เศรษฐกิจ

มองวิกฤตเศรษฐกิจและการฟื้นฟูประเทศที่ขึ้นชื่อว่า “รัฐเปราะบาง”

มองวิกฤตเศรษฐกิจและการฟื้นฟูประเทศที่ขึ้นชื่อว่า “รัฐเปราะบาง”

มองวิกฤตเศรษฐกิจและการฟื้นฟูประเทศที่ขึ้นชื่อว่า “รัฐเปราะบาง”

 

สำหรับการก่อตั้งรัฐในปัจจุบัน ความมั่นคงและมีเสถียรภาพของรัฐถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพื่อที่จะทำให้รัฐหนึ่ง ๆ สามารถดำเนินองค์ประกอบพื้นฐานของประเทศได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภคของประชาชน ไปจนถึงกฎหมายของประเทศที่สามารถรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้แบบทั่วถึง และมีความเป็นเอกภาพภายในประเทศอย่างเด่นชัด ซึ่งนั่นจึงทำให้ความมั่นคงของประเทศนั้น มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นในแต่ละประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน ความมั่นคงนี้ก็มีไม่เท่ากัน และถ้าหากปัญหาเกิดขึ้นกับความมั่นคงมากเกินไป ก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “รัฐเปราะบาง”

 

“รัฐเปราะบาง” คือชื่อเรียกของรัฐที่เกิดปัญหากับความมั่นคงของประเทศอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชน ที่มีผลลัพธ์คือ การลี้ภัยอย่างมหาศาล หรือจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีปัญหาอย่างรุนแรง จนส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนภายในประเทศนั้น และอาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาทุพภิกขภัย และอาจส่งผลทำให้เกิดความรุนแรง อย่างเช่น สงครามกลางเมือง เป็นต้น

 

ซึ่งทุกประเทศในโลกนี้ สามารถที่จะกลายเป็นรัฐเปราะบางได้ทั้งสิ้น เพราะในแต่ละประเทศล้วนแล้วแต่มีปัญหาที่สามารถส่งผลอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ เพราะฉะนั้นแล้ว จึงทำให้รัฐในแต่ละรัฐพยายามที่จะประคับประคองเสถียรภาพของรัฐอย่างจริงจัง เพราะถ้าหากประเทศเข้าสู่การเป็นรัฐเปราะบางแล้ว ย่อมส่งผลต่อการสร้างเศรษฐกิจอย่างแน่นอน แต่ถึงกระนั้น ก็ยังมีประเทศที่กลายสภาพเป็นรัฐเปราะบาง ที่ตามมาด้วยปัญหาอันตรายที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของประเทศแบบมหาศาล ทั้งในเรื่องมนุษยธรรม หรือจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจภายที่รุนแรงอย่างยิ่งเลยทีเดียว

 

และเพื่อที่จะทำให้สภาวะเหล่านี้สามารถลดน้อยลงนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องฟื้นฟูประเทศให้ดีมากกว่าเดิม และเพราะการที่รัฐเหล่านั้นมักจะมีความรุนแรงอย่างยิ่ง จึงทำให้มีหน่วยงานนอกประเทศเข้ามามีบทบาท เช่น สหประชาชาติ เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวนี้ เป็นเพียงองค์ประกอบอย่างแรก ๆ ที่มักจะเห็นได้ชัดเจน แต่นอกจากนี้นั้น ก็ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ช่วยในการฟื้นฟูประเทศได้อีกเช่นกัน เช่น การฟื้นฟูโดยให้รัฐบาลดังกล่าวนั้นค่อย ๆ ฟื้นฟูประเทศด้วยตัวเอง โดยมีต่างชาติคอยให้ความช่วยเหลือ และรัฐบาลเหล่านั้น ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติพอสมควร และการดำเนินนโยบายเพื่อสร้างชาติขึ้นมาใหม่อีกครั้งนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพื่อที่จะทำให้รัฐเปราะบางมีความสำคัญอย่างมาก

 

ซึ่งเราสามารถเห็นได้เด่นชัดภายในประเทศอย่าง สาธารณรัฐเยเมน หรือจะเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย ที่มีการเดินทางเข้ามาของต่างชาติเพื่อทำการช่วยเหลือ และมีการพัฒนาเศรษฐกิจจากทางรัฐบาลเช่นกัน ซึ่งทำให้ดัชนีความเป็นรัฐเปราะบางเริ่มดีขึ้น อย่างภายในโซมาเลีย มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดยจากค่าดัชนีที่ 0.4 คะแนนทั้งในปี ค.ศ. 2020 – 2021 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่คงที่ และยังเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น นั่นจึงทำให้หนทางของการสร้างรัฐที่มั่นคงมากขึ้นของรัฐเปราะบาง ยังพอมีทางรอดอยู่นั่นเอง

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
Thairath Plus. วิกฤติแห่งรัฐ​เปราะบาง ทางสู่ความล้มเหลว เราเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?. https://plus.thairath.co.th/topic/spark/100284
The Matter. รัฐเปราะบาง – กับการปิดทองหลังพระที่ล้มเหลว. https://thematter.co/thinkers/why-good-things-without-announcement-from-government-fail/148549
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. List of countries by Fragile States Index. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Fragile_States_Index
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. Failed state. https://en.wikipedia.org/wiki/Failed_state

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน