันไปนำเข้าข้าวโพดจากบราซิลที่สามารถผลิตข้าวโพดได้มากเป็นอันดับสามของโลก แทนที่การนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา [4] รวมถึงการหันไปเจรจากับแอฟริกาใต้ ที่ผลิตข้าวโพดได้มากเป็นอันดับเก้าของโลก [5] การปฏิเสธข้าวโพดจากสหรัฐอเมริกานั้นแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่รุนแรงขึ้นทุกที

 

การยกเลิกนำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐอเมริกามายังจีนกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่นำเข้าข้าวโพดของสหรัฐอเมริกามากที่สุดหันไปพึ่งพาประเทศอื่น สหรัฐอเมริกาก็เสียตำแหน่งการเป็นผู้ส่งออกข้าวโพดอันดับหนึ่งของโลกไปโดยปริยาย นอกจากจีนจะหันหลังให้สหรัฐอเมริกาแล้ว เม็กซิโกซึ่งเป็นอีกแหล่งเม็ดเงินของตลาดส่งออกข้าวโพดของสหรัฐอเมริกาก็มีแนวโน้มที่จะจำกัดการนำเข้าข้าวโพดที่ปรับแต่งพันธุกรรมของสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน

 

ยิ่งไปกว่านั้น ความต้องการข้าวโพดในสหรัฐอเมริกาเอง ไม่ว่าจะเป็นความต้องการด้านเชื้อเพลิง อาหารสำหรับคน หรืออาหารในทางปศุสัตว์ ก็ไม่ได้มากพอจะครอบคลุมจำนวนข้าวโพดที่ปลูกมาเพื่อเตรียมส่งออกทั้งหมด ผู้ทำไร่ข้าวโพดในสหรัฐอเมริกาจึงต้องแบกภาระหนี้สินจากจำนวนข้าวโพดที่ผลิตมามากมายแต่ขายออกไปไม่ได้ ฟาร์มหลายแห่งอาจประสบปัญหาถึงขั้นล้มละลาย และทำให้ความสามารถในการผลิตข้าวโพดของสหรัฐอเมริกาลดลงไปอีก ทั้งนี้มูลค่าความเสียหายทั้งหมดอาจมากถึง 9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ [6]

 

เกมการเมืองระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกามีส่วนสำคัญที่ทำให้จีนเลือกหันไปนำเข้าข้าวโพดจากประเทศอื่น ๆ การเดินหมากของจีนในครั้งนี้ส่งผลให้การส่งออกข้าวโพดของสหรัฐอเมริกาเสียหายหนัก ในขณะเดียวกัน จีนก็เริ่มวางแผนปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดด้วยตนเอง โดยวางแผนพัฒนาทั้งสายพันธ์ของข้าวโพด และวิธีการผลิตข้าวโพดให้ได้จำนวนที่มากขึ้น [7] จากนี้ไป เราคงได้แต่จับตาดูกันต่อไปว่าตลาดการส่งออกข้าวโพดของจีน สหรัฐอเมริกา และผู้เล่นรายอื่นในเกมอย่างบราซิลและแอฟริกาใต้ จะดำเนินต่อไปอย่างไร

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Corn Refiners Association. (2023). Corn Refining Industry Economic Impact. Retrieved from https://corn.org/economic-impact
[2] Statista. (2023). Global corn production in 2022/2023, by country. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/254292/global-corn-production-by-country
[3] S&P Global. (April 25, 2023). China’s move to cancel US corn purchases leaves Asian traders in split. Retrieved from https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/042523-chinas-move-to-cancel-us-corn-purchases-leaves-asian-traders-in-split
[4] Bloomberg Quicktake. (May 13, 2023). US Corn Exports Underperform After China Cancellations. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Nv_5z7Z9J70
[5] SABC News. (May 11, 2023). China cancelling big imports of corn from the US, sourcing from South Africa rather. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=5MgxUY8NzE8
[6] Karl Plume. (July 7, 2023). Analysis: Decades of US corn export dominance fade as Brazil seizes top supplier crown. Retrieved from https://www.reuters.com/markets/commodities/decades-us-corn-export-dominance-fade-brazil-seizes-top-supplier-crown-2023-07-07
[7] Wall Street Journal. (July 24, 2023). Why China’s Economy Doesn’t Want American Corn Anymore | WSJ U.S. vs. China. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=YPUj0sFEfxU

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน